Bị Mỹ Phạt, VN Kẹt C Tm Bèn Tng L Chuối Bn i Mỹ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

SAIGON -- Tin từ Saigon, bởi vì hai mặt hàng thủy hải sản mũi nhọn, c ba sa VN xuất cảng bn ph gi thị trường Mỹ bị phạt tng thuế rất cao và tm ang bị kiện cùng một l do. Nên ngành quốc doanh xuất cảng của Hà nội phải b buộc vận ộng xuất cảng mặt hàng mà người Việt ở Mỹ rất cần như cy nhà l vườn VN: là l chuối. Chuyến hàng ầu 20 tấn ã tỏ ra c triễn vọng; mặt hàng l chuối c thể là một mặt hàng xuất cảng sang Mỹ thay thế cho c ba sa và tm, theo hy vọng của cc cng ty quốc doanh. Gim ốc Cng ty Xuất khẩu Thanh Hai cho biết, l chuối tươi xuất cảng từ VN sang San Francisco c lời, mỗi kilogam kiếm ược 36 cents. L chuối VN tốt hơn l chuối Thi lan là mặït hàng thị trường Mỹ ã sữ dụng lu nay, vì l chuối VN dày, dịu và bền hơn. Ong ã thấy l chuối Thi Lan bn nhiều ở cc chợ Cali nên c sng kiến xuất cảng l chuối VN và by giờ ã tỏ ra c triễn vọng thay thế cho mặït hàng c ba sa của VN vì thuế Mỹ tng, xuất cảng qua c thể sẽ lổ. Nhưng vấn ề l chuối xuất cảng c nhiều kh khn ở VN, trong việc thu mua ng chất lượng mà luật lệ và thị trường Mỹ òi hỏi. Theo Gim ốc Xuất Khẩu VN, phải vệ sinh, phải ng kch cỡ và ộ dày, dịu và bền. Cng ty phải lùng kiếm tận Miền Trung, Miền Ty mà khng ủ số lượng ể xuất cảng. Và Ong cũng thừa nhận sở dĩ mặït hàng l chuối ắc và c thể thay mặt hàng mủi nhọn c ba sa VN ã bế tắc ở Mỹ, là vì l chuối là mn hàng cy nhà l vườn cc cộng ồng người Việt ở Mỹ rất thch vì ượm mùi quê hương. Do vậy Cng ty ang c dự n sẽ xuất cảng thêm nhiều mặt hàng c mùi vị quê hương nữa như ường ma, long nhãn, sầu riêng VN. VIETBAO ONLINE

hic ........VN xuat ca?ng la chui ....ba con ngheo` ly gi` ddê? che nang che mu*a .......

ddang cong san VN thng minh tht .......

4 ky rau mung = 1 ky l thit bo`

100 tn la chui ddi? ddu*o*.c 1 chiêc BOEING 747

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 14, 2004

Answers

Response to Bị Mỹ Phạt, VN Kẹt Cá Tôm Bèn Tãng Lá Chuối Bán Ði Mỹ

Đi qu th đầu gối củng phải b thi..

-- (vodanhdc@chetchacS.com), November 23, 2004.

Response to Bị Mỹ Phạt, VN Kẹt Cá Tôm Bèn Tãng Lá Chuối Bán Ði Mỹ

Đảng ta đ từng đổi vi sinh mạng bộ đội lấy dăm ba ci đạp, đồng, đi..????????????

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ