Nhớ đón xem một phim mới sắp chình làng ...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

 


Bà con nhớ bỏ phiếu ủng hộ, bằng ngón tay ... giữa.

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), November 13, 2004

Answers

Wow, did you make that yourself?? or was it cut-and-paste?

I am impressed, so i guess this is what you do for life heh?

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), November 13, 2004.


i giời !.. phim ảnh g m nghạnh thế... ng hồ bị bệnh gun ..? Hm chi mặt ng ta lun c ci nt bợt bợt....Trước tới giờ TổSư_cs cứ ngỡ ng ta bị phong tnh, hay sốt rt kinh nin chứ./..


-- (tosu_cs@yahoo.com), November 13, 2004.

Li gi th li, Phim ny sẽ ăn khch khi chiếu ở nh ht Ty Ba L Ba Đnh. Dạo diễn trẻ đẹp trai Tony Ho lao nick Tony Kho kh. Di^~n Dzin ngươi Dziệt yu dollar xanh hơn yu đảng Mầm non văn nghệ chỉ bựa v bựa m thi, Năm li trĩ luơn Kp phụ Kp chnh Tony Ho Lao sẽ đưọc tnh tiếu ở Quảng trường Ba Đnh hay cng vin Mấy O6ng ty Ba L.

Diễn Vin chng giải sẽ được Dảng theo tinh thần chết đi của Bc sẽ tăng phi một bư bn riu cua mắm tm, rau muống chẻ, A9n trng miệng Bnh dc nạc chấm mắm tm hay Pnh Po, mơ qu vị nho dz

-- (Bo_Qua_Đi_Tm@Ba_Sạo.com), November 13, 2004.


phim nay` chac' hay....de tui vua` shit. vua` coi thi` moi' co' cam hung'

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), November 14, 2004.

Phim ny phải nng cấp "cấm con nt dới 18 tuổi" ể trnh cho con nt bị hiện tợng "m qua em m gặp bc Hồ" gy ra dị ứng khng tốt cho ảng ta .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 14, 2004.căng qu , căng qu ... vậy l cuối năm nay Fim của TonyKh thm đối thủ dự thi Lin Hoan Fim Vas 2004 rồi. Thể loại cc vc Yellow KKK đưa ra l Fim KinhDị - mốt hiện nay bn US đấy nh.
Fim của TonyKh ti l TmSinhL về tnh Nhn Văn của con người ... hum ... Giải ốt-ca thường trao giải thin về fim TmSinhL hơn đấy.
D sao cũng rất vui khi biết k chỉ TonyKh nay đem fim tham dự lin hoan. C thm đối thủ cũng u mới chứng tỏ được mnh chứ ... Guốc Lắc nhe cc bc KKK ....
Cn ai l cổ động vin Team AK (Lực lượng fản ứng nhanh chống Yellow KKK) cũng xin nhiệt liệt cổ động cho fim chng ti nh.

TonyKh - Kh kh ti tiền KKK.-- TonyKh-Đi giữa ln đạn (tonykhe@yahoo.com), November 14, 2004.


Phim Ly phải được dặt n : Fim SCIFI cuả Đảng CSVN do Bc Hồ Dm Tặc nm ra d hơn 50 năm trnh chiếu khắp Việt nam mạ dz m xem Fim sốt rẻo của Ma K Tony Ho Lao Nick Tony Kho kh mầm non va9n nghệ của đảng KKK Đỏ Cộng Sản Việt Nam nich Mafia Đỏ VN hay Tụi Neo Tư Bản Đỏ Dziệt Nam, mầm non Ma K ăn cắp vặt chị bựa đ thi nhị t v khng chịu bỏ 4 nn chịu 4 nn đ bị chết v tăng gia vi tnh vi trung siđa m lăn đng ra chết lo cn nm Hộ N 4 mt lc chi đảng ta nữa R B Ci Nầm giờ cht Cane Fin đ cấm Lin Hoan VAS 2004 v n vi phạm nhn quyền của nhn dzn Dziệt Nam v do tụi KKK Đỏ dt thực hiện nn Hội Bng Cane đ sa tn xin nhập cuộc.

Breaking News Cả tụi OSKAR v Hội Bng Cane đ chun dzuyệt Fim tr^n v đ c sự chấp thuận 102% phiu của cc ng Ty B Đầm Ba L ngụ ở Co6ng Vin Ba Đnh eo i sao m ninh thin thế chỉ cẫn ty đầm ba L ơ" sứ Ba Đnh Vote l đảng ta đưỢc nhận loại SCIFI con Ma Ba Đnh c chin vọng trng Phim tuển ở Shang Hai v KuBa loại tru về hiệp phố đảng ta chấm điểm cho phe Min`nh Tony Ho Lao Loại C lần tha hồ

-- (|||||A|||@LLL.com), November 14, 2004.


Phim Ly phải được dặt n : Fim SCIFI cuả Đảng CSVN do Bc Hồ Dm Tặc nm ra d hơn 50 năm trnh chiếu khắp Việt nam mạ dz m xem Fim sốt rẻo của Ma K Tony Ho Lao Nick Tony Kho kh mầm non Dzănn nghệ của đảng KKK Đỏ Cộng Sản Việt Nam nich Mafia Đỏ VN hay Tụi Neo Tư Bản Đỏ Dziệt Nam, mầm non Ma K ăn cắp vặt chị bựa đ thi nhị t v khng chịu bỏ 4 nn chịu 4 nn đ bị chết v tăng gia vi tnh vi trung siđa m năn đng ra chết con thằng ch bựa em l khng cn nm Hộ N 4 mt lc cho đảng KKK Đỏ Đt Khỉ Vượn Knh Knh nữa em đ thăng hoa cng bc ta nữa. R B Ci Nầm giờ cht Cane Fin đ cấm Lin Hoan VAS 2004 v n vi phạm nhn quyền của nhn dzn Dziệt Nam v do tụi KKK Đỏ dt thực hiện nn Hội Bng Cane đ sa tn xin nhập cuộc.

Breaking News Cả tụi OSKAR v Hội Bng Cane đ chun dzuyệt Fim tr^n v đ c sự chấp thuận 102% phiu của cc ng Ty B Đầm Ba L Ba nẹ, chuỗm nhanh khẩn trương chuồn xuất Ba L ngụ ở Cng Vin Ba Đnh cng Bc,eo i sao m ninh thing thế chỉ cẫn ty đầm ba L ở sứ Ba Đnh Vote l đảng ta được nhận loại SCIFI con Ma Ba Đnh c chiển vọng trng Phim tuyển ở Shang Hai v KuBa loại tru về hiệp phố đảng ta chấm điểm cho phe Min`nh Tony Ho Lao Loại C lần tha hồ thả stress ly bệnh vi tnh sida x hội cho cc Hộ N Ả Sẩm hay em b Ku ba Hộ n.

Tin loan truyền ở Dziệt Nam nhn dzn sẽ cực lực tẩy chay lọai fim ny v họ đ l nhơn chứng hơn 50 năm trn con đường gồ ghề đầy lỗ ốc nhồi chn đi đất đầu đội đ để lm những Vin gạch lt xy đựng CNXH Việt Nam nhưng hỡi i khi dạt đến đỉnh cao cua tr tuệ th đ bị đảngt x gạt b ci nần nn Đồng Bo Nhn Dzn nại phải nm 1 cuO6.c cch mạng mới để bỏ 4 v dzẹp Đảng Mafia Tư Bản Đỏ hay c nic l KKK Đỏ hay Neo Nazi Dziệt Nam = Dảng Cộng Sản Việt Nam Tn Thời Hậu Co Gi

-- (|||||A|||@LLL.com), November 14, 2004.


vA XEM THEM PHIM NAY NU*A :

- Phim Chung to^i muo^n so^ng ! CCRD (123Mb .avi)

- Download VLC Media Player

-- phan (chong_ngoaixam@yahoo.com), November 23, 2004.

Moderation questions? read the FAQ