Van ban chong 'phan dong' cua CS - Tai lieu tham khao

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin moi moi nguoi doc thu tai lieu cua CS ve viec giu chinh quyen cho de cu bon chung do mang Conong.com kiem duoc. Bon CS dang run so truoc nhung tinh hinh dien bien hien nay. Tuy nhien van mo mieng hung hang va trao tro. Bai dai nen toi khong post len day, moi vao cai link nay:

http://www.conong.com/hsp_110904.htm.

-- CS con hung hang, nhung se chang con duoc bao lau (dggt03@hotmail.com), November 12, 2004

Answers

Cảm ơn bạn dggt03@hotmail.com. Đọc xong tôi thấy vui lắm.

-- Hy vọng tăng lên (vodanhthi@yahoo.com), November 13, 2004.

LOÀI CỘNG SẢN ĐANG TRÊN ĐÀ DIỆT CHỦNG MAU CHÓNG...

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 13, 2004.

Trích một phần bài trên

Chính v́ vậy,

để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ,

bảo vệ Tổ quốc và nhân dân chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng lần thứ X, nếu chúng ta giữ vững ổn định nội bộ, không để các thế lực thù địch kích động, gây chia rẽ nội bộ, đặc biệt trong quá tŕnh Đại hội X, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là tuyệt đối không để các thế lực bên ngoài (địch, cấp tiến, xét lại, bất măn, những người không hiểu t́nh h́nh...) chi phối hoặc ngầm tác động. Đảng, Nhà nước nắm chắc lực lượng quốc pḥng - An ninh, quản lư chặt chẽ t́nh h́nh mọi mặt, nắm chắc t́nh h́nh trong và ngoài nước để chủ động đối phó sớm với những biến động. Có các biện pháp phù hợp vừa khẩn trương vừa có tính dài hạn để cơ bản giải quyết các điểm nóng như Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc. Giải quyết tốt mối quan hệ quốc tế theo 2 trục cơ bản là Việt Nam - Lào - Campuchia là quan hệ gắn bó, sống chết có nhau, và trục quan hệ Mỹ - Việt - Trung. Giữ vững ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xă hội. Trả lời

Toàn dân không ai muốn bảo vệ đảng bán nước, phản bội dân tộc. Hy vọng thuận ḷng trời, chế độ cộng sản Việt Nam sẽ cáo chung trong năm 2005 và toàn dân Việt Nam có cơ hội xây dựng lại những ǵ đảng cộng sản đă phá hoại-- Vững niềm tin (vodanhthi@yahoo.com), November 13, 2004.

Hiện nay bọn sán lăi cộng sản chỉ c̣n một cơ hội cuối cùng nhưng rất nguy hiểm đó là chờ Tàu Phù mang quân đánh CHXHCN v́ dân sẽ có 3 chọn lựa :

1) Dân Việt (có thể cả dân Việt hải ngoại) hợp tác với bọn sán chống Tàu Phù .

2) Dân Việt (có thể cả dân Việt hải ngoại) không hợp tác với bọn sán ,để Tàu Phù chiếm sau đó có lẽ phải hợp tác với Mỹ chống Tàu Phù .

3) Dân Việt (có thể cả dân Việt hải ngoại) hợp tác lật đổ bọn sán sau đó chống Tàu Phù với sự giúp đỡ của Mỹ .

Toàn dân cùng nhau "đánh Tàu cút cộng nhào".

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 14, 2004.


VN co dang cong san la muon nam , chung bay la lu ban nuoc ko giup duoc gi cho dat nuoc lai con di pha hoai toi dang "ngu ma phanh thay"

-- them y kien (themykien@yahoo.com), November 24, 2004.


đảng cộng sản muôn năm là một bè lũ gian tà tán ác, lũ hút máu nhân dân

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 24, 2004.

dit me bon may nua nuoc viet Nam cua chung tao la mot nuoc co truyen thong danh giac giu nuoc sao ma bon may lai co the noi mot cach bi oi vo van hoa nhu the hay ve ma liem vao lon me cua bon may di dit me bon may...

-- ditmebonphanquoc (ditmebonmay@yahoo.com), December 02, 2004.

Năm 74 bọn CSBV đă dồn toàn lực ở trong MNVN th́ TC đánh chiếm Hoàng Xa .Với lực lượng ít ỏi QLVNCH nhất là HQVNCH thà chết vinh hơn sống nhục đă kiêu hùng chống trả .Xin đọc :Trận chiến Hoàng Xa .

http://doanket.tripod.com/hoangsa/vshsa1.html

http://members.tripod.com/doanket/hoangsa/vshsa2.html

http://members.tripod.com/doanket/hoangsa/vssannoi.html

C̣n CHXHCN (Cháu Hồ Xạo Hết Chỗ Nói) "thà sống hèn c̣n hơn chết vinh"

đă nhường đất ,đảo biển ,quyền lợi kinh tế . . . .

Hiện Tàu Phù kiểm soát toàn bộ CHXHCN từ bọn chóp bu Bắc bộ phủ Hà Nội ,QĐND ,Công an và kinh tế .

Toàn dân Việt cùng nhau đoàn kết "B́nh Nam ,phạt Bắc" thời điểm sẽ đến một ngày gần đây .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 02, 2004.


Moderation questions? read the FAQ