HELLO CH BỰA !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bc vẫn khoẻ re như con b ko xe hả?Lu khng ln,khng biết dạo ny ci bọn Kẻ sĩ bạc h-Lỏng Quần-Thch đụ thử-Cn Ngố..c cn chửi bới g bc nữa khng?Người tốt hạy bị bọn tiểu nhn đ gim pha lắm. Thấy em tốt thế no ci lũ mất dạy đ cũng chửi bới om xm ln cho xem.

Hm qua xem ci chương trnh ca nhac của bọn cộng trừ bn Php, thấy em K Duyn (Nguyễn Cao K Duyn đng khng?)xinh tuơi mơn mởn, gọi cc lo cộng trừ gi kh đế l anh,thấy cc lo cười sung sướng lắm,thế no cc lo cũng tm đến Ch Bựa để xin thuốc ấy cho xem.Hn g cc lo rất nhạy cảm chuyện gi điếm ở Việtnam ,h h,lũ gi mất nết! Thi cho bc,lu lu em sẽ ln thăm lại bc!

-- @@@@@ (@@@.@@), November 12, 2004

Answers

Response to HELLO CHÍ BỰA !

cam on chu 5@ da hoi han va ung ho anh trong chuong trinh chong KKK goc VN... Anh rat han hoan khi co cac dong chi [ nhung nguoi cung chi huong ] lay chi -nhan thay cuong bao , anh copy cau noi nha que nay khong biet cua thang nao , nhung anh thay no rat an khach trong thoi buoi hien tai .... Anh xin loi khong tra loi thu cua tat ca cac ban hien hay ke thu xa gan vi anh very busy. Nhung anh se co gang viet hung hang hon trong khoang thoi gian toi de khong phu long men mo cua cac chu .... dit-me, chao quyet thang !

-- chi-bua (mingo@netscape.net), November 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ