Mot thang Viet kieu cho de

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trong tap chi Que Huong online danh cho Viet Kieu cua CS co muc y kien Viet kieu. Tap chi ra may nam roi ma chi co mot y kien cua thang cha nay. Doc vao nghe muon lon mua.

http://www.laodong.com.vn/vietkieu/ykien.html!

--- Thư Việt kiều "Dù ở đâu tôi cũng là một ngời yêu nớc" (Đại Đoàn Kết, ngày15.4.2001)

Kính gửi Tổng lănh sự Việt Nam tại San Francisco

Kính thưa Tổng lănh sự Nguyễn Xuân Phong Tôi đă nhận đợc, và đọc rất kỹ tập hồ sơ về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt nam , mà Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương đă quyết định công bố toàn văn bản dự thảo Báo cáo Chính trị tŕnh Đaị Hội IX để trng cầu ư dân, mà lănh sự đă gửi cho. Thật cảm động vô cùng, và rất tự hào về đất nớc Việt Nam có Bác Hồ, có Đảng cộng sản. Đồng thời tôi cũng muốn xin thú thật rằng tôi không phải là Đảng viên cộng sản ở trong nớc , hoặc ở những nớc định c (Pháp và Mỹ). Tôi chỉ là một ngời yêu nớc cho dù bất kể ở đâu. Tôi đợc giác ngộ về chính trị và cách mạng từ hồi qua Pháp (1930), là nhờ lúc đầu tôi đợc đọc bài thơ của cụ Phan Bội Châu, mà tôi vẫn c̣n nhớ. Tôi đợc đọc sách báo của ông Nguyễn Ai Quốc. Nhờ vậy mà tôi đợc thấm nhuần và biết rơ đợc về công cuộc đấu tranh cách mạng giành lại độc lập, giải phóng đất nớc, bảo vệ quyền sống con ngời của nhân dân ta từ đó. Mặc dầu tôi không đợc hân hạnh gặp Bác Hồ, nhng tôi vẫn có thể h́nh dung, đợc nghe thấy tiếng nói của Bác, giọng nói của Bác rất rơ ràng và rành mạch có thực tế, thật hấp dẫn, nên tôi rất thích thú theo dơi về những hoạt động và tư tưởng của ngời luôn luôn v́ nước, v́ dân, v́ sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc v.v... v́ lẽ đó mà tôi thật ḷng muốn theo gơng Bác, và quyết tâm ủng hộ cách mạng trong nước.

Riêng cá nhân tôi sau khi đọc xong Dự thảo này gồm 31 trang, Báo cáo Chính trị Đại hội IX đă có đầy đủ cụ thể về các mục tiêu, và văn kiện về mọi phơng diện đều rơ ràng trong suốt, không c̣n chỗ nào phải thêm bớt. Tôi xin phép góp chút đỉnh, chứng tỏ ḷng thành đối với Mặt trận Tổ quốc về chơng tŕnh xóa đói giảm nghèo, và cho sinh viên nghèo học bổng vào Đại học, thể hiện niềm tin của tôi đối với Đảng cộng sản và Nhà nớc Việt Nam. Vậy kèm theo đây là ngân phiếu 1.000 USD, nhờ Lănh sự Việt nam tại San Francisco chuyển về nớc hộ tôi, rất cám ơn.

Kính chúc các vị lănh đạo Đảng và Nhà nớc cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam cùng tất cả các nhân viên cán bộ MTTQ Việt Nam và các ngành sức khỏe dồi dào, hăng hái phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Đại hội đại biểu lần này của Đảng cộng sản Việt Nam ta sẽ đợc thành công rực rỡ.

Nguyễn Văn Lũy (Berkeley, Califonia, USA).

-- VC kiem duoc dau ra nguoi nay (dggt03@hotmail.com), November 11, 2004

Answers

Đọc là biết ngay cái thằng viết kiểu nâng bi như thế này là VẸM KIỀU (Việt cộng sống ở nước ngoài)

-- Nguyễn King (kingnguyen@iinet.com.au), November 12, 2004.

Đàn điả đỏ lại được thêm 1.000đô đút túi..

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 12, 2004.

Lối Tuyên truyền của tụi Mafia Đỏ Dziệt Nam nó nhà quê va ngu v́ nó hay ḷi đuôi chồn ra. Đây là tṛ c̣ môi kiểu đi bán thuốc dzán dzâỵ Hehehe, truyện xe cán chó lọai s^'n lũ xe ba gác c̣ mồi, điếu đóm

Thằng Chí buồi đọc th́ khoái v́ tụi đồng t́nh luyến ái đỒng tâm trạng cải luơng như nhau

-- (Bo_Qua_Đi_Tám@Ba_Sạo.com), November 12, 2004.


Nguyễn Văn Lũy là tên "ăn cơm quốc gia thờ ma CS", từng là chủ tịch hội Vịt Kiều Yêu Nước ở Mỹ hay Canada trưóc thời 75?

-- Bỏ4 (CSonSale@yahoo.com), November 12, 2004.

KHONG TUNG THAY MOT THANG NGU SI LO BICH NHU VAY MA DUOC DANG LEN BAO THI QUA LA BON NHA NUOC NAY NO QUA THAM NGU MAT ROI

-- (aaa11111@yahoo.com), November 12, 2004.


Nguyễn Văn Luỹ 1 con người ham danh vọnh và chư" tước nhưng không có tư chủ, Luư co viết mười lá thư tớ cũng không đọc v́ sư> tráo trở đă đi từ khởi thuỷ 1 con người ích kỷ và hèn mọn.

Khi mới đến tỵ nạn hắn ở Vancouver Wa rồi chuyển về Clif theo Hoàng cơ Minh, cónhiều tên theo Dảng HOàng Cơ Minh, lập bàn thờ TỔ Quốc cúng vái thề thốt năm 1989 dă th́ thọt về Việt Nam làm việc với Vẹm, co" lẽ mang luôn hũ gạp kháng chiến làm của riêng

-- (DrX@CarịTra.com), November 12, 2004.


Chuyện kiếm một thằng c̣ mồi rồi đăng tin thất thiệt là chuyện không lạ ǵ với dân Việt trong hay ngoài nước .

Tên Nguyễn Văn Lũy (Berkeley, Califonia, USA). chỉ là tên vô danh tiểu tốt ,ngay cả tên Hồ Chết X́nh cái hcức chủ tịch của hắn do đảng sán lăi phong cho hăn1 chứ dân Việt đâu ai bầu bán cho hắn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 12, 2004.


Moderation questions? read the FAQ