V HẠNH PHC CỦA DN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HY THỨC TỈNH !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

V HẠNH PHC CỦA DN TỘC VIỆT NAM,

XIN MỌI NGƯỜI HY THỨC TỈNH !

Những năm cuối thập nin 1960 v đầu thập nin 1970, tại miền Nam Việt Nam đ xẩy ra tnh trạng xung đột chống đối nhau, giữa những Thế lực được coi l c cng một suy nghĩ khng chấp nhận việc p dụng chế độ Cộng sản để quản trị v xy dựng pht triển đất nước Việt Nam sau thời gian di bị lệ thuộc Thực dn Php, v mọi người đ thấy hậu quả hiển nhin tại Lin S v Trung Cộng khng đem lại hạnh phc cho người dn, như dự kiến ảo tưởng của Cc-Mc v L-Nin ru rao từ những năm đầu Thế Kỷ 20. Con người trong cc quốc gia dưới sự cai trị tập quyền độc tn độc Đảng Cộng sản đ, khng được lm chủ đất nước của họ như nhm Lnh đạo quỷ quyệt gian xảo tuyn truyền phỉnh gạt, m chỉ l bầy n lệ bị p bức lm cng cụ sản xuất lm giầu cho Tập đon Qun phiệt Thực dn Phong kiến mới, độc ti tn bạo v nhn đạo dưới danh xưng cao đẹp Cch Mạng thay thế Tập đon Phong kiến Thực dn cũ m thi.

Cc Thế lực ni trn, thay v đồng tm hiệp lực tiếp tay nhau, củng cố hng ngũ vững mạnh, hon chỉnh kế hoạch hoạt động hữu hiệu, hướng dẫn Quần chng tch cực chống Cộng sản, th Họ lại v danh vọng c nhn, quyền lợi phe phi, dồn mọi nỗ lực tm ti bươi mc sỉ nhục mạ lỵ nhau để ginh giật quyền lnh đạo, lm cho quảng đại Quần chng Việt Nam v Đồng minh Tư bản trn Thế giới mất niềm tin, hoang mang thụ động trước mọi nỗ lực của chnh quyền Việt Nam Cộng Ho thời bấy giờ, nn mới c cuộc thảm st hai anh em Tổng thống Ng Đnh Diệm tạo ra lỗ hổng thiếu lnh tụ gy khủng hoảng lnh đạo, để cho Hiệp định Paris thng 1 năm 1973 được thnh hnh, v thảm họa 30-4-1975 mới xẩy ra.

Cc nhm Chnh trị thời cơ hồi đ, đ bị Cộng sản Việt Nam v Ti phiệt Quốc tế khn kho mua chuộc, khiến Họ m qung lợi dụng quyền Tự do Dn chủ thật sự tại miền Nam Việt Nam, lin tục pht động cc chiến dịch gy rối loạn x hội v chnh trị tại miền Nam Việt Nam dưới đủ mọi hnh thức, tạo kh khăn cho chnh quyền Việt Nam Cộng Ho trong Quốc nội cũng như trn chnh trường Quốc tế.

Thảm hại thay, chỉ đến giờ pht cht, cc Lnh tụ của những phe phi chnh trị hoạt đầu ny mới đnh hơi thấy, v nhận ra được Ci Bnh Vẽ m Ngoại nhn cấu kết với Cộng sản Việt Nam hứa hẹn l hon ton mộng tưởng, v manh tm lật lọng phản bội cc Hiệp ước Ho hợp Ho giải đ k kết l bản chất cố hữu của Cộng sản Việt Nam.

Lc đ Họ mới biết rằng, Họ sẽ khng c chỗ đứng trong x hội Cộng sản, v cũng khng thể no sống an ton dưới chế độ v nhn phi nghi của Cộng sản Việt Nam, như dưới thời Việt Nam Cộng ho. V thế, Họ v phe nhm đ l những người nhanh chn gục mặt chịu nhục bm gt giầy của Ngoại nhn, để được cng với cả bầu đon Th Tử, Cha Mẹ, Quyến thuộc, bỏ chạy ra khỏi miền Nam Việt Nam trước nhất, mặc cho ton Dn Việt cả 3 miền Nam-Trung-Bắc phải sống đọa đầy, dưới ch thống trị bạo tn của Cộng sản Việt Nam cho đến ngy hm nay vẫn chưa dứt.

Một vi lnh tụ trong cc phe phi hoạt đầu ni trn ngu tối dại dột, cn nhất quyết ở lại hn hoan đn rước hng hợp tc với bọn Cộng sản xm lăng. Nhưng than i! khng những chẳng được chng dng m cn bị khinh bỉ loại trừ thẳng tay, ngay sau khi chng chiếm được chnh quyền. Kẻ th chết rục xương trong cc trại tập trung lao động khổ sai nhục hnh nơi đất Bắc X hội Chủ nghi. Kẻ no may chưa tới số chết, th thn xc tn tạ bệnh hoạn, tinh thần khủng hoảng, sống tủi nhục n hận triền min, v bạn b xa lnh, đồng bo đồng đạo đay nghiến ta thn on hờn.

Suốt 29 năm qua, cả Thế giới đều nhận thấy, hơn 80 Triệu Đồng bo Việt Nam ở trong nước (kể cả một số người đ lầm lỡ đi theo Hồ Ch Minh từ thuở ban đầu nay đ tỉnh ngộ) phải m thầm ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng sự bc lột đọa đầy, p bức tn bạo của Cộng sản Việt Nam, khắc nghiệt nặng nề hơn cả dưới thời đ hộ của Thực dn Php trước 1945.

Thế m, từ mấy năm nay, hiện tượng ni trn lại đang ti diễn tại mọi nơi c đng đảo người Việt lưu vong tỵ nạn Cộng sản cư ngụ sinh hoạt. Những nhm người lm Chnh trị thời cơ Cũ v Mới được sinh si nẩy nở vội v o uột ny, đang tm cch cấu kết với nhau, bm theo cc Thế lực Chnh trị Ti phiệt mới, hăng hi hoạt động trợ gip cho Cộng sản Việt Nam (đang trong tnh trạng suy thoi khủng hoảng trầm trọng) c cơ may phục hồi sức mạnh để tiếp tục đn p bc lột sức lao động của Đồng bo Việt Nam.-- (Việt_Nhn@Filsons.com), November 09, 2004

Answers

Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

Những bằng chứng hiển nhin m cả Thế giới đều thấy về thực trạng nước Cộng ho X hội Chủ nghi Việt Nam hiện nay l :

-Nền đạo đức lun l x hội Việt Nam đang suy đồi trầm trọng;

-Đa số quảng đại quần chng đặc biệt tại cc vng xa thnh thị sống cơ cực, thiếu ăn thiếu mặc bệnh tật khng thầy khng thuốc điều trị, m Bạo quyền Cộng sản Việt Nam chẳng hề quan tm, cn lm kh dễ ăn chặn tiền v trợ phẩm do cc cơ quan thiện nguyện từ ngoại quốc đưa vo nước để cứu trợ trực tiếp;

-Cộng sản Việt Nam đang bn rẻ ti nguyn v nguồn nhn lực Quốc gia Việt Nam cho Ngoại bang, để lm giầu cho Đảng v c nhn gia quyến cc cấp bộ đảng sống xa hoa ph phỡn điếm đng;

-Mọi cấp bộ đảng v bạo quyền từ Trung ương xuống cc địa phương cấu kết bao che nhau tham nhũng h lạm cng khai;

-Tập đon lnh đạo Trung ương v đảng vin cc cấp, toa rập nhau cắt đất dng biển của Tổ quốc Việt Nam thn yu của Dn tộc Việt Nam cho quan thầy Trung Cộng đ gip chng tồn tại từ mấy chục năm nay, v tiếp tục p buộc ton dn Việt Nam phải theo một chế độ chnh trị độc ti, nhất nguyn đảng trị tn bạo v nhn đạo nhất Thế giới.

Hỡi những người đang bị Lợi Danh m hoặc dấn thn lm chnh trị thời cơ, hy v Hạnh phc của Dn tộc Việt Nam, mau mau thức tỉnh, đừng lợi dụng quyền Tự do Dn chủ được Luật php bảo vệ tn trọng trn đất nước Tự do ny, để lm lợi cho Cộng sản Việt Nam độc tn, độc ti, bất nhn, phi nghi nữa !

Mọi hnh động tự do c nhn chỉ được tn thưởng hỗ trợ, nếu n đem lại quyền Tự do Dn chủ thật sự hạnh phc cho quảng đại Quần chng Việt Nam đang sống trn đất nước Việt Nam. Mọi hoạt động chnh trị nng nổi tự i c nhn, tạo xo trộn lủng củng trong hng ngũ người Việt chống Cộng, chỉ gip cơ hội cho b lũ Cộng sản Việt Nam v bọn tay sai hn hạ bẩn thỉu hưởng lợi m thi. Những người phải chịu hậu quả đau khổ ngy đm, vẫn l hơn 80 Triệu Đồng bo Việt Nam đang sống ở trong nước. Cn chng ta v Vợ Con chng ta, sống ngoi vng kiềm toả của Cộng sản Việt Nam, vẫn nhởn nhơ bnh chn như vại.

V Hạnh phc của Dn tộc Việt Nam, hy thức tỉnh, để quay về với Chnh nghi của quảng đại Quần chng Việt Nam, nếu khng muốn bị bnh xe lịch sử nghiền nt, v bị cc Dn tộc yu chuộng Tự do Dn chủ, tn trọng Nhn quyền trn Thế giới nguyền rủa, như đ từng nguyền rủa những người đ tiếp tay gy ra thảm họa cho Dn tộc Việt Nam vo ngy 30 thng 4 năm 1975.

Tất cả chng ta, những người khng chấp nhận chế độ Cộng sản, đ phải rời bỏ đất nước Việt Nam thn yu đi lưu vong tỵ nạn nơi qu lạ xứ người ny, Chng ta đ v đang cn tiếp tục tch cực tham gia cuộc đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam, hy tỏ ra đại lượng, bỏ qua một bn những xch mch bất đồng c nhn, để cng nhau siết chặt hng ngũ, thảo hoạch v thực hiện những chương trnh hnh động hữu hiệu, hỗ trợ cho Đồng bo v cc Đon thể chống Cộng sản Việt Nam ở trong nước v khắp nơi trn ton Thế giới, sớm hon tất được nguyện vọng chung của Dn tộc Việt Nam l : Chấm dứt tnh trạng cai trị độc tn, độc ti đảng trị của Cộng sản Việt Nam, thnh lập một chế độ Dn chủ thật sự, mọi quyền căn bản của con người v quyền bnh đẳng trong x hội phải được tn trọng v bảo vệ đng mức trn đất nước Việt Nam cng sớm cng tốt.

NGUYỄN HUY HNG, Cựu Đại T Qun Lực Việt Nam Cộng Ho, Phụ t Tổng cục trưởng Chiến tranh Chnh trị,

Kim Chủ nhiệm Nhật bo Tiền Tuyến,

Cựu T nhn chnh trị Việt Nam lưu vong tỵ nạn Cộng sản.

-- (Việt_Nhn@Filsons.com), November 09, 2004.


Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

Vi hanh phuc cua Dan Toc Viet nam, hay thuc tinh, hoan tat nguyen vong cua dan toc la CHAM DUT TINH TRANG CAI TRI DOC TON, DOC TAI DANG TRI CUA CS VN. THANH LAP MOT CHE DO DAN CHU THUC SU, MOI QUYEN CAN BAN CUA CON NGUOI VA QUYEN BINH DANG TRONG XA HOI PHAI DUOC TON TRONG VA BAO VE DUNG MUC TREN DAT NUOC VN CANG SOM CANG TOT.

-- Ghi lai tom tat mot phan bai tren (aaa11111@yahoo.com), November 09, 2004.

Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

Các chú các bác đừng ăn nói thiếu hiểu biết nữa! Những hoạt động kêu gọi kiểu này chỉ là phục vụ cho mục đích chính trị or kinh tế của các bác, hoặc nếu không phải thì các bác đang bị người khác lợi dụng lòng yêu nước của các chú các bác cho mưu lợi riêng của họ.

Giờ này ai cũng hiểu là các chú các bác có làm cái gì cũng không thể khôi phục lại nhà nước miền Nam ngày xưa đâu. Đành rằng những tiêu cực mà các chú các bác nói ở trên có tồn tại, nhưng thiết nghĩ đó là do những hạn chế về trình độ + nhận thức + lòng tham của 1 số nhân vật trong Đảng CS. Chứ bản thân Đảng CS chỉ là 1 cái tên, nó chẳng làm được nhiều như các chú các bác nói đâu. Các chú các bác muốn thay đổi những tiêu cực, những bất công trên thì hãy thay việc kêu gọi vô bổ này bằng việc bồi dưỡng những tài năng trẻ có lòng yêu nước. Hãy bắt đầu từ con cháu của các chú các bác. Sau này thế hệ trẻ lên cầm quyền thì sẽ khác. Họ có trí thức. Được bồi dưỡng lòng yêu nước từ nhỏ. Tin rằng chắc chắn sẽ làm đất nước chuyển mình.

-- Đinh Phong (trahoacuc@yahoo.com), November 09, 2004.


Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

Cc ch cc bc đừng ăn ni thiếu hiểu biết nữa! Những hoạt động ku gọi kiểu ny chỉ l phục vụ cho mục đch chnh trị or kinh tế của cc bc, hoặc nếu khng phải th cc bc đang bị người khc lợi dụng lng yu nước của cc ch cc bc cho mưu lợi ring của họ. Giờ ny ai cũng hiểu l cc ch cc bc c lm ci g cũng khng thể khi phục lại nh nước miền Nam ngy xưa đu. Đnh rằng những tiu cực m cc ch cc bc ni ở trn c tồn tại, nhưng thiết nghĩ đ l do những hạn chế về trnh độ + nhận thức + lng tham của 1 số nhn vật trong Đảng CS. Chứ bản thn Đảng CS chỉ l 1 ci tn, n chẳng lm được nhiều như cc ch cc bc ni đu. Cc ch cc bc muốn thay đổi những tiu cực, những bất cng trn th hy thay việc ku gọi v bổ ny bằng việc bồi dưỡng những ti năng trẻ c lng yu nước. Hy bắt đầu từ con chu của cc ch cc bc. Sau ny thế hệ trẻ ln cầm quyền th sẽ khc. Họ c tr thức. Được bồi dưỡng lng yu nước từ nhỏ. Tin rằng chắc chắn sẽ lm đất nước chuyển mnh.

-- Đinh Phong (trahoacuc@yahoo.com), November 09, 2004.

Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

Toi cung nghi the. Sau nay the he tre len se khac. Bay gio cong san chi la cai ten ben ngoai cho nguoi ta loi dung thoi cac bac a. Cac bac xa VN qua lau roi, chang nam duoc gi ca

-- cs (cs@yahoo.com), November 09, 2004.


Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

Mấy ch cn lớn ăn cắp của cng, ăn cắp nh cửa của người dn. Họ nắm quyền, k hiệp ước bn nước dng biển cho tu ph..... Mọi người chờ lớp trẻ yu nước ln thay ????????? Ti nghĩ dn trong nước phải đấu tranh để lật đảng cộng sản xuống ??

Quyền lợi, tự do của người dn trong nước bị tước đoạt th chủ yếu l người dn trong nước phải đấu tranh để dnh lại quyền lợi v tự do??-- trbapi (trbapi@yahoo.de), November 09, 2004.

Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

Năm 77 Người Việt hải ngoại đổ vo VN 2 triệu đn ,cộng sản no dn đi .

Năm 2004 Người Việt hải ngoại đổ vo VN 3 tỷ đn ,cộng sản giu dn đi .

Năm 20xx Người Việt hải ngoại đổ vo VN xx tỷ đn ,cộng sản đại ph dn đi .

Một con sng dơ do một ging nước dơ ,cả trăm ging nước sạch cũng khng lm cho con sng sạch .

Một con sng dơ do một ging nước dơ ,nếu ta vt ging nước dơ chỉ cần một ging nước sạch cũng đủ lm cho con sng sạch .

Người Việt Nam trong nước chỉ c 2 con đường lựa chọn :

1) Chấp nhận cộng sản để rồi tư từ chết trong nỗi uất ức ,tủi nhục .

2) Lật đổ cộng sản hoặc chết vinh hay sống hng .

Ton dn hy qun tỵ hiềm cng nhau vng ln lật đổ bọn sn li cộng sản .Quyết "Đnh cho cộng nho Tu ct " mới l người Việt .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 09, 2004.


Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

cn nhất quyết ở lại hn hoan đn rước hng hợp tc với bọn Cộng sản xm lăng. Nhưng than i! khng những chẳng được chng dng m cn bị khinh bỉ loại trừ thẳng tay, ngay sau khi chng chiếm được chnh quyền. Kẻ th chết rục xương trong cc trại tập trung lao động khổ sai nhục hnh nơi đất Bắc X hội Chủ nghi. Kẻ no may chưa tới số chết, th thn xc tn tạ bệnh hoạn, tinh thần khủng hoảng, sống tủi nhục n hận triền min, v bạn b xa lnh, đồng bo đồng đạo đay nghiến ta thn on hờn.

Bi post trn mang nội dung c mưu cch ĐNH LẬN CON ĐEN ..Phỉ bng ton thể những người QDVNCH, kể cả những người đ từng bị bắt giam cầm trong t ngục CS ... xin mọi người đọc kỹ trước khi post bi...

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 09, 2004.


Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

" xin mọi người đọc kỹ trước khi post bi... "

Ti hon ton đồng với bc "TSCS" hiện nay phe ta post nhiều qu ,trả lời khng kịp v nhiều khi khng đọc kỹ nn rất gy hiểu lầm .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 09, 2004.


Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

Xin hỏi thứ nhất anh thich du thu ni ở hải ngoại đổ về VN vi tỷ đ. Như vậy nếu tnh ra c vi triệu người VN ở hải ngoại th mỗi người đ đng gp hơn 1000 đ. Lương thng của người ta sau thuế v lặt vặt cũng trong 4 chữ số, con số ny hnh như hơi cao?

Thứ hai xin hỏi tiền VN hải ngoại đổ về VN đổ bằng con đường no? Đổ ngay vo...ti...của mấy ng tham nhũng?? Như vậy lỗi ny của ai?

Thứ ba xin ni từ gc diện kinh tế: nếu tiền đổ vo ti của cc ng nhưng cc ng lại đi tiu xi hoang ph ở TRONG NƯỚC, th vẫn ch lợi cho dn. Theo nguyn l multiplier effect của m hinh keynesian giản đơn th cứ mỗi một đ của tiu dng tăng ln sẽ được nhn với hệ số multiplier vo GDP, kết quả l GDP tăng gấp bội. Đy cũng l sự hiểu ra lớn nhất của chế độ CS sau đổi mới, hồi xưa khẩu hiệu l tiết kiệm được đồng no nước lợi nước đồng nấy, hồi nay khẩu hiệu l TIU XI được đồng no phc đức đồng đấy.

Diễn biết phức tạp nhất của tiền vo VN l n khng được "giải quyết." Tiền ứ đọng trong cc ti khoản nh băng, trong nước th khng ni lm g v n t ra cũng xoa dịu p lực ln li xuất của nh nước cho đầu tư, nhất l đầu tư nước ngoi, nhưng rất nhiều cc ng lớn đ đổ tiền ra cc ti khoản nước ngoi, thnh ra khng lại hon khng.

Diễn biến phức tạp thứ hai l sự ứ đọng trong khu tổ chức v vận hnh của bộ my nh nước: khng c tiền th cũng khng c cầu, bệnh viện, đường x v.v. Điều ny gy thất thot rất nghim trọng khi kinh tế VN đang trong giai đoạn trỗi dậy rất rất cần sự tiếp sức tay đi của nh nước để giảm "ma st" do sự pht triển đang dần tăng cao ny. Nh nước TQ, v dụ, đ lm tương đối tốt việc giảm sức nng cho nền kinh tế "thnh ging" của họ, khi cc nh chức trch đ quan st lin tục cc biến động thị trường để ty cơ dịch chuyển cho ph hợp, đồng thời ch tm đến việc xy dựng cơ sở hạ tầng để vừa theo kịp đ tăng trưởng ny.

Tham nhũng ở cấp cng chức VN đ đến mức độ bo động. Tuy chưa phải l cao nhất thế giới nhưng với dn tộc VN v bao nhiu truyền thống thanh lim bất khuất th Đảng CSVN (i cha, ni đng hơn l, ci tn "Đảng CSVN") cần phải giải quyết vấn đề ny ngay để bảo nguy cho sự sống cn của đảng trước bao thế lực nước ngoi đang dm ng tm sơ hở đề nho vo lm rối loạn đất nước v, biết đu đấy, c thể dm nhn dn VN vo một biển mu.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), November 09, 2004.Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

Lam on may cha truoc khi Phe phan... hay doc lai vai lan va suy nghi ro rang roi hay ..phe phan nguoi khac''....

Chua hieu ai la ai khoan hay chup mu moi nguoi,,la Congsan...

Cai toi ho^ do^ chup-mu moi nguoi co tu lau roi ,,,nen vut bo? ,,

Giam? bot di su ghanh ty ..Suy nghi lac de^`,,de? cung nhau xay dap chung cho moi nguoi,,,

1 vien gach cung van la tot hon ....la khong co vien gach nao lot duong ...

-- Ho Chi Minh (VeitnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), November 09, 2004.


Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

Bi post ở bn trn nội dung c 1 vi đoạn đ ni ln tm trạng của người ở lại v tin rằng chnh phủ Big Minh sẽ đạt được chnh phủ Lin-hiệp 3 thnh phần do Ty v Trung Cộng bảo trợ, cn nhiều người thuộc thnh phần con thầu chiến tranh đ cao bay xa chạy vơ"i Tiền Dollar, Vng đầy nhc trong ca'c valise sch tay.

Phần Lớn cc Qun Nhn Việt Nam Cộng Ho bị kẹt ở thế ca răng lược v ko c phương tiện để rời Việt Nam. Vị Đại T Chiến Tranh Chnh Trị cựu t cải tạo ko l Việt Cộng m anh viết lại ca'i cảm tưởng của 1 số sĩ quan QLVNCH bị thượng cấp bỏ rơi vo giờ thứ 25 của cuộc chiến.

Cuộc Tranh Đấu ngy hm nay để đi Tự Do Nhn Chủ, Nhn Quyền cho ton dn Việt Nam rất phức tạp v cần ko vụ lợi, để c thể đem sự hiểu biết về quyền lm người của dn ta, đồng thời phải ni thẳng về những sự thối nt v tham quyền, bn dn bn nước của Đảng CSVN để mưu cầu mi mi cai trị Việt Nam cua họ.

Trong số 2 triệu đảng vin cũng đ c 80% ko cn tin ở Đảng CSVN nữa, TOn Dn ko cn ủng hộ cộng sản nữa, QĐND cũng thế. Nhưng ai cũng ngại 1 cuộc cch mạng nữa sẽ đem Hạnh Phc Cơm No ao ấm cho họ ko? Đy l 1 cu hỏi lớn : Dn Việt Nam họ đ bị phỉnh gạt v cho ăn bnh vẽ nhiều rồi nn họ cũng sợ, 1 con chim bị tn 1 lần ko chết khi thấy 1 cnh cy tựa như mũi tn cũng ko muốn đến gần.

Cuộc Tanh Đấu cho Tự Do NHn Chủ cho ton dn Việt Nam l 1 cuộc đấu tranh bất vụ lợi, nghĩa hiệp, thng cảm, xa bỏ hận th c nhn để đồng hiệp lại loại bỏ Đảng CSVn v thay vo 1 chnh thể do dn bầu sự việc ny ni rất mơ hồ, để tiến tới giai đoạn tổng tuyển cử như ở Min, VN 1 đất nước 80 triệu dzn rấ phức tạp, sẽ cần 1 thời gian để đem niềm tin về 1 thể chế mới Nhn ChỦ Nhn Quyền v Chnh Phủ cho dn lựa chọn cho mọi tầng lớp. Qua Kinh Nghiệm Hoa Lục V Đi Loan chng ta người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Yu qu hương sẽ lm được g để cứu 80 triệu Qun Dzn Chnh ra khỏi cảnh kềm kẹpp của TC 2 v Bộ Chnh Trị V Qun Sự Trung ương của Đảng CSVN ? Đ dnh ĐCSVN ko cn hậu thuẫn, nhưng trung Cộng lun muốn xa v nội bộ VN.

Chui? sung th CS th sướng miệng đấy. Bạn hy v 99 % Việt Kiều l cc người Marketing muốn rao bn Sự Tự DO, Nhn Chủ NHn Quyền cho 99 % của ci khối Qun Dzn Cn Chnh chn chnh ko hối lộ , lạm quyền ko ưa đảng CS Vn nữa =====> Lm Sao hoấn đổi sự suy tư mỗi c nhn để tin vo 1 ngy mai tươi đẹp hơn khi Đảng CSVN ko cn.

-- (Bo_Qua_Đi_Tm@Ba_Sạo.com), November 10, 2004.


Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

..ANTI- COMMUNIST ACTION HOME PAGE .

-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VietnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), November 10, 2004.

Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

Trả Lời Anh Jube, Đảng Cộng Sản l 1 đang ăn hại từ chứng nước, n thực sự được NGa Ti trợ huấn luyện cc thnh vin chọn lọc đ lm mật vụ quốc tế cho Sovit dưới thời Lenin va Stalin.

Khởi thủy đi từ bước đầu Thần Tượng H Chi" Minh ( Hồ Gian ) đu c Tranh Đấu cho nền độc lập va tự chủ Việt Nam, ăn lương Nga Trả, T" chức Đảng CSVN Nga Sng Lập v vun sới. Hồ lun ăn ngon mặc dẹp, Ht Thuốc L Philip Morris 555, Captain, Uống rượu Whiskey, Vodka, Martel. Dn Việt bấy giờ lm g c tiền m ăn chơi như Bc Hồ.

Bắt Dzn cc vng Tề đng thuế từ 1800 trở đi, hay nhỉ ĐCSVN chưa sinh ra trong 1800 sao lại bp cổ dn để chiếm doạt ti sản . Cc Mn tiền nu cũng ko vo ti đảng m rơi vo ti cc uỷ vin chnh trị cấp cao để lm của Ring. Xin lỗi ch' Jube đừng ru rao Đảng CS của ch l trong sạch.

Sau ngy chiếm đng miền Nam 30-4-1975 n đ li ra ĐCSVN l đảng bốc pht, ti bịp bợm v khủng bố đn lnh với sự hậu thuẫn dp đỡ của NGa v Tầu Cộng. Ci cơ bản l tham nhũng ăn hại ko quản trị được g cả nhất nhất l bọn Nga v tầu n quản trị cho. Đy l 1 vết nhơ v ko tự chủ của 1 đảng lai cănghỉ sống v noại bang v cho ngoại bang, nay CS NGa đ đổ th soay ra bm chn Tầu Cộng. Cc bạn ko c chh nghĩa v Tổ quốc cc ch chỉ bịp bợm thi.

Sau 50 năm dưới l cờ mu ai cn tin ci đảng CS v người cộng sản l trong sạch lim chnh đu, ko ai dại va ngu để tin vo sự tuyn truyền của mấy ch nữa. Cư" 1 tuần l cc bạn CS Cng an Mạng lại dng thủ thuật tuyn truyền rẻ tiền = Agitated Propraganda như ở Việt Nam mỗi đầu đường c 1 bộ loa phng thanh cho mỗi khu phố Ci vụ tuyn truyền khủng bố ko cn ăn kha"ch nữa Thank God we liv in a democratic society America not in Vietnam

-- (Cn_Ngố_Ăn-Dải-Dt@BBP.govt), November 10, 2004.


Response to VÌ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH !

To Jubb con số 3 tỷ khng do ta ngụy tạo ra m ta đọc thấy trong nhiều bi viết hoặc tin tức .Ni th hơi xấu hổ v trong con số 3 tỷ d0 khng c một xu của ta v ta quan niệm khng bố th cho qun ăn cướp .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ