TIN ẶC BIỆT

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tin ặc Biệt: Ước Mơ 30 Nm Nay Thành Sự Thật - c Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH!

- Lễ Thượng Kỳ Chnh Thức ngày 28/11/2004 tại Cabra-Vale Park

- HTP Fairfield hn hạnh ng gp một nửa ph tổn xy dựng kỳ ài

[ NHẤN VÀO Y Ể COI CHI TIẾT BẢN TIN


-- (tosu_cs@yahoo.com), November 08, 2004

Answers

Response to TIN ÐẶC BIỆT

***

Chibua my son, every time you see that Pic, you should stick your head to the toilet bow 4 five minutes :))))

No WEAPONRY can win the long-battle but SPIRIT will

-- VC-Hanoi never thought our VNCH flag can FLY FREE all over the planet earth today :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), November 08, 2004.


Response to TIN ÐẶC BIỆT

WOW ! Looks so beautiful ! La' co*` na`y da~ mo^.t la^`n tung bay khi tai' chie^m' Co^? Thanh` Quang? Tri. trong "Mua` He` Do? Lu*a?" 1972. Ro~ ran`g la` kho^ng co' cuo^.c chie^n' na`o go.i la` cuo^.c chie^n' sau cung`!

Thanks.

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), November 08, 2004.


Response to TIN ÐẶC BIỆT

Tin ặc Biệt: Ước Mơ 30 Nm Nay Thnh Sự Thật .

Tại sao phải cần 30 năm "Ước Mơ 30 Nm Nay Thnh Sự Thật" ?

Trước năm 75 dn chng ngay cả Hoa Kỳ c 600.000 qun tham chiến ở VN nhưng chẳng biết VN l g ngay cả họ cn hiểu lầm v khng phn biệt VNCH với VC .

Năm 75 số người tỵ nạn vo thời điểm đ chỉ khoảng 200.000 người ra đi với 2 bn tay trắng v khng một vốn liếng ngoại ngữ .Người Việt đ m thầm tranh đấu ,họ đ tự biến từ lớp người nhận sự gip đỡ ban đầu thnh những người gp cng v của cho nền kinh tế nước tạm dung .Người Việt đ thay đổi ci nhn v thnh kiến của người ngoại quốc nn cng ngy cng c nhiều nước vinh danh người Việt .

Cng nhận l cờ cộng sản được in trong cc quyển tự điển thế giới nhưng "cờ vng ba sọc đỏ" lại được in trong lng ton dn trn thế giới .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 08, 2004.


Response to TIN ÐẶC BIỆT

L CỜ VNG 3 SỌC ĐỎ Đ TỪNG HIỆN DIỆN TRN QU HƯƠNG VIỆT NAM TỪ ĐẦU NĂM 1890......... NGY NAY L CỜ HỒN THING DN TỘC VẪN NGHẠO NGHỄ TUNG BAY TRONG BẦU TRỜI TỰ DO DN CHỦ KHẮP MỌI NƠI TRN THẾ GIỚI

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 08, 2004.


Response to TIN ÃẶC BIỆT

NHẤN VO Y . Ể BIẾT CHI TIẾT DANH SCH CC TIỂU BANG/QUẬN HẠT CNG NHẬN CỜ VNG 3 SỌC Ỏ


-- (tosu_cs@yahoo.com), November 08, 2004.


Response to TIN ÃẶC BIỆT

Wow. It is a miracle boy. I can not beleive my eyes, it is so real i can see the flags i can touch them. Thank you guys from the bottom of my heart for the hard work to make this event happens

-- (Bo_Qua_i_Tm@Ba_Sạo.com), November 08, 2004.

Response to TIN ÐẶC BIỆT

..Active Contributors tosu_cs@yahoo.com (1421) ke_si_bac_ha@yahoo.com (1376) vietnamcongsans@yahoo.com (1275) toollovers@comcast.net (1085) Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn (968) nhandantuve@VNCH.com (718) thomasph75@hotmail.com (635) nguoitranhdau@hotmail.com (608) MoiRoHoChiMinh@damtac.net (456) nongducmanh@phuchutit.com (417) trbapi@yahoo.de (411) ChuyenTriHOINACH@aol.com (407) MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net (375) cayhuong@vietcong.ngu (367) TrietGiaSJeduNET@aol.com (340) Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn (332) broeker@sbcglobal.net (319) khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com (314) wilson_beng@yahoo.com (301) mingo@netscape.net (258) but_chang_ta@yahoo.com (238) @@@.@@ (237) vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com (231) NguoiViet@yahoo.com (197) Cán_Ngố_Ăn-Dải-Dút@BBP.govt (194) communist@yaheo.com (182) vietnamcongsan@yahoo.com (181) NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn (171) datnuoctuoidep@yahoo.com (171) xuanhutraidat@yahoo.com (164) dumehochiminh@yahoo.co.uk (158)

Active Contributors tosu_cs@yahoo.com (1421) ke_si_bac_ha@yahoo.com (1376) vietnamcongsans@yahoo.com (1275) toollovers@comcast.net (1085) Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn (968) nhandantuve@VNCH.com (718) thomasph75@hotmail.com (635) nguoitranhdau@hotmail.com (608) MoiRoHoChiMinh@damtac.net (456) nongducmanh@phuchutit.com (417) trbapi@yahoo.de (411) ChuyenTriHOINACH@aol.com (407) MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net (375) cayhuong@vietcong.ngu (367) TrietGiaSJeduNET@aol.com (340) Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn (332) broeker@sbcglobal.net (319) khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com (314) wilson_beng@yahoo.com (301) mingo@netscape.net (258) but_chang_ta@yahoo.com (238) @@@.@@ (237) vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com (231) NguoiViet@yahoo.com (197) Cán_Ngố_Ăn-Dải-Dút@BBP.govt (194) communist@yaheo.com (182) vietnamcongsan@yahoo.com (181) NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn (171) datnuoctuoidep@yahoo.com (171) xuanhutraidat@yahoo.com (164) dumehochiminh@yahoo.co.uk (158)-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VeitnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), November 08, 2004.


Response to TIN ÐẶC BIỆT

[Cng nhn Việt Nam tại Malaysia ku cứu Audio

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 09, 2004.

Response to TIN ÐẶC BIỆT-- (tosu_cs@yahoo.com), November 13, 2004.

Moderation questions? read the FAQ