Xin đừng hiếp dm tư tưởng mọi người

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chng ta mọi người nn dng forum ny dể tranh luận hơn l post những bi từ những nguồn tin trong nhưng bo hay internet VC hoặc bọn thn cộng hải ngoại .Xin hy đọc kỹ nội dung trước khi post để trnh việc hiểu lầm .Xin đừng ồ ạt post để chng ta c thời gian mổ sẻ những bi post c gia trị khc .Xin đừng post những bi qu cũ mất thời gian tnh v khng c gi tri lịch sử v khng ứng dụng trong tương lai .Xin cm ơn .

Mu

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 07, 2004

Answers

Response to Xin đừng hiếp dâm tư tưởng mọi người

biết vậy nhưng c kh nhiều mấy con lợn việt cộng cứ vi phạm hoi bo hại cho VAS cn chng ti cũng thấy mệt theo

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), November 07, 2004.

Response to Xin đừng hiếp dâm tư tưởng mọi người

Qủa thật lc ny ti bị "Tẩu hỏa nhập ma" v những bi post qa nhiều trn ny, khng biết du m lần...

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 07, 2004.

Response to Xin đừng hiếp dâm tư tưởng mọi người

Viet Cong Danh chiem Mien nam 20 Chua than Met ...Moi Gio Nay KSBH than Tau qua nhap ma roi a?......

Quan trong la` di uong thuoc Tam Than di roi Danh tiep'...Danh Viet Cong la` ngu Roi van con danh'' Danh trong giac Mo ..Danh Trong tu tuong?...Moi Danh vai nam ma than met me no roi sao?...

-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VeitnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), November 07, 2004.


Response to Xin đừng hiếp dâm tư tưởng mọi người

hoang tuong

-- dat phan (vn_student2000@yahoo.com), November 07, 2004.

Moderation questions? read the FAQ