Saddam Hussein v Hồ Ch Minh của Cộng Sản Việt Nam l An Hng hay Gian hng???

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sau khi Saddam Hussein ln cầm quyền tại Iraq năm 1979 đ hạ lệnh đc hnh tac tượng Saddam v để ở khắp mọi nơi, Saddam cũng học mt của Staline về đường lối khủng bố v giết hại những người chống đối ở cng đảng Baath hay ngoi đảng. Saddam cn m st chnh ch bc ruột để 1 mnh lm đang trưởng dảng Baath của Iraq. C nhiều ti liệu đ ni rất r về sự tiếm quyền v lật lọng để dạt mục đch. Saddam muốn tất cả người dn Iraq tn thờ hắn như 1 vị thnh ai phạm hy l mổ bụng, cắt cổ, nạn nhn ngay lập tức ko cần xt sử.

Khi đọc tiểu sử Hồ Chi" Mẹt co gi của đảng CSVN v xem lại tiể sử của Saddam Hussein th đều như 1 bản copy, đy thật l 1 sự trng hợp. Hồ đ giết cả đến 10 triệu người Việt Nam đ đạt được giấc mơ lm lnh tụ, Hnh Hồ v Tượng Hồ post đầy đường phố. Nếu Hiler cn sống cũng phải bi phục Saddam v Hồ gian hng đến bực no.

Saddam Hussein hiện đang ngồi nh đ chờ ngy ra to trả lời nhn dzn Iraq về tội st nhn ( genocide ). Hồ Gian th đ chết, nhưng chứng tch vẫn cn, hồ phạm tội st nhn đn Việt Nam cho mộng b quyền của Staline v Quan thi th Mao Trạch Đng để được họ cho lm lnh tụ Việt Nam Cộng Sản, Xc Hồ vẫn cn tại Ba Đnh.

Iraq nay đ được Lin Qun Giải Phng, bọn Sunni Muslum của Saddam cn pha" phch nhưng bọn ti dư ny số mạng như chỉ mnh treo chung thi. Sớm muộn nhn dn Iraq cũng giẹp được.

Quay về Hồ Gian so snh anh ta với Saddam Huessein th ci g cũng giống nhau, đều tn c v gian hng v cng được Lin S v Trung Cộng Ủng Hộ.

Cc Bc nghĩ số phận Việt Nam Cộng Sản trong 10 năm tới sẽ ra sao???

Tro liu tiến ha cỦa thế giới Văn Minh trọng Dzn Chủ v Nhn Quyền sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế no???

Số Phận Cộng Sản Việt Nam sẽ ra sao???? Saddam Hussein gian hng v tn bạo thế no c bao quyền lực bao vệ m Lin Qun Anh -Mỹ cn dnhn bại v đạp đổ. Xin cc Bc cho Kiến Cm ơn

-- (Bo_Qua_Đi_Tm@Ba_Sạo.com), November 07, 2004

Answers

Response to Saddam Hussein và Hồ Chí Minh của Cộng Sản Việt Nam là An Hùng hay Gian hùng???

MOI BAN BAM VAO LINK !....Khong toi 2 nam

-- Ho chi Minh Dam tac .. (vietnamcongsans Nuoi heo nhieu lam'' tieu doi nay mai @yahoo.com), November 07, 2004.

Response to Saddam Hussein và Hồ Chí Minh của Cộng Sản Việt Nam là An Hùng hay Gian hùng???

Dzn chng Việt Nam ( QĐND v Dn Chnh ) đ v đang bị gng cm cng an tnh bo TC 2 km kẹp nhưng cc cu c cu tư"c nước vỡ bờ, ci g tri với lmg dn đều phải bị dẹp. Ti nghĩ ngy tụi TC 2 bị dzẹp bởi QĐND cũng khng lu đu.

-- (DrX@CarịTra.com), November 07, 2004.

Response to Saddam Hussein và Hồ Chí Minh của Cộng Sản Việt Nam là An Hùng hay Gian hùng???

Sao những bi post no c lin quan đến gi Hồ th khng c thằng cn nh no chảy v binh vực vậy c ? .

Hay Hồ chết xnh hết linh thing nữa ? .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ