Bức Thư Của Hội Đồng Cách Mạng Cứu Quốc

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bức Thư Của Hội Đồng Cách Mạng Cứu Quốc

quehuongcamtu

Kính gởi:

 • - Các Tổ Chức Tôn Giáo, Các Đoàn Thể Chính Trị
 • - Các Phong Trào, Thanh Niên, Sinh Viên Việt Nam trong và ngoài nước, Các tổ chức quốc tế

 • Đồng kính gởi:
 • - Các quốc gia yêu chuộng tự do trên khắp địa cầu.

  * Xét rằng Đảng Cộng Sản Quốc Tế đă giải tán kể từ khi khối CS Liên Bang Sô Viết và Đông Âu là một sự may mắn cho thế giới Tây Âu được sống trong một thế giới ḥa b́nh thật sự.

  * Xét rằng không một lư do nào để cho CSVN phải tồn tại và tiếp tục mang thảm họa cho nhân dân Việt Nam sống đày đọa dưới sự cai trị của một tập đoàn không xứng đáng để lănh đạo cho đến ngày hôm nay?

  * Xét rằng nước Việt Nam ngày hôm nay, năm 2004, vẫn c̣n bị đàn áp về tự do tôn giáo, sinh hoạt chính trị, truyền thông báo chí, ngôn luận và văn hóa.

  Một chủ nghĩa độc tài, độc đảng, tham nhũng, khủng bố đến sự sống của từng con người Việt Nam, từng gia đ́nh, mà suốt hơn 30 năm qua vẫn chưa được sự cứu vớt, quan tâm thật sự của cộng đồng thế giới. Ngay cả cơ quan Liên Hiệp Quốc và chính quyền Hoa Ky đối với nhân dân Việt Nam.

  Một sự bất công càng ngày càng chồng chất và đă làm cho những người Việt Nam đang phải sống dưới chế độ này không thể tiếp tục, câm lặng, gục đầu chờ đợi được hơn nữa! V́ những nỗi căm hờn và những bất công đă và đang tiếp tục xảy ra tại đất nước Việt Nam hiện nay.

  Cho nên chúng tôi gồm:

 • - Các tướng lănh đang c̣n tại chức và những cựu tướng đă hưu trí.

 • - Các sĩ quan c̣n tại chức và những cựu sĩ quan đă hưu trí.

 • - Các viên chức hiện đang c̣n phục vụ ở các Quân Khu, tỉnh, thành, quận, huyện, xă, thôn, khu phố...

 • - Cac thanh niên, sinh viên ở khắp 3 miền và cao nguyên thuộc Đảng Dân Tộc Việt Nam sẽ đứng lên kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước ĐỒNG TÂM VÀ QUYẾT TÂM LẬT ĐỔ TẬP ĐOÀN LĂNH ĐẠO BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CSVN trong năm 2005.

  Đây là Thông Điệp Số 1 gởi đến đồng bào để chuẩn bị tinh thần QUYẾT TÂM cho ngày CÁCH MẠNG tới đây. Đây là cơ hội của vận mệnh đất nước để vươn ḿnh trong thế kỷ này.

  Chúng tôi thiết tha kêu gọi tất cả càc đồng chí đă và đang phục vụ trong ngành Công An và T́nh Báo dưới chế độ CHXHCNVN hiện nay phải tiếp tay với HÀNG NGŨ CÁCH MẠNG DÂN TỘC lật đổ và giải tán tập đoàn tham ô này, để cùng toàn dân trong và ngoài nước đoàn tụ sum họp trong một quốc gia thật sự ḥa b́nh, công bằng, dân chủ tự do và tự quyết dân tộc.

 • Chúng tôi kêu gọi cộng đồng kiều bào và các tổ chức tranh đấu ở nước ngoài:

 • Hăy cùng nhau ĐOÀN KẾT một ḷng, tay nắm tay yểm trợ cho cuộc cách mạng này tiến đến THÀNH CÔNG và ĐẠI THÀNH CÔNG

 • Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các quốc gia yêu chuộng tự do hăy ủng hộ cho chúng tôi để giải trừ chế độ CS c̣n sót lại trên quê hương Việt Nam của chúng tôi.

 • Chúng tôi sẽ gởi Thông Điệp Số 2 trong năm 2005 tới đây.

 • Kính mong được sự đón nhận và phổ biến rộng răi.

  Chân thành biết ơn

  Chào đoàn kết

  Việt Nam ngày 20 tháng 10/2004

  TM Hội Đồng Cách Mạng Cứu Quốc

  Chủ Tịch

  Thượng Tướng (Trung Nam)

  -- Ho chi Minh Dam tac .. (webmaster@VnExpress.net), November 06, 2004

 • Answers

  Response to Bức Thư Của Hội Đồng CĂ¡ch Mạng Cứu Quốc

  Dzân chúng Việt Nam ( QĐND và Dân Chính ) đă và đang bị gông cùm công an t́nh báo TC 2 ḱm kẹp nhu8ng các cu có câu tư"c nước vỡ bờ, cái ǵ trái với ḷmg dân đều phải bị dẹp. Tôi nghĩ ngày tụi TC 2 bị dzẹp bởi QĐND cũng không lâu đâu.

  -- (DrX@CarịTra.com), November 07, 2004.

  Response to Bức Thư Của Hội Đồng CĂ¡ch Mạng Cứu Quốc

  Ai lật đổ bọn sán lăi cộng sản là tôi theo .

  Ai đồi sửa đổi để bọn sán lăi cộng sản sống thêm là tôi chống .

  -- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 07, 2004.


  Moderation questions? read the FAQ