Ai là Việt kiều?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ai là Việt kiều?

Nguyên Giao, NSVN 10/04

Trên truyền thông Việt ngữ, càng ngày hai chữ "Việt kiều" càng thấy xuất hiện nhiều hơn. Chúng ta nên hiểu và sử dụng danh xưng này như thế nào để được chỉnh về phương diện chính trị (politically correct)? "Kiều" có nghĩa là ở hải ngoại, được dùng làm tĩnh tự cho các danh tự, như: "Kiều dân" là người dân sống ở bên ngoài ranh giới quốc gia mà người ấy được sinh ra (native land); "Kiều hối" là tiền bạc ở ngoại quốc; "Kiều vận" là vận động ở ngoại quốc.

Chữ "kiều" đă được dùng trong các chữ "Pháp kiều", "Hoa kiều", "Mỹ kiều", và "Việt kiều yêu nước". Dười thời Đê. Nhất Cộng Hoà, người Hoa sinh sống ở nam VN được chính thức gọi là Hoa kiều. Suốt trong cuộc chiến Bắc-Nam VN (1954-1975), nhà cầm quyền Hà Nội gọi các thành phần người Việt ở hải ngoại có những sinh hoạt phản chiến, hỗ trợ, hay có lợi cho cộng sản VN là "Việt kiều yêu nước".

Tương tự, người Thái sinh sống ở ngoài Thái Lan là Thái kiều, và người Phi không ở nước Phi là Phi kiều. Trong hoàn cảnh chính trị quốc gia b́nh thường, liên hê. giữa chính phủ một nước với kiều dân của họ tốt đẹp, và không có vấn đề ǵ làm hai bên phải t́m cách đối phó: Khi những viên chức của chính phủ một quốc gia xuất ngoại công cán ở nơi có kiều bào của họ sinh sống, các viên chức cao cấp thuờng được kiều bào vui vẻ tiếp đón như các h́nh ảnh trên các bản tin thời sư. được truyền thông.

Ngược lại, khi các kiều dân có địp vế thăm nơi "chôn rau, cắt rốn" của ḿnh, ho. thường được đối xử b́nh thường - có khi c̣n được biệt đăi - bởi các viên chức chính phủ, nhất là ơ? các cơ quan liên hệ đến hải quan, du lịch, hay thông hành. Chữ "kiều" sẽ trở nên khúc mắc hơn khi một quốc gia bị các biến cố chính trị ảnh hưởng đưa đến sự di cư có khi là ngoài ư muốn tự nguyện của một số các công dân ra khỏi biên giới quốc gia, hay khi quốc gia bi. chia đôi thành các chế độ chinh trị đối nghịch. Thí dụ: Hiện có hai nước Hàn quốc: Bắc Hàn, và Nam Hàn, cùng là hội viên của Liên Hiệp Quốc.

Như vậy, nếu xét đến liên hệ giữa các Hàn kiều, và hai chính phủ đối nghịch chính trị, cũng như khác biệt về luật lệ quốc tịch, và di dân của Nam và Bắc Hàn, cần phải phân biệt có hai loại Hàn kiều: Nam Hàn kiều, và Bắc Hàn kiềụ Cũng tương tự như Hàn kiều, trường hợp các Hoa kiều của Trung Cộng, và Đài Loan cũng cần phải được phân biệt cho rơ ràng, để có thể tránh được những hiểu nhầm - vô t́nh hay cố ư - có thể đưa đến những hậu quả "chết người"!

So với các quốc gia trên thế giới, VN là một trường hợp khúc mắc liên hệ đến hai chữ "Việt kiều". Lư do là v́ VN là quốc gia độc nhất trên thế giới có số dân Việt ở hải ngoại tương đối cao (khoảng 3 triệu, so với 80 triệu trong nước) mà hầu hết thành phần này lại là nạn nhân của chính phủ đang cầm quyền ơ? VN, hậu quả của biến cố 1975.

Vốn là tị nạn chính trị chế đô. cộng sản, người Việt ở hải ngoại luôn luôn t́m mọi cách để biểu lộ cho người dân trong nước, dân bản xứ, cũng như cộng đồng thế giới biết họ không chấp nhận những ngưới cầm quyền ơ? Hà Nội là đại diện chính thức, và hợp pháp cho quốc gia VN.

Các viên chức của Hà Nội khi đi công cán ở hải ngoại thuờng bị các kiều dân "dàn chào", biểu t́nh phản đối, làm cho bĩ mặt trước truyền thông quốc tế.

Ngược lại, khi về thăm VN, người Việt ở hải ngoại thường bị các viên chức có thẩm quyền ở hải quan, liên hệ đến thông hành, di trú, và du lịch cố ư ấn định giá vé, lệ phí cao hơn gấp hai, gấp ba so với cho người trong nước, làm khó khăn để ḅn tiền trà nước, để ư bằng con mắt nghi ngờ, cùng các biện pháp kỳ thị khác. Trong thời chiến, trước khi chiếm được miền Nam, cộng sản Hà Nội đă dùng một số "Việt kiều yêu nước" để tuyên truyền cho mục tiêu "chống Mỹ, cứu nước" của họ. Thật ra, "Việt kiều yêu nước" chỉ là "người Việt thân cộng ở hải ngoại".

Ngày nay, Hà Nội lại muốn tiếp tục "mập mờ đánh lận con đen" muốn lợi dụng nguồn tài nguyên (như ngoại tệ, và kiến thức kỹ thuật) càng ngày càng gia tăng của người Việt ở hải ngoại để duy tŕ chế độ.

Họ dùng chữ "Việt kiều" để gọi chung tất cả 3 triệu người Việt ở hải ngoại, với tà ư "xập xí, xập ngầu" với đồng bào ở trong nước, cũng như cộng đồng thế giới rằng 3 triệu người Việt ở hải ngoại vẫn là "khúc ruột ở xa ngàn dặm", ám chỉ họ được sự công nhận, và hỗ trợ của 3 triệu "Việt kiều".

Những ai c̣n nghi ngờ ư đồ nham hiểm của Hà Nội xin hăy t́m đọc kỹ nội dung bộ luật hiện hành về quốc tịch của Hà Nội để thấy rằng: CS Hà Nội không nhượng bộ một ly nào đối với người Việt trong cũng như ngoài nước. Bô. luật quốc tịch VN cộng sản vẫn khăng khăng qui định:

Người Việt nào chưa được giấy phép của Chủ tịch Nước từ bỏ quốc tịch VN vẫn là công dân VN, dù đă vào quốc tịch bất cứ nước nào. Hà Nội không chấp nhận song tịch, mà xác quyết người Việt có quốc tịch nước ngoài vẫn là người c̣n quốc tịch VN, nên vẫn bi. luật lê. VN chi phối.

Hà Nội c̣n triệt để hơn nữa khi áp dụng luật này cho các người con trai, con gái sanh tại ngoại quốc: Những thiếu niên Việt sanh tại Mỹ, Pháp, Úc, v.v., con cái của cha mẹ có quốc tịch của các nước ấy, vẫn bị nhận vơ là "con dân" của cộng sản Hà Nội! Trong khi đó, mỗi khi người Việt ở hải ngoại có vấn đề với các cơ quan thẩm quyền sở tại - thí dụ như về giấy tờ cư trú, di dân, hay mỗi khi bị dân bản xứ kỳ thị - các viên chức ở sứ quán của Hà Nội lại hoặc bất lực, hoặc cố ư quay mặt làm lơ, không hành xư? nhiệm vụ thuộc phạm vi công vụ của ḿnh.

Để tránh sự lợi dụng của những người cầm quyền ơ? Hà Nội, cũng như những thành phần thân cộng ở hải ngoại, chúng ta, nhất là những người Việt đă lấy quốc tịch của nước sở tại (như Pháp, Đức, Anh, Úc, Mỹ), nên minh xác rơ ràng rằng chúng ta là "người Pháp (hay Đức, hoặc Anh, hay Úc, hoặc Mỹ) gốc Việt, cựu ti. nạn cộng sản (nếu thích hợp)", chứ không phải là Việt kiều ǵ hết! Con em của chúng ta được sinh ra ở hải ngoại là "người Pháp (hay Đức, hoặc Anh, hay Úc, hoặc Mỹ) gốc Việt", tự động có quốc tịch, và là công dân của nườc mà chúng ra đời.

Không kể một thiểu số thân cộng không đáng kể, hầu hết người Việt ở hải ngoại không những không là "Việt kiều", mà c̣n cương quyết chống lại các kế hoạch kiều vận của bạo quyền Hà Nội, đồng thời tiếp tay hỗ trợ cho các chiến sĩ tranh đấu cho tự do, nhân quyền, và dân chủ ở trong nước.

Cũng đừng quên rằng, v́ có quốc tịch của nước mà chung ta sinh sống, đổi lại những quyền lợi đáng kê? mà tất cả các công dân của nước đó đều được hưởng hàng ngày, chúng ta có bổn phận thực thi những nghĩa vụ công dân như đóng thuế, đi bầu, tôn trọng hiến pháp cũng như luật lệ, và phục vụ quyền lợi dân tộc và quốc gia sở tạị October 2004

Xin Phan Biet la Viet Kieu Quoc Qia Va Viet kieu CongSAn

" DONG TAM HIEP LUC GIAI TRU CONG SAN QUANG PHUC QUE HUONG " **************************************************************************

-- Ho chi Minh Dam tac .. (webmaster@VnExpress.net), November 06, 2004

Answers

Response to Ai lĂ  Việt kiều?

Bác Hồ Chí Minh Dâm Tặc post cái bài này hay thế, Phải nói thực là 99% dân Việt Nam Tỵ Nạn khắp 5 Châu là thành phần Việt Kiều Quốc Gia không chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai do Hô Cáo Già đem về do sự ra lệnh của Chủ là Staline và Quan Thái Thú Mao Trạch Đông. Nhũng Việt Kiều Quốc Gia này đă bất chấp hiểm nguy chi số mệnh đă bỏ phiếu bằng chân vă rời bỏ thiên đàng Cộng Sản tại Việt Nam bằng mọi cách.

Cộng Sản Việt Nam qua bọn t́nh báo Tổng Cuc 2 cũng đă gửi ra ngoại quốc qua làn sóng tỵ nạn cộng sản 1 sỐ nằm vùng cho đảng tại Hải ngoại, bọn này đang ngo ngoe cựa quậy nhưng cũng bị khối Việt Kiều Quốc Gia chống Cộng Sản vạch mặt chỉ tên cho ch́m suồng. C̣n 1 số vẫn lặn sâu nhưng ko chèo cao được v́ văn dzốt vũ dzát như bọn Việt Kiều Cộng Sản loại chi bua va gia đ́nh, bọn này chỉ hám tiền và hứa hẹn suông như những tằng nằm vùng ở VN sau 30-4-75 đều bị đi cải tạo và cho về vườn kho6ng tin dzùng.

Các toà Đại Sứ Việt Cộng cũng chả làm ǵ để bảo vệ quyền lợi Việt Kiều ở Hải Ngoại cả, Vụ Mafia tống tiền người Việt Tỵ nạn ở Bỉ vài tháng trước. Vụ 1 sinh viên học Y Khoa ở MOskova bị bọn Neo Nazi Nga đân chết ko thấy Toà Đại Sứ Việt Cộng Bảo vệ Sinh Vie6n Việt Nam t riệt để.

Nói 1 cách chung thực là đừng để toà Đại Sứ Việt Cộng Lợi dụng và moi tiền

-- (DrX@CarịTra.com), November 07, 2004.


Response to Ai lĂ  Việt kiều?-- Ho chi Minh Dam tac .. (vietnamcongsans Nuoi heo nhieu lam'' tieu doi nay mai @yahoo.com), November 07, 2004.

Response to Ai là Việt kiều?

Đúng đó Cầy hương hổng có ưa việt cộng . nếu có dịp Cầy hương sẵn sàng xẽ cái xác thối cũa thằng chó má hồ chí minh làm 4 khúc ngay

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), November 07, 2004.

Response to Ai lĂ  Việt kiều?

Để tránh sự lạm dụng của bọn sán lăi cộng sản chúng ta ,xin anh em hưởng ứng phải phân biệt rơ ràng như sau :

Người Việt trong và ngoài nước gọi nhau là : người Việt đồng hương ,người Việt tỵ nạn ,người Việt hải ngoại ,nước ngoài hay trong nước ,người Việt anh em ,người Việt chống cọng . . .

Người Việt trong và ngoài nước gọi bọn theo hay làm lợi cho VC là :bọn Việt gian ,bọn Việt chó săn ,bọn Việt trở cờ ,bọn Việt tráo trở ,bọn Việt phản bội . . .

Xin anh em cùng nhau phát động tinh thần phân biệt người quốc gia chân chính và bọn cộng sản và bè lũ cộng sản .

Chúng ta quyết không chấp nhận bọn "đỏ hoặc hồng" .

Chúng ta đồng góp sức trong cũng như ngoài nước cùng lật đổ trước khi Tàu Phù xâm chiếm nước ta hay đồng hoá nước ta trong chiến dịch "chồng Tàu vợ Việt" mà VC và bọn đĩ điếm đă cấu kết với nhau đang âm thầm thi hành .Chừng 10 năm nữa chúng ta sẽ có trên 2 triệu đứa con lai Tàu .

Toàn dân Việt quyết đanh "cộng nhào tàu cút" .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 07, 2004.


Response to Ai lĂ  Việt kiều?

Viet Nam (Nam co nghia la Nam nhi, chi khi) la nguoi Viet co chi khi, con Viet Kieu (kieu la kieu nu, yeu duoi) la nguoi Viet nhat gan! he he he

-- Ti Teo (titeo@vn.com), November 11, 2004.


Response to Ai lĂ  Việt kiều?

Dung do cu teo a! tui Viet kieu dao nay ve vietnam thay tui minh chay mercedes hay BMW nhin lac con mat nen het muon ve vietnam nua

-- Cong Tu Sai Gon (ctsg@saigon.com), November 11, 2004.

Response to Ai lĂ  Việt kiều?

2 thằng cu tư cu tèo không biết th́ nói ,để bác giảng cho nghe :

Việt là người Việt , kiều là cái cầu ,bọn cán lớn sau khi bóp cổ ăn cướp của dân chúng bây giờ giàu lắm ,dân chúng bị ức hiếp nên bây giờ đang t́m cách lật đổ chúng nên chúng lo sợ và t́m cách tẩu tán tài sản và trốn ra nước ngoài nên chúng t́m Việt kiều do đó Việt kiều chia làm 3 loại và giá cả khác nhau .

Loại cấp một cầu cây tức chỉ là thường trú nhân giá chừng 20.000 đôn .

Loại cấp hai cầu sắt tức chỉ là có quốc tịch giá chừng 50.000 đôn .

Loại cấp ba cầu bê tông cốt sắt tức chỉ là có quốc tịch + nghề nghiệp có thể bảo lănh vững chắc giá chừng trên 100.000 đôn .

Tớ thuộc loại cấp ba nên tội ǵ về Việt Nam ,cứ ở bên này vừa có tiền vừa có đồ tốt sài coi có xướng hơn các cậu không ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 11, 2004.


Response to Ai lĂ  Việt kiều?

***

Vui lo`ng let me know the Location of Pic above ?

Vancouver-BC/ChinaTown, AU ? SF, France

Thanks ...

-- Penis sucking, come and suck Chibua's Ass :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), November 11, 2004.


Response to Ai là Việt kiều?

Tôi đoán đây là phố tầu ở Vancouver B.C

-- (Cán_Ngố_Ăn-Dải-Dút@BBP.govt), November 11, 2004.

Moderation questions? read the FAQ