Mục Trả Lời Thư Tín cho toàn thể qúi vị gửi email cho toi...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cả tháng nay tôi không hề mở email nên không biết có nhiều vị gửi mail cho tôi. Xin thành thật cáo lổi qúi vị

Tôi xin phép trả lời từng người trên này:

 • Anh h. truong sa với Nhật Kư Rồng Rắn


 • Tôi sẽ post bài này trong ngày hôm nay. Thanks

 • Khoa Tran Minh, tôi sẽ gửi phim Chúng tôi muốn sống theo địa chỉ của anh


 • C̣n bất cứ ai muốn tôi gửi DVD phim "Chúng Tôi Muốn Sống", th́ email cho tôi. Thanks

 • Anh stenop , tôi thấy IP ADDress cũa anh ở Seoul,..., Jimmy Nguyen, VUTEDANG


 • Vậy nếu có thể được anh cho tôi biết Postal Address cũa anh để tôi gưi DVD th́ tiện hơn là anh download từ FTP. Những người sống ở VN v́ sư kiểm duyệt gắt gao cũa VC nên tôi sợ liên luy đến các vị. Hy vọng sau này dưới áp lực cũa quốc hội Mỹ sẽ có thông tin văn hoá 2 chiều từ VN-Mỹ và ngược lại. Lúc đó chúng ta sẽ tư do gửi văn hoá phẩm từ ngoại quốc về VN.

 • Le Lang


 • Cám ơn bạn, tôi sẽ post bài cũa bạn trong ngày hôm nay

 • Ngoài ra c̣n rất nhiều Junk Mails như cũa Nguyễn Thanh B́nh được gửi đi từ Hà Nội, v..vv với lời lẽ như sau:


 • Dit me thang cho lac loai. Cai la co vang 3 que cut cho cua chung may deo nuoc nao tren the gioi chap nhan. Nay lai con bay dat dien dan. La co 3 que cua chung may chi dang chui dit tao thoi! Cai lu tha phuong cau thuc cua chung may an cut My nhieu nen thay cut no cung thom, deo biet gi ve Viet Nam bay gio thi dung co sua am len nhu cho ! May la con cho thien nguy ma dam lay nicname la ke_si_bac_ha khong biet nhuc a?

  -- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 06, 2004

  Answers

  Response to Mục Trả Lời Thư TĂ­n cho toĂ n thể qĂºi vị gửi email cho toi...

  Bac ke si bac ha dung gia^.n lu~ cho' . Hehehe .

  Giong dieu cua chung no la giong dieu cua ke cuop .

  Nhung , ke cuop phai den toi . Hehehe .

  -- nhandanvietnam@dango.vn (nhandanvietnam@dango.vn), November 09, 2004.


  Response to Mục Trả Lời Thư TĂ­n cho toĂ n thể qĂºi vị gửi email cho toi...

  anh KSBH ...cho baclieu xin 1 cai DVD voi .... dde chieu cho may em du hoc sinh ...cam on anh truoc ...baclieu se mail cho anh dde cho ddia chi?

  -- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 14, 2004.

  Response to Mục Trả Lời Thư TĂ­n cho toĂ n thể qĂºi vị gửi email cho toi...

  Này anh bạn anh là cái quái ǵ mà vu oan giá họa cho bác Kẻ Sĩ Bắc Hà, anh cán ngố ăn nói hồ đồ vừa thôi anh vừa ngu lại vừ dzốt. Tôi đă bảo các anh là các người Việtt Tỵ Nạn Cộng Sản đều rất thành công ở 5 châu kho6ng ai ăn trơ cấp vảnh tai ra mà nghe bọn đầu heo như các anh giả tỵ nạn CS sang đây chi" đi ăn trO8.c cấp như cha con chi bua. Anh cán ngố khôn hồn th́ im mẹ nó đi đừng làm trṭ cưo8`i cho mọi người

  -- (Bo_Qua_Đi_Tám@Ba_Sạo.com), November 14, 2004.

  Moderation questions? read the FAQ