Lời chúc mừng từ nhân dân Việt nam trong nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lời chúc mừng từ nhân dân Việt nam trong nước .

Kính gửi nhân dân Mỹ và tổng thống George W.Bush lời chúc mừng chân thành ( chứ không giả dối như lời chúc của csvn ) nhân dịp nước Mỹ đă chứng tỏ cho thế giới thấy sự sáng suốt và anh hùng của ḿnh trong việc bầu chọn một vị tổng thống xứng đáng . Xin hoan hô nhân dân Mỹ . Nước Mỹ muôn năm .

Nh́n người mà ngẫm đến ta , nh́n người dân các nước trên thế giới được bỏ phiếu chọn lựa người thay ḿnh lo việc nước , việc đại sự , mà sao ḷng người dân chúng tôi thật ngậm ngùi mong sao được như vậy .

Nhân dân chúng tôi xin chúc mừng nhân dân Irak , Afganistan đă có trong tầm tay quyền con người , quyền bầu cử dân chủ đó ( chứ không dân chủ giả tạo và lừa mị dân chúng như trong chế độ csvn ) .

Nhằm dể dàng lừa mị dân chúng , csvn đă tước đoạt của chúng tôi quyền ngôn luận , báo chí , hội họp , bày tỏ ư kiến , quyền được biết sự thật , ...... , những quyền cơ bản của một con người . csvn đă luôn luôn lừa dối chúng tôi cho đến tận bây giờ . Nhưng dân dân chúng tôi thừa hiểu bản chất giả dối và tàn bạo của chế độ cộng sản , nó cũng giống như bản chất của chủ nghĩa khủng bố , chỉ có điều chế độ cộng sản chưa bị dồn đến chân tường để lộ nguyên h́nh thành một kẻ khủng bố sinh mạng chính nhân dân ḿnh .

Sống trong chế độ cộng sản bao năm nay nhưng chưa có một vị lảnh đạo đảng cs và chính quyền nào làm chúng tôi kính trọng cả . Cũng xin nói rơ là các vị đảng cộng sản đó dùng thủ đoạn nịnh hót , mua quan bán chức , hăm hại , đấu đá nhau để giành quyền chức , để có thể thao túng quyền lực , ăn trên ngồi trốc , chứ nào người dân chúng tôi có quyền bầu cử . ( Thậm chí nhân dân tôi c̣n khinh bỉ họ , những người cộng sản ) .

Chế độ csvn để tồn tại đă đàn áp và tiêu diệt ngay từ trong trứng nước bất kỳ ai có bất kỳ lời nói hay hành động nào đi ngược lại ư đảng cộng sản . Làm khiếp nhược tinh thần của nhân dân .

Nhưng ḷng khao khát được tự do , dân chủ , đạp đổ ách độc tài đảng trị , cộng sản bạo tàn luôn cháy bỏng trong ḷng người dân . Chỉ chờ một cơ hội là bùng lên thiêu cháy chế độ cộng sản độc tài thối tha và tàn bạo này .

Từng người dân Việt nam nguyện quyết tâm đấu tranh cho dù thịt nát xương tan bởi bom bay đạn lạc, cũng phải lật đổ bằng được chế độ cộng sản độc tài thối tha và tàn bạo này .

Dân chủ trên toàn thế giới muôn năm .

Độc tài đảng trị và kẻ ác phải bị diệt trừ trên toàn thế giới . Chúc sức khỏe và đoàn kết .

Nhân dân Việt nam đang sống trong ách độc tài đảng trị , thối tha và tàn bạo tại Việt nam : Kư tên .

Viết xong vào ngày 05 tháng 11 , 2004 tại Việt nam .

( Thưa Quư vị trong Forum , v́ nhân dân chúng tôi hiểu biết c̣n hạn hẹp do bị csvn dùng chính sách ngu dân hơn nửa thế kỷ nay , đang sống túng thiếu và vô cùng vất vă trong ách ḱm kẹp và bốc lột của csvn nên không đủ hiểu biết để gửi lá thư chúc mừng này đến nhân dân Mỹ và tổng thống G.W. Bush , mong Quư vị giúp cho . Xin chân thành cảm ơn Quư vị ) .

( Nhân dân trong nước rất quư mến , thấu hiểu tấm ḷng và công sức v́ quê hương đất tổ của đồng bào Việt nam ở hải ngoại . Cộng sản vn không bao giờ ly gián được t́nh cảm của nhân dân Việt nam trong và ngoài nước . Cộng sản vn là kẻ hèn hạ , chúng sẻ là kẻ tội đồ của dân tộc và lịch sử Việt nam ) .-- Nhân dân Việt nam . (nhandanvietnam@dautranhvidan.chu), November 06, 2004

Answers

Response to Lời chĂºc mừng từ nhĂ¢n dĂ¢n Việt nam trong nước

Em xin chào Quư vị trong Forum .

Em cũng là một người dân trong nước , chúc mừng nước Mỹ , xin cảm ơn và hoan hô những ai đă ủng hộ và bỏ phiếu bầu cho George W. Bush .

Toàn dân nước Mỹ bây giờ đang đoàn kết hơn lúc nào hết . Xin chúc mừng .

Dân chủ toàn thế giới muôn năm .

Cộng sản độc tài phải chết .

( Em xin lổi , em có hẹn nên không viết nhiều được , bây giờ em phải đi uống XO Hennessy đây ) .

-- NguyenlatdodocTai , đang sống trong chế độ cộng sản độc tài , thối tha và tàn bạo tại Việt nam . (doctaicongsansechet@motngaygan.day), November 06, 2004.


Response to Lời chĂºc mừng từ nhĂ¢n dĂ¢n Việt nam trong nước

Neu o VN ma khong bi o ep cam doan de doa cua mot nha cam quyen bat bo, de doa khung bo, va bi han che boi moi nguoi dan, gia dinh khong co internet.. thi nhan dan minh da viet nhieu de noi len y kien nhu cac ban da viet o tren. Tuy song o nuoc ngoai ma nhung noi long cua dong bao trong nuoc chung toi THAU HIEU VI DO CHINH LA TIENG NOI CUA TO QUOC minh. TIENG NOI CUA TO QUOC THI CHI CO MOT MA THOI, bat ke nguoi Viet song o dau cung nghe thay loi non song keu goi tha thiet.

BIET ON TO QUOC! BIET ON DONG BAO! DO LA DIEU MOI NGUOI DAN VN GHI LONG TAC DA, KHONG MOT CHAN CHU SAO NHANG.

XIN HON THIENG SONG NUI ANH LINH PHU HO CHO TOAN DAN VN LA CAC ANH HUNG, CHIEN SY CACH MANG. Nhung nguoi con chan chinh cua dat nuoc nguyen tro ve, lam mot nguoi linh, mot nguoi dan trong ngay CACH MANG CUA DAN TOC.

-- (aaa11111@yahoo.com), November 06, 2004.


Response to Lời chĂºc mừng từ nhĂ¢n dĂ¢n Việt nam trong nước

Mỹ đă học hỏi chiến tranh VN để áp dụng cho Iraq và sẽ dùng sự học hỏi chiến tranh tại Iraq để áp dụng cho VN "làm thế nào để lật đổ một chánh quyền độc tài và thay thế bằng một chánh quyền dân cử ?"

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 07, 2004.

Moderation questions? read the FAQ