Chi Bựa Ch Pho hay ngi Phng Dzin dang thủ ở ci Exit Poll no dzậy

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

i Dzo ơi ch Ch bua, ch pho hay ngi Phng Dzin đang sng tc 1 ci Exit Poll ở Trung Phi g đ để tranh cử cho Ngi Kofi Anan đắc cử 1 lần nữa ở UN cho ch ấy ma gậy vườn hoang. khng biết INS của Tổng Thống Bush c cho anh ấy ci giấy xuất ngoại Hồi Hương để về nm ngu8ời nao động hay khng? khổ ch ấy ếch ngồi đy giếng sờ mu ru trật lất lm mất cả tr lẫn trị.

C ai biết ch ấy chốn ở đa6u xin mời xe cy rước ấy về INS hotel để tiện việc giấy tờ v ch ấy đang ở lậu hay bị bệnh nậu thật thi xấc

Xin ti ngo6. ơ hiệp 2 tại Bắc Kinh hay thượng Hải nhy jubinell

-- (Cn_Ngố_Ăn-Dải-Dt@BBP.govt), November 04, 2004

Answers

Response to Chi Bựa Chí Phèo hay ngài Phóng Dziên dang thủ ở cái Exit Poll nào dzậy

lol...

-- Jubinell (Jube@Jube.jube), November 04, 2004.

Response to Chi Bựa Chí Phèo hay ngài Phóng Dziên dang thủ ở cái Exit Poll nào dzậy

Chng ta nếu ai c thương Ch Bự th hy đọc kinh cho hắn tai qua nạn khỏi v n đang bị đảng CHXHCN "tả b l" v tội nng bi khng đng cch khiến đảng bị thốn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 04, 2004.

Response to Chi Bựa Chí Phèo hay ngài Phóng Dziên dang thủ ở cái Exit Poll nào dzậy

Lu~ ngu

-- Bon phan dong ngu dot (ngunhucu@lungu.ngu), November 04, 2004.

Response to Chi Bựa Chí Phèo hay ngài Phóng Dziên dang thủ ở cái Exit Poll nào dzậy

Nghe ni Chi Bua sau khi nghe tin Kerry bị thất cữ, đ bị ku về lăng ba đnh, quỳ trước xc ướp của hồ viết kiểm điểm v tội khng lm trn nhiệm vụ của Đng giao ph l h ho cho b con VK bỏ phiếu cho Kerry.

Nguồn tin khc nghe ni TX đang cp foodstamp, cho nn anh ta dọn nh qua tiểu bang Massachuset rồi!

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), November 05, 2004.


Response to Chi Bựa Chí Phèo hay ngài Phóng Dziên dang thủ ở cái Exit Poll nào dzậy

e^, chi bua hoa`n thanh cong tac xuat sat roi. nhin lai CA election coi??? ai thang cu ha??? do ngu. Bush thang cu la vi` dan My con hieu chien qua' , nhung nguoi VN ti nan la` cai dinh gi??, ho ha`o cho giu vo, cuoi cung o CA, Kerry thang cu thay chua??

-- phan (vn_student2000@yahoo.com), November 05, 2004.


Response to Chi Bựa Chí Phèo hay ngài Phóng Dziên dang thủ ở cái Exit Poll nào dzậy

e^, chi bua hoa`n thanh cong tac ph thối . nhin lai CA election coi??? ai thang cu ha??? do ngu Năm 2000 đảng dn chủ được 65% năm 2004 đảng dn chủ chỉ cn 54.5% v thống đốc về tay cộng hoa.

Bush thang cu la vi` bọn Hồi Gio qu khch hung tn v d man chỉ km bọn sn li cộng sản nn dn Mỹ quyết đập tan bọn c quỷ, nhung nguoi VN ti nan la` cai dinh gi??, ho ha`o cho giu vo, cuoi cung o CA c vi người Việt được lm nghị vin thnh phố v tiểu ban , Kerry thất cu thay chua??

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 05, 2004.


Moderation questions? read the FAQ