Tiểu Bang Florida Cng Nhận Cờ Vng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tiểu Bang Florida Cng Nhận Cờ Vng (LN MẠNG Thứ hai 1, Thng Mười Một 2004) (Florida - VNN) Theo tin của ng Chu B Yn, trưởng ban vận động cờ Vng tại Florida, ngy 29-10-2004, thống đốc Florida Jeb Bush đ k quyết nghị cng nhận l cờ Vng l biểu tượng chnh thức của cộng đồng người Việt tại đy. Thư thng bo của ng Chu B Yn như sau:

Florida ngy 31 thng 10 năm 2004

Knh gửi qu đồng hương, Chng ti trn trọng knh thng bo đến qu vị, Thống Đốc Tiểu Bang Florida Jeb Bush vừa k văn bản ngy 29 thng 10 năm 2004 cng nhận Cờ Vng Ba Sọc Đỏ l cờ Tự Do v Di Sản của Cộng Đồng nguời Mỹ gốc Việt tại tiểu bang Florida.

Trong đ Thống Đốc viết:

NOW, THEREFORE, I, Jeb Bush, Governor of the State of Florida, formally recognize the Freedom and Heritage Flag as the official symbol of the Florida Vietnamese-American community and support the efforts of Florids Vietnamese-American community to promote freedom and democracy in their country of origin. I encourage the voluntary display of, and respect for, the Freedom and Heritage Flag of Florids Vietnamese-American community. I do hereby extend greetings and best wishes to all observing The Freedom and Heritage Flag of the Vietnamese-American community of Florida.

Truởng ban vận động Chu B Yến

-- (Viet_Nam@Qu-Hương.govt), November 01, 2004

Answers

Response to Tiểu Bang Florida Công Nhận Cờ Vàng

Kho than cac bac cong hoa.Mot thang dong minh cu ma cac bac phai lay luc mai 29 nam troi no moi cho cac bac treo co truoc nha hay sao? Em thay tui than cho nen cong hoa nha minh qua!

-- (@@@.@@), November 02, 2004.

Response to Tiểu Bang Florida Công Nhận Cờ Vàng

@@@@@RSCHLOCH!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), November 02, 2004.

Response to Tiểu Bang Florida Công Nhận Cờ Vàng

Nếu các bác dùng cái quần lót của vợ các bác ở nhà thì chắc không phải lạy lục lâu đến thế đâu.

-- XXXXXXXX (xxx@yahoo.com), November 02, 2004.

Response to Tiểu Bang Florida Công Nhận Cờ Vàng

Nước nào cũng có luật lệ riêng và được hiến chương và luật pháp bảo vệ ngay cả tổng thống cũng không thể tự nhiên thay đổi .Nhà bạn bạn có thể treo lá quốc kỳ cờ vàng ba sọc đỏ nếu lối xóm không thưa ,cảnh sát không có quyền cấm ,trước nơi công cọng ( toà đô sảnh thành phố hay tiểu ban) thì phải có sự chấp thuận của tất cả những người dân cử .

Có những nơi bọn cộng sản yêu cầu nhà chức trách hạ cờ VNCH nhưng không được vì luật liên bang ,tiểu bang ,thành phố không nhất thiết phải 100% giống nhau .

Muốn được treo cờ vàng ba sọc đỏ là cả một sự tranh đấu lâu dài của người Việt hải ngoại .Người Mỹ và ngoại quốc khi thấy cờ vàng ba sọc đỏ họ điều nói "that is Vietnam flag " người Việt Nam hãnh diện những bọn chó sán lãi lại cay cú vì chúng không là người Việt Nam .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 02, 2004.


Response to Tiểu Bang Florida Công Nhận Cờ Vàng

Nước no cũng c luật lệ ring v được hiến chương v luật php bảo vệ ngay cả tổng thống cũng khng thể tự nhin thay đổi .Nh bạn bạn c thể treo l quốc kỳ cờ vng ba sọc đỏ nếu lối xm khng thưa ,cảnh st khng c quyền cấm ,trước nơi cng cọng ( to đ sảnh thnh phố hay tiểu ban) th phải c sự chấp thuận của tất cả những người dn cử . C những nơi bọn cộng sản yu cầu nh chức trch hạ cờ VNCH nhưng khng được v luật lin bang ,tiểu bang ,thnh phố khng nhất thiết phải 100% giống nhau .

Muốn được treo cờ vng ba sọc đỏ l cả một sự tranh đấu lu di của người Việt hải ngoại .Người Mỹ v ngoại quốc khi thấy cờ vng ba sọc đỏ họ điều ni "that is Vietnam flag " người Việt Nam hnh diện những bọn ch sn li lại cay c v chng khng l người Việt Nam .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 02, 2004.Response to Tiểu Bang Florida Công Nhận Cờ Vàng

Co 2 loai Viet nam.Mot la Viet Nam co vang da mat nuoc,song khong duoc o che do moi nen bo chay.Viet Nam thu hai song khoe,song suong voi co sao.Vay thi hai ben cu the ma song.Viet nam thu nhat muon treo co cong khai thi rang dau tranh nhieu nua nha.

-- (@@@.@@), November 03, 2004.

Response to Tiểu Bang Florida Công Nhận Cờ Vàng

Du'ng la` bo.n Cho' ghe? cho'ng cong vo^ thu'c. Chu'ng ma`y chi to mo`m ben nuoc' My~ thoi. Neu' thich' thi` ve` Viet Nam ma` bieu ti`nh. Chu'ng may` che't khong nha'm ma't duoc dau. Chu'ng ma`y so'ng tren da't nuoc My~, chu'ng may` cu' noi' den' Van Minh - Dan Chu - Tu Do ma` tao tha'y chu'ng ma`y khong hoc duoc 1 chu't Van minh na`o cua nguoi My~ ca. Du'ng la` 1 lu~ su'c va.t no'i tie'ng Nguoi`. Bo.n may` che't cu. he't di. Dit lo`n me chu'ng may`, lu~ chong cong cuc doan chi? bie't to mo`m tren Dat' My~ va tren Paltalk.

-- brian john (laohac1278@yahoo.com), November 16, 2004.

Response to Tiểu Bang Florida Công Nhận Cờ Vàng

Cc ch Việt kiều rất lm nhm trong chuyện cờ quạt ny. C nhn anh thấy chuyện cc ch đi treo cờ 3 que chẳng c g l sai tri, d l bm vu vo 1 qu khứ thất bại cũng cn hơn l khng c g để bm vu. Nhưng m cc ch cứ ni "cng nhận cờ vng" chung chung người ta lại tưởng l cng nhận cờ vng l cờ Việt nam. Như thế l SAI CƠ BẢN. Họ ni rất rất r l cờ vng đấy được cng nhận l cờ của đm người Mỹ c...gốc Việt. Thế th c ci qui g đu, cc ch muốn vẽ ra ci cờ no họ cũng c thể cng nhận tuốt, chuyện cng nhận đấy hon ton khng c nghĩa l họ phủ nhận cờ đỏ sao vng. Cờ đỏ sao vng vẫn l cờ Việt nam, cn cờ ba que l cờ của một nhm người nhập cư no đ. Thế thi.

-- (thoidi@khongcainhau.org), November 16, 2004.

Response to Tiểu Bang Florida Công Nhận Cờ Vàng

Hoi~ lu~ cuồng tn sn li vộng sản cuc doan va` Vo to quoc. Bo' may` la nguoi` Viet Nam day. Nghe bo' noi' nay`:

Chu'ng ma`y la` lu~ Vo van ho'a nha't. Suc' vat nha't vi` chu'ng may` song kiep' nguoi` ma` sua? ra tieng' cho'như ch Hồ ,ch Đồng ,ch Duẫn . . . . Chi biet bia dat va xuyen tac Lich su cua chinh que huong Viet Nam .Chng my lo tot nhận "mt L" lm tổ tin chng my .

Chu'ng ma`y khong bie't phai tra'i. Mo` ma? cua chu'ng may` tai Viet Nam chac cung khong yen on? khi thay' chu'ng may` noi' nhung loi` thieu van hoa' nhu the nay`. Dit. lon`n me chung may`. Bo.n an cặn b cộng sản Nga Tu .

-- Mr john (lohồăncứt1278@yahoo.com), November 16, 2004.


Moderation questions? read the FAQ