ỨNG CỬ VIN JOHN - KERRY L MỘT KẺ CHỐNG LẠI QU HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHN DN CỦA NG TA.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Theo luận điệu chụp mũ của mấy đồng chấy cộng sản Việt - Nam th bất kỳ người Việt nam no chỉ trch những g sai tri của đảng cộng sản Việt nam hiện nay th đều c tội danh l : Chống lại qu hương VN, chống lại tổ Quốc Việt nam, chống lại nhn dn VN.

Trong cuộc tranh cử tổng thống hiện nay tại Hoa Kỳ, ng cử vin John Kerry của đảng Dn Chủ đ kịch liệt chỉ trch đường lối sai tri của đương kim tng thống Hoa Kỳ George W. Bush v đảng Cộng Ha của ng ta trn mọi phương diện.

Đứng trn quan điểm của cộng sản VN , hiển nhin thượng nghị sĩ John Kerry l một tn chống lại chnh qu hương của ng ta, chống lại nhn dn của ng ta, chống lại tổ quốc đ sinh ra v nui dưỡng ng ta.

Những tn phản quốc như vậy m đắc cử tổng thống th nguy to cho tương lai nước Mỹ.

-- Long-Đứt-Mạch (nongducmanh@phuchutit.com), October 31, 2004

Answers

Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

V đồng thời, những ứng cử vin đối lập trong cc kỳ tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ từ trước cho đến nay đều l một lũ phản bội nhn dn Hoa Kỳ, phản bội tổ quốc Hoa Kỳ ..v họ dm ngang nhin chỉ trch đường lối sai tri của đảng đang nắm quyền.

Cc bạn ủng hộ cộng sản VN trong Forum ny đồng với lập luận của ti chứ ?

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), October 31, 2004.


Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

Jonh Kerry l một ứng cử vin tổng thống đch thực. Nghĩa l phải đả kch, ch bai, bới mc đời tư, tung hỏa m, hứa lo...(ng ta l kẻ v địch về hứa lo v hứa qu nhiều, ci g cũng hơn, cũng nhất. Chỉ c thể thực hiện tất cả những lời hứa ny nếu kinh tế MỸ tăng trưởng 10% trong nhiệm kỳ của ng ta). But he should not be a president.

-- noi-thang (suytu@demo.com), October 31, 2004.

Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

CON NGƯỜI ĐỀU CẦN PHẢI HIỂU ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN NHƯ.

QU HƯƠNG ĐẤT NƯỚC. NH CẦM QUYỀN & NHỮNG ĐẢNG PHI CHNH TRỊ . NHN DN hoạc DN TỘC khng phải l MỘT..

ĐIỀU TRN N CHỈ ĐƠN GIẢN NHƯ..MỘT NGI NH. NG CHỦ NH. NHỮNG NGƯỜI KHC SỐNG CHUNG TRONG NGI NH Đ..

Thế nhưng những Dđầu c cộng sản "được" sống trong thin đng XHCN, th lun được NHỮNG ĐỈNH CAO TR TUỆ n cần NHỒI NHT vo đầu c những điều qui gở "VƯỢT QU MỨC CNG ĐCH SỰ THẬT ".. Nn những đầu c ấy khng cn c thể hiểu nổi những THỰC TẾ d ĐƠN GIẢN nữa...V tất cả phải TỪ NƠI ĐẢNG, V ĐẢNG, CHO ĐẢNG V BỞI ĐẢNG.. Họ khng DM biết đến bất cứ điều g khc ..nếu khng từ MỒM ĐẢNG..

Những đầu c CS CHẮC vẫn tin ĐY L BƯỚC TIẾN CUẢ THẾ KỶ, SỰ VĂN MINH TIẾN BỘ BẬC NHẤT LOI NGƯỜI... NHỮNG PHT MINH ĐỘT PH ????????

-- (tosu_cs@yahoo.com), October 31, 2004.


Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

THM CI TO NY NỮA CHO TIN..BƯỚC TIẾN ĐỘT PH CUẢ THẾ KỶ 21 TRONG THIN ĐNG XHCN ???
CHẮC L BƯỚC TIẾN ĐỘT QỤY TH ĐNG HƠN..

-- (tosu_cs@yahoo.com), October 31, 2004.

Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

Xin nh bc "TSCS" post ci hnh xe tăng VC ny vo bi :to Ch Bựa .Cm ơn .

http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00CSmf

Đy l loại xe tăng "patent" bởi VC với những lợi điểm sau :

Khng tốn xăng ,nhớt . Bảo tr dễ v t tốn km .Khng gy tiếng động . Khng toả nhiệt .Ph tổn xản xuất thấp .Dễ xử dụng .Dễ ha trang kiểu ngy l quốc gia đm l VC .Xử dụng trong mọi thời tiết v địa thế chiến trường .Nhn vin điều hnh gồm 2 người ,một li một m B 40 .

Kỹ thuật tc chiến : đm đm đợi địch qun ngủ say th 2-3 chiếc m thầm tiến gần tăng địch v dng B 40 bắn ,nếu địch c bắn trả lại th ta chỉ thiệt c 2 chiến binh theo thời ga VNCH tỵ nạn l 500 đon cho một đầu người ,rẻ chn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 01, 2004.Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

DM .no' Nhin chiec xe bo ma mang nhuc nha Cho dan toc vietnam khon nan....Cai lu cho CongSan Keo Dan toc viet xuong lo ong cong '-- Ho chi Minh Dam tac .. (vietnamcongsans Nuoi heo nhieu lam'' tieu doi nay mai @yahoo.com), November 01, 2004.

Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

dit-me cac chu Yelloww KKK rat ngu xuan, Ngheo kho khong phai la cai toi -loi cua nguoi VN. POOR IS NOT CRIMINAL. Nhung thang stupid POST nhung tam hinh chui rua su ngheo nan cua VN la CRIMINAL. Tai sao bon thua tran va ki thi chung toc KKK da vang lai ngu xuan cao-do nhu vay ? Think about that , yellow KKK , nhung con cho khong che chu ngheo ! Tai sao bon KKK o forum nay lai thua con cho ?

-- chi-bua (mingo@netscape.net), November 01, 2004.

Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

dit-me cac chu cng an mnh mng rat ngu xuan, Ngheo kho khong phai la cai toi -loi cua nguoi VN.

Lm cho dn ngho l ci tội của bọn sn li ộng sản "IT IS A CRIMINAL" .

Nhung bc POST nhung tam hinh chui rua su lnh đạo ngheo nan cua bọn sn li cộng sải la "IT IS A PROTAGONIST" .

Tai sao bon vừa ăn cướp dn vừa ăn my thế giới lai ngu xuan cao-do nhu vay ? Think about that , bọn sn li cộng sản , nhung con cho "khong chm giết anh em ,khng đấu tố cha mẹ" ! Tai sao bon KKK o forum nay lai thua con cho ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 01, 2004.


Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.
 
Đừng nghe những gì cộng sãn nói,
hãy nhìn kỷ những gì cộng sãn làm.
(Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu)
 
 
 
 
 
Chống lại cáo Hổ dâm tặc gian ác và CSVN hại dân bán
nước không có nghĩa là chống lại tổ quốc dân tộc, vì tổ quốc
VN không là của riêng của một người, một đảng phái nào.


Những con chó "không chém giết anh em, không đấu tố cha mẹ" (ThíchĐủThứ). Địt mẹ những thằng KKK CS mạng mùng mạng áo còn thua con chó.

-- Bỏ4 (CSonSale@yahoo.com), November 01, 2004.

Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

Đấy nhớ. Thằng Chỉbựa l một cụ thể cho những g TổSư_cs ny đ ni ở trn .. NHỮNG ĐẦU C Đ ĐƯỢC ĐẢNG N CẦN CHĂM LO NẠO VT V NHỒI SỌ, TH KHNG CN ĐỦ TR KHN ĐỂ C THỂ HIỂU NỔI NHỮNG SỰ "THẬT" V CNG ĐƠN GIẢN.....

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 01, 2004.


Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.-- (tosu_cs@yahoo.com), November 01, 2004.

Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

Thuyet CHINH-DANH can lap lai,

Ai la ong -chu cua Viet Nam ? - Dang Cong San Viet nam.

Ai la nhung con cho can can ? - Nhung chu Vietnam cong tru thua tran dang nam trong forum nay .

Nhung tam hinh chup nhung canh ngheo-kho o VN khong lam tro cuoi cho 80 trieu nguoi VN.

Nhung tam hinh ke tren chi chung to su kien nhan , can truong , vuot qua moi gian kho cua nguoi ngheo o VN.

Nhung tam hinh dem lai su cam phuc va kinh ngac cua nguoi ngoai cuoc [khi xem hinh ].

Vi vay cac chu Bo4 & to-su vc khi Post hinh da quang cao khong cong tot dep cho nguoi dan VN ngheo kho va xa hopi VN hien tai .

Vi vay ,anh da noi , cac chu khong chiu de y, doi khi bop-giai thanh nang-bi va nguoc -lai.

Duoi mat nhin cua cac chu la su khinh nguoi thap kem .

Duoi mat nhin cua anh va nguoi ngoai cuoc , do la su kinh phuc nhung nguoi ngheo kho VN.

In your yellow KKK point of view ,: those picture are funny & disrespect those poor people.

In my point of view : those picture showed the hard work of poor Vnese people, very simple.

-- chi-bua (mingo@netscape.net), November 01, 2004.


Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

Dit-me, anh tra loi cho bai post cua chu Long dut mach ke tren :

4000 nam ngu xuan , chu van khong thay doi duoc ,Chinh tri la lua loc,thay trang doi den , Cong San la vua chinh-tri , nen ho di xat dinh nghia tren .

Nuoc My la dat nuoc tu-do va tu do ngon luan la quyen toi thuong , quyen nay doi khi qua mat ca nha cam quyen ( media -bao chi My phanh phui Watergate cua Nixon ngay xua la 1 vi du )

Dong Tay khong gap nhau , chinh tri cua A chau khong ap dung cho chinh tri Tay phuong va My duoc .

Dong la Dong , Tay la Tay - Cong San Nga co the xup do, nhung Cong San Tau va VN kho xup do trong vong 100 nam toi.

Voi su suy nghi vua thien can va nhuoc tieu cua cac chu thua tran , thi di nhien cac chu cang phong ue , cang han thu thi cang thua them .

Cac chu co hieu anh noi gi khong ?

-- chi-bua (mingo@netscape.net), November 01, 2004.


Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

LM TR HỀ VỪA THI CHIBUA ..

THẬT TH LN MỘT T CHỨ. LŨ QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN DI ĐẦU NGƯỜI DN TRONG BI RC, TRONG ĐỐNG PHN. M MY LẤY Đ L ĐIỀU TỰ HO DN TỘC ?.MY TỰ HO L. ĐẤY..NGƯỜI DN TI CHIỤ KHẮC PHỤC THỐI THA KHỔ CỰC ĐƯỢC NHƯ THẾ ĐẤY ..RỒI MY TN VINH CI LŨ QUỶ ĐỎ CS V TM LINH, V NHN BẢN KIA ?

CI NGHO KHỔ M DN TỘC PHẢI CHIỤ ĐỰNG L CI KẾT QUẢ CUẢ SỰ XUẨN ĐỘN V TRI V TN C CUẢ B LŨ CS CẦM QUYỀN....

KHNG MỘT CON NGƯỜI NO M LẠI TỰ HO VỀ CI KHỔ ĐAU NGHO ĐI P BỨC ĐY ĐOẠ BỞI CHNH NHỮNG KẺ GỌI L CHNH QUYỀN MNH CẢ...

HY TẬP LM CON NGƯỜI.. NHƯ MỌI NGƯỜI BNH THƯỜNG C LƯƠNG TRI, NHN BẢN V TỰ TRỌNG CNG ĐI MẮT GẮN LIỀN VỚI LƯƠNG TM, ĐỂ C THỂ NHN NHẬN RA ĐƯỢC NHỮNG SỰ THẬT BỊ VI LẤP TRONG GIAN MANH DỐI TR..

ĐỪNG LM NHỮNG "ĐỈNH CAO TR TUỆ" V N KHNG THỰC TẾ V QU NHIỀU ĐIU NGOA GIAN DỐI..

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 01, 2004.


Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

Tra loi chu To-su ngu -xuan ,

nguyen van cau " dui dau vao dong phan " cua chu thi anh thay su khoan -hong cua CongSan , thay vi 1 vien dan AK vao dau , thi "dui dau vao dong-phan" la hinh phat nhe nhang cho nhung ke ngoan-co .

Anh va da so dan ngheo o My gan 30 nam dop foostamp met nghi , cung khong bao gio do toi cho chinh quyen My lam viec sai lam o van de foodstamp !

Dan VN ngheo kho vi sau nhung cuoc -chien tranh tu hoi 1945 den 1975 , chinh phu VN da kiet que ,khong du suc support dan chung , vi vay do-loi cho chinh phu la su ngu -xuan , va ngheo kho khong la cai toi loi [ poor is not CRIMINAL ], vi vay cai NGHEO CUA VN LA 1 VINH DU .

Chu co hieu tieng Viet khong ?

-- chi-bua (mingo@netscape.net), November 02, 2004.Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

DIT-ME chu To-su ngu xuan,

Duong mon Ho chi minh duoc kien truc trong 1 ngay ?

Dien -bien -phu voi nhung ngon nui cao ,lam sao Cong San mang dai phao len nui duoc ?

Su suy nghi xuan dong cua de cuoc Tay Phuong va be lu thua tran khong bao gio biet duoc nhung than hinh om yeu VN lai lam duoc nhung chuyen lap bien va troi ....

Nhung buc hinh xe bo cho xac xe hoi, xe do[ tranportation ] chi lam anh nho lai nhung kieu hung, nhung gian kho cua nguoi VN tu thoi chien tranh xa xua .

Cac chu thua tran da biet tai sao minh thua chua ??? vi nhung chiec xe bo , nhung chiec xe dap, nhung booby-trap tho so do chinh tay nguoi lam .....very simple ! Deo phai vi khi-tai [ khi gioi tai chanh ] ma vi Y CHI CON NGUOI .

-- chi-bua (mingo@netscape.net), November 02, 2004.


Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

Chi-bua con san lai an foodstamp ngu xuan

To su cong san viet dung the kia sao chu chui lao leu. to su cong san dong thue nuoi chu . Chu khong biet liem si la gi ? Chu an chao da bat. Chu hieu anh viet tieng viet khong ? Noi chuyen voi chu an foodstamp thi that tinh Anh khong hung thu. Chu thuoc loai can ba. Anh chang co gi de day bao chu.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), November 02, 2004.


Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

dit me ,chu Bap ti, tai sao chu ngu giong voi chu to-su nhu vay ? system foodstamp deo dinh liu den system Tax , giong nhu xe bo va space shuttle , tai sao chu rap -noi kieu moi ro Phi chau ki cuc vay ? Chu can hoc hoi nhieu ,anh se chi dan chu khong lay tien ,neu chu biet phuc thien .

-- chi-bua (mingo@netscape.net), November 02, 2004.

Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

Khổ qu ch Ch Bựa ơi "trbapi (trbapi@yahoo.de " khng bao giờ si cc thứ đ nn khng biết chỉ c những ai thường si mới biết ,bc đy cũng chẳng biết .

Sao ch Ch Bựa bảo system foodstamp deo dinh liu den system Tax ? "nếu" ch lnh foodstamp m khai lợi tức bạc triệu về dịch vụ chuyển ngn ,rửa tiền cho bọn VC hay dịch vụ bun bn cho thu c du . . .thử hỏi bọn Mỹ sở thuế vụ c để yn khng ?, cn chuyện xe bo va space shuttle n giống nhau chứ ! VC ti năng vượt bực chng đ biết biến chế xe b thnh tăng th chuyn xe b thnh space shuttle mấy hồi (Ch Bựa xem bi post " To Ch Bựa" sẽ thấy)

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 02, 2004.


Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

Niềm VINH QUANG TỰ HO dưới l cờ đảng, lm sng rực niềm tin cho mun ngn đời thằng CHỈBỰA.

Mun đời nhớ ơn đảng đ đem lại cho nhn dn cuộc đời BNG KHỞI LN TIN YU ẤM NO HẠNH PHC.... thằng CHỈBỰA.

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 03, 2004.


Response to ỨNG CỬ VIÊN JOHN - KERRY LÀ MỘT KẺ CHỐNG LẠI QUÊ HƯƠNG, CHỐNG LẠI TỔ QUỐC, CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CỦA ÔNG TA.

Anh tiếp tục nhận xt, đnh gi " cựu " ứng cử vin tổng thống đảng Dn Chủ, " cựu " thượng nghị sĩ John Kerry.

Theo quan điểm của ch đồng chấy việt cộng gốc tu cộng Ch Bựa - chu đch tn của Ch Pho - th khi anh ( tosu_cs@yaho.com ) đưa những hnh ảnh ngheo khổ tại VN hiện nay ra l khinh khi người thấp km , chửi rủa sự ngho nn l CRIMINAL.

Nếu như vậy, th trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua tại Hoa -Kỳ, ng cử vin John kerry l một tn mất gốc, l một tội phạm, v hắn khinh khi sự ngho khổ của nhn dn Mỹ, những đồng bo ruột thịt của hắn.

V John Kerry đ đưa ra những hnh ảnh cụ thể về nền kinh tế sa st của Hoa Kỳ để chỉ trch đương kim tổng thống Bush v đảng cộng ha.

Ch chu đch tn của Ch Pho hon tan đồng với kiến của anh chứ ?

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 04, 2004.


Moderation questions? read the FAQ