Ai là Việt kiều?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ai là Việt kiều?

Nguyên Giao

Trên truyền thông Việt ngữ, càng ngày hai chữ “Việt kiều” càng thấy xuất hiện nhiều hơn. Chúng ta nên hiểu và sử dụng danh xưng này như thế nào để được chỉnh về phương diện chính trị (politically correct)?

“Kiều” có nghĩa là ở hải ngoại, được dùng làm tĩnh tự cho các danh tự, như: “Kiều dân” là người dân sống ở bên ngoài ranh giới quốc gia mà người ấy được sinh ra (native land); “Kiều hối” là tiền bạc ở ngoại quốc; “Kiều vận” là vận động ở ngoại quốc.

Chữ “kiều” đă được dùng trong các chữ “Pháp kiều”, “Hoa kiều”, “Mỹ kiều”, và “Việt kiều yêu nước”. Dười thời Đệ Nhất Cộng Hoà, người Hoa sinh sống ở nam Việt Nam được chính thức gọi là Hoa kiều. Suốt trong cuộc chiến Bắc-Nam Việt Nam (1954-1975), nhà cầm quyền Hà Nội gọi các thành phần người Việt ở hải ngoại có những sinh hoạt phản chiến, hỗ trợ, hay có lợi cho cộng sản Việt Nam là “Việt kiều yêu nước”.

Tương tự, người Thái sinh sống ở ngoài Thái Lan là Thái kiều, và người Phi không ở nước Phi là Phi kiều. Trong hoàn cảnh chính trị quốc gia b́nh thường, liên hệ giữa chính phủ một nước với kiều dân của họ tốt đẹp, và không có vấn đề ǵ làm hai bên phải t́m cách đối phó: Khi những viên chức của chính phủ một quốc gia xuất ngoại công cán ở nơi có kiều bào của họ sinh sống, các viên chức cao cấp thuờng được kiều bào vui vẻ tiếp đón như các h́nh ảnh trên các bản tin thời sự được truyền thông. Ngược lại, khi các kiều dân có địp vế thăm nơi “chôn rau, cắt rốn” của ḿnh, họ thường được đối xử b́nh thường - có khi c̣n được biệt đăi - bởi các viên chức chính phủ, nhất là ở các cơ quan liên hệ đến hải quan, du lịch, hay thông hành.

Chữ “kiều” sẽ trở nên khúc mắc hơn khi một quốc gia bị các biến cố chính trị ảnh hưởng đưa đến sự di cư có khi là ngoài ư muốn tự nguyện của một số các công dân ra khỏi biên giới quốc gia, hay khi quốc gia bị chia đôi thành các chế độ chinh trị đối nghịch. Thí dụ: Hiện có hai nước Hàn quốc: Bắc Hàn, và Nam Hàn, cùng là hội viên của Liên Hiệp Quốc. Như vậy, nếu xét đến liên hệ giữa các Hàn kiều, và hai chính phủ đối nghịch chính trị, cũng như khác biệt về luật lệ quốc tịch, và di dân của Nam và Bắc Hàn, cần phải phân biệt có hai loại Hàn kiều: Nam Hàn kiều, và Bắc Hàn kiều.

Cũng tương tự như Hàn kiều, trường hợp các Hoa kiều của Trung Cộng, và Đài Loan cũng cần phải được phân biệt cho rơ ràng, để có thể tránh được những hiểu nhầm vô t́nh hay cố ư có thể đưa đến những hậu quả “chết người”!

So với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam là một trường hợp khúc mắc liên hệ đến hai chữ “Việt kiều”. Lư do là v́ Việt Nam là quốc gia độc nhất trên thế giới có số dân Việt ở hải ngoại tương đối cao (khoảng 3 triệu, so với 80 triệu trong nước) mà hầu hết thành phần này lại là nạn nhân của chính phủ đang cầm quyền ở Việt Nam, hậu quả của biến cố 1975. Vốn là tị nạn chính trị chế độ cộng sản, người Việt ở hải ngoại luôn luôn t́m mọi cách để biểu lộ cho người dân trong nước, dân bản xứ, cũng như cộng đồng thế giới biết họ không chấp nhận những ngưới cầm quyến ở Hà Nội là đại diện chính thức, và hợp pháp cho quốc gia Việt Nam. Các viên chức của Hà Nội khi đi công cán ở hải ngoại thuờng bị các kiều dân “dàn chào”, biểu t́nh phản đối, làm cho bĩ mặt trước truyền thông quốc tế. Ngược lại, khi về thăm Việt Nam, người Việt ở hải ngoại thường bị các viên chức có thẩm quyền ở hải quan, liên hệ đến thông hành, di trú, và du lịch cố ư ấn định giá vé, lệ phí cao hơn gấp hai, gấp ba so với cho người trong nước, làm khó khăn để ḅn tiền trà nước, để ư bằng con mắt nghi ngờ, cùng các biện pháp kỳ thị khác.

Trong thời chiến, trước khi chiếm được miền Nam, cộng sản Hà Nội đă dùng một số “Việt kiều yêu nước” để tuyên truyền cho mục tiêu “chống Mỹ, cứu nước” của họ. Thật ra, “Việt kiều yêu nước” chỉ là “người Việt thân cộng ở hải ngoại”.

Ngày nay, Hà Nội lại muốn tiếp tục “mập mờ đánh lận con đen” muốn lợi dụng nguồn tài nguyên (như ngoại tệ, và kiến thức kỹ thuật) càng ngày càng gia tăng của người Việt ở hải ngoại để duy tŕ chế độ. Họ dùng chữ “Việt kiều” để gọi chung tất cả 3 triệu người Việt ở hải ngoại, với tà ư “xập xí, xập ngầu” với đồng bào ở trong nước, cũng như cộng đồng thế giới rằng 3 triệu người Việt ở hải ngoại vẫn là “khúc ruột ở xa ngàn dặm”, ám chỉ họ được sự công nhận, và hỗ trợ của 3 triệu “Việt kiều”. Những ai c̣n nghi ngờ ư đồ nham hiểm của Hà Nội xin hăy t́m đọc kỹ nội dung bộ luật hiện hành về quốc tịch của Hà Nội để thấy rằng: Cộng sản Hà Nội không nhượng bộ một ly nào đối với người Việt trong cũng như ngoài nước. Bộ luật quốc tịch Việt Nam cộng sản vẫn khăng khăng qui định: Người Việt nào chưa được giấy phép của Chủ tịch Nước từ bỏ quốc tịch Việt Nam vẫn là công dân Việt Nam , dù đă vào quốc tịch bất cứ nước nào. Hà Nội không chấp nhận song tịch, mà xác quyết người Việt có quốc tịch nước ngoài vẫn là người c̣n quốc tịch Việt Nam , nên vẫn bị luật lệ Việt Nam chi phối. Hà Nội c̣n triệt để hơn nữa khi áp dụng luật này cho các người con trai, con gái sanh tại ngoại quốc: Những thiếu niên Việt sanh tại Mỹ, Pháp, Uùc, v.v., con cái của cha mẹ có quốc tịch của các nước ấy, vẫn bị nhận vơ là “con dân” của cộng sản Hà Nội!

Trong khi đó, mỗi khi người Việt ở hải ngoại có vấn đề với các cơ quan thẩm quyền sở tại thí dụ như về giấy tờ cư trú, di dân, hay mỗi khi bị dân bản xứ kỳ thị các viên chức ở sứ quán của Hà Nội lại hoặc bất lực, hoặc cố ư quay mặt làm lơ, không hành xử nhiệm vụ thuộc phạm vi công vụ của ḿnh.

Để tránh sự lợi dụng của những người cầm quyền ở Hà Nội, cũng như những thành phần thân cộng ở hải ngoại, chúng ta, nhất là những người Việt đă lấy quốc tịch của nước sở tại (như Pháp, Đức, Anh, Uùc, Mỹ), nên minh xác rơ ràng rằng chúng ta là “người Pháp (hay Đức, hoặc Anh, hay Uùc, hoặc Mỹ) gốc Việt, cựu tị nạn cộng sản (nếu thích hợp)”, chứ không phải là Việt kiều ǵ hết! Con em của chúng ta được sinh ra ở hải ngoại là “người Pháp (hay Đức, hoặc Anh, hay Uùc, hoặc Mỹ) gốc Việt”, tự động có quốc tịch, và là công dân của nườc mà chúng ra đời. Không kể một thiểu số thân cộng không đáng kể, hầu hết người Việt ở hải ngoại không những không là “Việt kiều”, mà c̣n cương quyết chống lại các kế hoạch kiều vận của bạo quyền Hà Nội, đồng thời tiếp tay hỗ trợ cho các chiến sĩ tranh đấu cho tự do, nhân quyền, và dân chủ ở trong nước.

Cũng đừng quên rằng, v́ có quốc tịch của nước mà chung ta sinh sống, đổi lại những quyền lợi đáng kể mà tất cả các công dân của nước đó đều được hưởng hàng ngày, chúng ta có bổn phận thực thi những nghĩa vụ công dân như đóng thuế, đi bầu, tôn trọng hiến pháp cũng như luật lệ, và phục vụ quyền lợi dân tộc và quốc gia sở tại.

Nguyên Giao
October 2004

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), October 28, 2004

Answers

Response to Ai lĂ  Việt kiều?

Bài viết dài nhưng nghĩa chính lại không giải thích ,tôi nghĩ người quốc gia hay cộng sản điều hiểu nghĩa "kiều" là ǵ rồi ,câu hỏi phải đặt ra :

Tại sao VC gọi "Việt kiều" đối với những người Việt không sống tại Việt Nam ? .Ư đồ của họ là ǵ ? mục đích của họ như thế nào ? .

Mọi người điều biết nước Việt Nam bây giờ 80 triệu dân bị bọn cộng sản 2 triệu cai trị như vậy theo thể chế dân chủ định nghĩa :

80 triệu dân của nước Việt Nam đă bị 2 triệu dân CHXHCN cai trị là sự thật hiển nhiên và chúng ta có chấp nhận hay không hay chúng ta t́m cách lật đổ chúng ? .

Một điều mọi người điều biết và cảm nhận đó là 2 triệu thằng CHXHCN ngay cả những đồng bọn của chúng ở nước ngoài chúng nó gọi nhau là đồng chí trái lại người trong nước là nhân dân (đồng nghĩa là bọn nô lệ ) người nước ngoài là Việt kiều (đồng nghĩa là những con ḅ sữa) .

Tóm lại "một câu nhịn chín câu chửi thề :

ĐM mấy thằng quốc gia ngu ,đéo hiểu cộng sản là ǵ mà vỗ ngực chống cộng ,nội một danh từ "Việt kiều" mà đéo hiểu làm sao hiểu vạn âm mưu xảo quyệt của chúng .

ĐM mấy thằng quốc gia già ngu dốt nên năm 75 VC chiếm MNVN ,bây giờ 30 năm qua kẻ ở trong nước kẻ ở nước ngoài ngu vẫn hoàn ngu đéo hiểu cộng sản là ǵ đă vô t́nh hay cố ư để con cái hiểu sai về cộng sản nên chúng đă bị bọn cộng sản dụ dỗ mê hoạt .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 28, 2004.


Response to Ai lĂ  Việt kiều?

Keke .. theo tớ hiểu th́ thế này ..

-những người mà Đảng gọi là Việt Kiều có nghĩa là những người sống ở nơi khác ngoài Việt Nam ...nếu đem tiền về xây dựng đất nước hoặc đút vào mồm các chú Công fucking An th́ được gọi là Việt Kiều ...

C̣n lại,đều ko được gọi là Việt Kiều mặc dù vẫn sinh sống tại nước ngoài...

-nếu chống phá Đảng và Nhà Nước Việt Nam th́ chúng gọi là Việt Gian,bè lũ tay sai,phản động ....

-nếu làm ra tiền mà ko đóng góp xu nào vào mồm Đảng,Nhà nước th́ chúng gọi là người Việt tha hương ..v́ chúng nghĩ ai ở nước ngoài cũng giàu ..mà giàu ko share cho Đảng được 1 vài đô th́ là keo kiệt ..nên chúng gọi là dân Việt tha hương ..mẹ kiếp ...

c̣n trong đầu Đảng và nhà Nước chúng ta ko có cái định nghĩa "Cộng Đồng người Việt yêu tự do,dân chủ ..." mặc dù ko chống phá ǵ Việt Nam mà chỉ mong cho Việt Nam tốt đẹp hơn nhưng như thế là không được ...v́ chỉ có Đảng và chính phủ cầm quyền tại Việt Nam mới được quyết định Việt Nam thế này ..thế kia .. nếu thằng nào ngoài Đảng và bộ máy cai trị nếu suy nghĩ kiểu đó th́ sẽ được cho là có tư tưởng ngoài luồng,ko phù hợp với đường lối thối nát của Đảng ...

nói tóm lại..khi nhắc đến 2 chữ Việt Nam ..bạn bè quốc tế đều lắc đầu thở dài ..họ nghĩ 2 từ Việt Nam là hiện diện cho cái thối nát,tệ nạn,quan liêu và chậm tiến,bảo thủ ...

v́ vậy ..khi cần nói người nghèo khó,tŕnh độ học thức kém ..họ dùng từ Vietnamese .. kể cả những người ko phải như thế cũng bị vạ lây v́ mang trong ḿnh ḍng máu Việt Nam

các vị có thể thấy 1 ví dụ đơn giản như khi chỉ 1 người khôn lỏi th́ người ta dùng Yankee ...thằng Mỹ nào mà ko điếm .. rồi bọn Pháp ..tính cách hào phóng là số 1 Châu Âu .. hung tợn,dữ dằn là thuộc tính của dân Viking cổ xưa tồn tại cho đến hôm nay là các nước Bắc Âu như Norway,Swenden,Denmark ...

and so what's VietNam we all about ..????

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), October 28, 2004.


Moderation questions? read the FAQ