Vẫn Cứ Ba Cái D (Dốt, Dại, Dối) Đưa Đến Không Có - Dân Chủ, Nhân Quyền, Quyền Làm Người, ...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vẫn Cứ Ba Cái D (Dốt, Dại, Dối)

Đưa Đến Không Có - Dân Chủ, Nhân Quyền, Quyền Làm Người, ...

Trong suốt 3 thập niên qua nhà cầm quyền Hà Nội vẫn luôn tự hào hănh diện to tiếng với dân chúng và thế giới là ở VN rất có tự do dân chủ trong mọi lănh vực từ chính trị, xă hội cho đến giáo dục, tôn giáo. Vậy cho đến giờ này, tháng 10/2004, chúng tôi xin hỏi toàn dân và nhà cầm quyền, nếu một đất nước thật sự tiêu biểu cho một thể chế tự do dân chủ như thế:

Tại sao trong 10 năm gần đây dân chúng và xă hội mỗi ngày một nghèo nàn, lầm than hơn trước, c̣n tệ nạn xă hội tham nhũng th́ ngày càng sinh đẻ ra không biết bao nhiêu tật xấu, loạn luân, phản đạo đức, phản truyền thống ?

Tại sao thế giới dân chủ văn minh vẫn thường xuyên quan tâm lên tiếng chỉ trách nhà cầm quyền về vấn đề tôn giáo, nhân quyền, dân chủ ?

Tại sao nhà cầm quyền Hà Nội vẫn nhờ viện trợ và vay mượn ngân sách của thế giới? Nên nhớ rằng là món nợ khổng lồ này thế hệ con cháu chúng ta phải trả, chứ con cháu họ không phải trả đâu đó nhe, bởi v́ họ và gia đ́nh sẽ không c̣n sống trên mảnh đất VN đâu để mà có cơ hội trả nợ cùng với con cháu chúng ta !!! Nghịch lư hay là mâu thuẫn ???

Vậy trong 10 năm gần đây, trong thể chế rất là tự do dân chủ - nhà cầm quyền Hà Nội vẫn tự hào to tiếng - với biết bao nhiêu chính sách, nghị quyết, quyết định được nghiên cứu kỹ lưỡng đă thông qua, nhà cầm quyền đă làm được ǵ cho đất nước và dân tộc mà hể có hoạn nạn ǵ th́ nhà cầm quyền kêu van nhờ sự viện trợ, ḷng nhân đạo của thế giới.

H́nh như nhà cầm quyền không biết "NHỤC" hay không mang ḍng máu biết "Nhục" khi phải van xin, nhờ vả vào những viện trợ đó sao ?

Dân tộc mang ḍng máu Việt đâu có đến nổi thiếu thông minh, làm biếng như vậy mà cho đến ngày nay, sau 30 năm thống nhất, VN vẫn đứng gần hạng chót trong nhiều lănh vực sinh hoạt của thế giới, và đáng xấu hổ tủi nhục hơn là thua xa những nước bạn trong vùng.

Không một người mang ḍng máu Việt nào mà không lấy ḷng xấu hổ khi nghe và đọc những tin tức hàng ngày về tệ nạn thối nát của xă hội. Thưa quí vị của dân và của chính quyền là nó xảy ra từng phút, từng giờ, tháng này qua năm nọ chứ không phải là chuyện tiểu thuyết huyền bí ǵ đâu. Làm việc lănh đạo phục vụ dân chúng như những nhân vật trong chính quyền nhà nước hiện nay th́ đâu có khó khăn ǵ. Miễn sao chịu nói nhiều, hứa nhiều, thi hành nhiệm vụ không được th́ thông qua nghị quyết này, quyết định nọ, quy luật kia, để mua thời gian, đánh lừa dư luận; cố duy tŕ quyền lực để chờ cơ hội vơ vét tài sản của dân; sống trong tâm hồn dối trá mà để chờ ngày hạ cánh an toàn. Bản chất và bản tính lănh đạo của họ từ cấp trung ương cho đến địa phương trong 30 năm đă là vậy.

Họ c̣n duy tŕ những thủ đoạn lừa bịp, phỉnh dân bao lâu nữa phần lớn là do ḷng quyết tâm của toàn dân có dám mạnh dạn vùng lên đánh đổ tiêu diệt những cái thứ ác quỷ đang sinh đẻ ra trong cái chính quyền nhà nước phong kiến này !!!???

Trên nguyên tắc và lư thuyết phát triển kinh tế, xă hội ổn định, dân giàu nước mạnh, cơm no áo ấm, là nếu một nước thật sự có tự do, dân chủ th́ tốc độ của sự phát triển của nước đó phải ngày càng thịnh vượng, dân phải giàu - đủ cơm ăn áo mặc, nước ngày càng phải vững mạnh, phải phù hợp với bản chất của dân tộc đó. Dân tộc VN thừa có những tiêu chuẩn thông minh, sáng tạo sắc sảo này. Ngược lại đời sống dân chúng từ thôn quê đến thành thị, trải dài trên mọi miền đất nước, t́nh trạng xă hội ở nước ta ngày càng nghèo nàn, lầm than. Do vậy dù nhà cầm quyền Hà Nội có to tiếng tuyên bố thông qua nghị quyết này, quyết định nọ, pháp lệnh kia th́ thực trạng đau buồn nhức nhối của mọi người dân Việt vẫn như xưa, hay khốn khổ hơn là ngày càng đi đến con đường bế tắc, tuyệt vọng.

Tốc độ phát triển trong nhiều lănh vực then chốt như hiện nay của đất nước ta là không thể chấp nhận được trong một thể chế thật sự mang nhăn hiệu tự do dân chủ.

Những vị như tướng văn vơ Trần Độ đă viết và nói nhiều về những t́nh trạng tham nhũng, không dân chủ tại VN, điển h́nh như bài viết của ông "Một Chiến Lược Dân Chủ Hóa Để Chống Tham Nhũng". Ai đọc bài này sẽ thấm hiểu ư đồ độc tài, dốt nát của tập đoàn phong kiến cộng sản. Chính ông đă chứng kiến những thảm cảnh trái ngang của nhà cầm quyền. Trước khi ông qua đời, ông đă nghẹn ngào, uất hận thót lên những lời như - "Không cần, không nên, không muốn nghe" những ǵ nhà cầm quyền thối nát, tham nhũng Hà Nội nói nữa, bởi v́ họ đă nói quá nhiều rồi trong 30 năm qua, mà chẳng làm được tṛ trống ǵ cho dân tộc và đất nước.

V́ bản tính với bản chất là "Dốt hay làm Dại nên phải nói Dối", nên thường áp dụng công thức "nói một đường làm một đẻo", cho nên dù họ có nói cần phải thi hành theo khung h́nh như dân chủ cơ sở, dân chủ tập trung, dân chủ theo h́nh thức này theo thể chế kia cũng hoàn toàn vô nghĩa và vô giá trị. Kết quả đă như sao trong suốt 30 năm qua th́ ai cũng thừa biết và thấu hiểu nhiều.

Đất nước, xă hội, dân chúng thật sự có một cuộc sống và hưởng thụ những thể chế dân chủ căn bản th́ những dấu hiệu tiêu biểu dưới đây cần phải được thực hành trong năm 2005:

Báo chí thông tin như Tuổi Trẻ, Thanh Niên phải cần viết mạnh, viết thực về những vụ án chính trị siêu nghiêm trọng như vụ án T4 mà hiện nay báo chí trong nước không dám viết và đăng những diễn biến của vụ này. Thật là đau buồn cho cơ quan thông tin truyền thông. Dân chúng từ hang cùng ngỏ hẻm, từ thôn quê đến thành thị không phải sợ sệt khi phê b́nh, lên tiếng chỉ trách những vụ án tham nhũng như vụ Lê Văn Thắng, Mai Văn Dâu, Mai Thanh Hải. Tại sao vụ án Lương Quốc Dũng lại phải xử "Kín", sao lại không công khai ? Luật pháp nào cho phép ṭa án thi hành công việc bất hợp pháp này ?

Tại sao dân chúng phải sợ sệt, dấu tên khi điện thoại góp ư, tranh luận về những vấn đề tệ nạn xă hội với đài Á Châu Tự Do, t́m tài liệu trên mạng lưới www.ykien.net, ...

Khi nào những đài như đài Á Châu Tự Do có trụ sở và hoạt động ngay tại mảnh đất h́nh chử S để phục vụ cho toàn dân trong và ngoài nước. Tại sao sinh hoạt tôn giáo cần phải xin phép chính quyền ? Thật là một pháp lệnh ngu si và vô lư.

Tại sao những nhà đấu tranh cho chính nghĩa, v́ công lư lại bị vu cáo là làm giám điệp, lợi dụng dân chủ, bị bỏ tù. Phải nhanh chóng trả tự do lập tức cho Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ B́nh, ...

Tại sao trẻ em vẫn phải c̣n đi bán vé số để kiếm sinh nhai thay v́ chúng em cần đến trường vui chơi học hành. Ai đă và đang cướp đi những ước mộng tuổi thơ của các em. Tại sao việc đơn giản như chuyện đi nước ngoài của nhà văn Hoàng Tiến lại bị nhà cầm quyền làm khó, bị cấm đoán. Lại thêm một chuyện ngu xuẩn, vô lư nữa.

Tại sao cho đến giờ này, sau bao nhiêu năm chính quyền lớn tiếng kêu gọi chống tham nhũng, mà hôm nay nạn tham nhũng ngày càng lan tràn ra rất nhiều. Những vụ tham nhũng động trời này c̣n rất nhiều trong nhiều cơ quan nhà nước. Mười điểm tiêu biểu cho một thể chế dân chủ căn bản trên đây cho ta thấy là hiện nay đất nước ta không có dân chủ. Đơn giản như vậy thôi.

V́ cuộc sống ngày càng phải được ấm no cho chính bản thân ta, cho gia đ́nh ta, cho vận mệnh của đất nước, toàn dân phải lên tiếng tranh đấu để giành lại quyền sống, quyền làm người, chứ không thể nhịn nhục chịu sống dưới khung cảnh thống trị của tập đoàn phong kiến tham nhũng thối nát với nhăn hiệu xă hội chủ nghĩa lạc hậu mờ ám này.

Ta thử xem kỳ họp quốc hội khóa XI, bắt đầu vào ngày 25/10/2004 có ǵ mới lạ không, dù sẽ có trực tiếp truyền h́nh vài cuộc họp. Nhưng theo chúng tôi th́ những vở kịch và tuồng diễn sẽ không có ǵ hấp dẫn và mới lạ cả bởi v́ nó vẫn hoàn toàn c̣n lệ thuộc vào một cơ chế do chính Đảng hay đúng hơn Bộ Chính Trị hay người dân thường dùng là Bọn Chính Tà, vẫn ngoan cố lănh đạo toàn diện, triệt để.

Dân số cư ngụ tại thành phố Sài G̣n ngày càng đông, tệ nạn xă hội ngày càng nhiều. Thử nh́n những diễn biến xảy ra hàng ngày, mà bao nhiêu năm qua vẫn không có những bài giải đáp thực tiễn, trên địa bàn Sài G̣n th́ chúng ta sẽ thấy những chính sách do nhà cầm quyền lănh đạo điều hành không mấy ǵ khả quan và vô hiệu quả.

Mưa cũng bị lụt ngập mà không mưa bị. Hứa hẹn rất nhiều, nhưng chả làm ǵ hết. Ai sẽ lănh những hậu quả không lường này ???

Tỵ Hai Sài G̣n

Tỵ Hai

-------------------------------------------------------------------------------- http://www.ykien.net

-- (Việt_Nhân@Filsons.com), October 27, 2004

Answers

Response to Vẫn Cứ Ba CĂ¡i D (Dốt, Dại, Dối) Đưa Đến KhĂ´ng CĂ³ - DĂ¢n Chủ, NhĂ¢n Quyền, Quyền LĂ m Người, ...

"Vẫn Cứ Ba Cái D (Dốt, Dại, Dối)"

Đó là chánh sách ngu dân để trị của bọn sán lăi cộng sản nên : Đưa Đến Không Có - Dân Chủ, Nhân Quyền, Quyền Làm Người, ...

Toán dân hăy vùng lên đạp đổ bạo tàn :

Đánh Tàu cút cộng nhào .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 27, 2004.


Response to Vẫn Cứ Ba Cái D (Dốt, Dại, Dối) Đưa Đến KhĂ´ng CĂł - Dân Chủ, Nhân Quyền, Quyền LĂ m Người, ...

cai´ su*. tham nhu~ng thôi´ na´t cua~ dda?ng công sa?n hiên nay se~ ddu*a ddê´n su* sup ddô? cua~ tui no´ ........ tui no´ cu~ng biet nhu*ng vi` " na(`m ngoai` vo`ng phu? so´ng " ( loss control ) cho nên chu´ng cu*´ hô hao` hoai` ma` cha(?ng cai? thiên ddu*o+.c chu´t nao` ......chu´´ng ddang tu* ddao` cai´ lô? ddê? chôn chu´ng no´ .....chu´ng ta hay~ chuâ?n bi. tu* thê´ ddê? cho chu´ng thêm 1 dda.p ( kick )........tui se~ bo? nghê` xin ddi la`m commie undertake cha(´c dda(´t kha´ch la(´m ........ ai xung phong la`m ddôi ke`n dda´m ma ?????? nghia~ tu*? nghia~ tâ.n ..... chôn chung 1 lô? hay chôn nhiêu` lô? thi dê? ba` con VN quyê´t ddinh :-))))))

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), October 27, 2004.

Moderation questions? read the FAQ