Nh́n lại chính sách giáo dục tác hại khủng khiếp của CSVN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Các bác các chú đọc qua cái bài b́nh luận th́ mới thấm thía cho cái chủ nghĩa CHXHCN Việt Nam [ Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập tại Mockba do Lenin và Stalin bảo quan và Hồ Già có bổn phận cơng về Việt Nam, cái cảnh chợ chiều là Đảng CS Nga đă sụp đổ con người CS Việt nam chỉ học mót nên không biết soay sở chỉ khư khư duy tŕ cái chủ nghĩa Xă Hội đă bị cả Các Quốc Gia Tiền Tiến và Đông A6u li^.ng vào thùng rác không thương tiếc , Trung Cộng 10 năm nữa rồi cũng bị hủ hóa và sụp đổ, cư mua vơ khí lắm vào của NGa của Tây Mỹ rồi cũng có 1 ngày sập tiệm, v́ tụi G-8 nó muốn chệt mua Vũ khí của họ để đổi lại sư phát triê?n kinh Tế, nước chệt hiện nay không khác Trung Hoa vào cuối thế kỷ 19 mà họ không hay, Việt Nam nếu mở mắt tránh xa tầu và học mót của NHật và Đại Hàn sẽ có cơ hội vượt xa Tầu trong 60 năm nữa ]

Nh́n lại chính sách giáo dục tác hại khủng khiếp của CSVN (LÊN MẠNG Thứ ba 26, Tháng Mười 2004) Lê Vĩnh (VNN)

Sau mấy chục năm dưới sự lănh đạo của đảng cộng sản, Việt Nam đă ngày tụt hậu so với các nước trong vùng. Nếu không cứu văn kịp thời, ta có nguy cơ vĩnh viễn không c̣n cơ hội để theo kịp thế giới. Nói về những sai lầm toàn diện của đảng dẫn đến sự tụt hậu hiện nay , có lẽ những sai lầm trong chính sách, dường lồi giáo dục là nguyên nhân gây hậu quả tai hại trầm trọng nhất. Hăy điểm lại một vài chính sách và một số dữ kiện được nêu lên trong báo chí , sách vở của đảng để thấy rơ điều này.

Dưới chế độ của đảng, quần chúng bị phân biệt thành 4 loại gia đ́nh: gia đ́nh liệt sĩ, gia đ́nh đảng viên, gia đ́nh lư lịch trong sạch và hạng chót là nguỵ dân. Nguỵ dân c̣n được gọi là công dân hạng tư tức là thành phần quần chúng có liên hệ với chế độ cũ. Ngoài những h́nh thức trả thù mà đảng thi hành đối với những người trụ cột trong gia đ́nh như bắt đi tập trung cải tạo, xua đổi thân nhân đi vùng kinh tế mới v.v...., chính sách kỳ thị dựa theo lư lịch cũng được triệt để áp dụng trong học đường. Con em gia đ́nh ngụy dân không được tiếp tục học lên lớp cao, hoặc nếu có được học phải qua một kỳ thi thật gay go dựa trên căn bản lư lịch và thang điểm. Tại miền nam Việt Nam sau năm 1975 có 14 cấp lư lịch được áp dụng với các bậc thang điểm tương ứng. Con em của một sĩ quan cấp trung hoặc đại uư; hay viên chức cấp quận trở lên bị liệt vào lư lịch cấp 10. Từ cấp 10 đến cấp 14 không được học quá lớp 10. Thang điểm thi c̣n là cái sàng lọc gay go để loại bỏ những người có lư lịch xấu đối với đảng. Có 4 thang điểm. Con nguỵ phải đạt được ít nhất từ 24 điểm trở lên, con của người có lư lịch trong sạch phải từ 18 điểm trở lên. Con đảng viên chỉ cần 12 điểm, c̣n con em của gia đ́nh liệt sĩ chỉ cần 9 điểm. Sự phân biệt các thành phần quần chúng theo lư lịch như vừa kể đă nghiễm nhiên trở thành điều b́nh thuờng, tự nhiên kể từ khi đảng cộng sản Việt nam cai trị đất nước ở miền bắc, dù rằng đảng vẫn luôn rêu rao khẩu hiệu "công bằng xă hội". T́nh trạng "công bằng xă hội" đó lần đầu tiên được ông Nguỳễn văn Linh đề cập đến vào năm 1985. Ông Nguyễn Văn Linh, từ khi ra khỏi chính trị bộ, trở lại làm bí thư thành uỷ Sài G̣n, nhân kỷ niệm 10 cái gọi là ngày giải phóng miền Nam, trong một bài báo, ông Linh đă phê b́nh chính sách giáo dục chỉ nhận vào đại học những học sinh kém, là con của đảng viên. Đ xa hơn, ông đặt câu hỏi: "tại sao đă 10 năm, chúng ta - tức đảng CSVN- vẫn c̣n tiếp tục kỳ thị những người con em thuộc chế độ cũ?"

Dù có những nhận xét, phê b́nh đưọc coi là tiến bộ như vậy, nhưng đến khi ông Nguyễn Văn Linh trở thành người đứng đầu đảng cộng sản Việt nam th́ mọi việc vẫn chẳng có ǵ thay đổi. Lúc đó, báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật có bài phóng sự về nạn phân biệt , trả thù dựa theo lư lịch qua trường hợp ở tỉnh Nghĩa B́nh, với khoảng 100 học sinh, đặc biệt là học sinh Nguyễn Minh Huy. Suốt 6 năm em Huy thi đậu đại học với số điểm tối đa là 24 điểm, nhưng vẫn phải tiếp tục làm nghể giữ trâu, không được vào đại học, chỉ v́ em cha của em là trung uư quân đội Việt nam Cộng Hoà đă tử trận từ năm 1966, tức là năm em Huy chào đời.... Với phong trào nói thẳng, nói thật dưới triều đại ông Nguyễn Văn Linh, báo Nhân Dân đă nêu lên tệ nạn 83 phần trăm học sinh con em của đảng viên ở tỉnh Quảng Nam Dà Nẵng không đủ điểm, hoặc không cần đi học vẫn được cấp bằng. Thành phần này, sau đó lại là những người được ưu tiên vào các cơ quan. V́ không có khả năng nên họ phải kéo bè, kết cánh để giữ ghế, giữ quyền, cứ thế tạo thêm các tệ nạn giây chuyền khác.

Nếu sự phân biệt lư lịch đă khiến cho không biết cơ man nào nhân tài của đất nước bị vùi dập, th́ nội dung giáo dục dối trá theo đường lối của đảng nhằm phục vụ đảng hơn là đào tạo nhân tài cho đất nước, cũng chỉ tạo nên tầng lớp người có những kiến thức lệch lạc. Chẳng hạn vào năm 1992, Hàn Quốc đăng cai tổ chức thế vận hội tại Sê Un (Hán Thành) với sự ngưỡng phục của thế giới, th́ trong sách địa lư lớp 11 phổ thông của nhà xuất bản Giáo Dục mô tả Hàn Quốc như sau: "Ngày nay, do chính sách bần cùng hoá nông thôn và lệ thuộc vào Hoa Kỳ của chính quyền Nam Triều Tiên, sản xuất nông nghiệp bị đ́nh đốn nghiêm trọng, luôn luôn mất mùa, nhân dân thiếu ăn,...Công nghiệp chế biến phát triển yếu, ngoại thương phản ảnh t́nh trạng kinh tế lạc hậu và phiếm diện của xứ này"..... Tương tự, môn học Mác Lê và tư tưởng Hồ Chính Minh vừa chiếm quá nhiều thời gian, vừa vô tích sự, từ lâu đă là một thứ "của nợ" mà sinh viên phàn nàn, Trên báo Sài G̣n Giải Phóng ngày 23-12-1988, anh Nguyễn Văn Toàn, bí thư đoàn khoa công nghiệp đại học kinh tế cho rằng các môn học này khôn giúp ích ǵ mà c̣n "tạo nên một thế hệ xa rờicuộc sống". Hoặc ông Nguyễn Ngọc Ái, chủ nhiệm bô môn Mác Lê Nin trường đại học sư phạm cho biết các sinh viên coi khinh môn học đó như môn thể dục, nhưng vẫn bắt buộc phải mất th́ giờ về nó. Những than phiền tương tự vẫn kéo dài cho đến nay.

Tóm lại, đảng đă huỷ diệt vô số nhân tài của đất nước qua chính sách kỳ thị lư lịch, đảng vẫn tiếp tục làm thui chột chất xám qua nội dung giáo dục giả dối, không thiết thực, nên sự tụt hậu của từ A đến Z của thanh niên Việt Nam hiện nay như đă được một quan chức cao cấp của đảng thừa nhận hồi tháng 6 vừa qua chỉ là một hệ quả tất yếu . Với những sai lầm trầm trọng kéo dài về mọi mặt của đảng, đăc biệt là trong lănh vực giáo dục, nhiều nhà trí thức không bị đảng kỳ thị cũng đă nhận rơ ra sự vô ích , nếu không nói là sự tác hại khủng khiếp của đảng. Theo sự tiến hóa, những ǵ vô ích, hoặc có hại chắc chắn sẽ phải bị hủy bỏ để được thay thế bằng cái thích hợp hơn.-- (Việt_Nhân@Filsons.com), October 27, 2004

Answers

Response to Nhìn lại chĂ­nh sĂ¡ch giĂ¡o dục tĂ¡c hại khủng khiếp của CSVN

Cộng sản đă dựa trên một lư thuyết không tưởng nên chúng không muốn ai học nhiều để khám phá ra cái không tưởng đó .

Ngày xưa h́nh như NVT đă nói "đất nước c̣n (không rơi vào tay cộng sản) chúng ta c̣n (tự do ,nhân cách ,tự aí dân tộc . . .) đất nước mất ta mất tất cả .

Ngày nay bọn sán lăi cộng sản cũng cẳm thấy ngày tàn của chúng sau khi khối Liên Xô sụp đổ nên chúng nói với nhau "Cộng sản c̣n (chưa bị dân lật đổ) ,chúng ta bọn sán lăi c̣n tất cả (quyền lực ăn cướp ,tiền bạc ,xe hơi nhà lầu ,gái rượu . . . ) cộng sản chết ,chúng ta chết(dân chúng sẽ treo cổ như dân chúng Lỗ Ma Ni đối với nhà độc tài Ceausescu ).

Xin đọc:

http://www.findagrave.com/php/famous.php?page=country&FScountryid=6

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 27, 2004.


Moderation questions? read the FAQ