Từ Reagan Đến "Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xă Hội Chủ Nghĩa"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Từ Reagan Đến "Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xă Hội Chủ Nghĩa"

Nguyễn Quang

Khi cựu Tổng Thống Ronald Reagan nằm xuống, dân chúng Mỹ đă cử hành tang lễ trọng thể, từ Cali đến Washington D.C. Đặc biệt nhất là người ta tự nguyện đến xem, không phải chỉ v́ hiếu kỳ mà v́ sự thúc đẩy của con tim. Ông đă làm ǵ mà dấy lên được sự cảm kích nồng nhiệt từ trái tim của nhiều người? Người ta bảo rằng ông đă xây dựng được sự đoàn kết trong dân chúng, ông đă làm cho người Mỹ thấy lại sự tự hào dân tộc. Qua óng kiếng truyền h́nh, có một công dân Mỹ gốc Ba Lan thố lộ rằng, bà biết ơn ông Reagan đă cưu mang bà và gia đ́nh bà, và nhất là giúp cho cả Đông Âu thoát khỏi lầm than dưới sự kềm kẹp của chế độ cộng sản. Người ta phê b́nh rằng ông Reagan làm việc hăng say, không phải để làm cho ḿnh nổi tiếng mà phải làm cho được việc. Ông không phải làm cho người ta khen ngợi ông mà ông t́m đạt đến kết quả cụ thể. Có lẽ nhờ vậy mà ông đă giữ được hai nhiệm kỳ ở chức vị Thống Đốc Tiểu Bang California, và sau đó là hai nhiệm kỳ Tổng Thống một siêu cường trong t́nh trạng chiến tranh lạnh trong giai đoạn khủng khiếp nhất, không biết ai mất ai c̣n?

Vấn đề "ai thắng ai?" quan trọng hay không, thời buổi ấy, tùy thuộc vào vị trí từng người, ở bên kia bờ Đông hay ở bên này bờ Tây Thái B́nh Dương, chỉ v́ nổi lo âu mỗi người mỗi khác. Ở bờ Đông th́ lo cơm áo là việc chính, chuyện lớn lao có tầm vóc chiến lược đă có Mỹ lo rồi, ḿnh c̣n sức đâu mà lo mà nghĩ. Ở bờ Tây th́ lại khác. Tuy hoàn toàn không tài không sức, v́ như cá nằm trên thớt, chẳng biết lúc nào vĩnh viễn từ giả cơi trần, nhưng đầu óc luôn cứ nghĩ, nếu Liên Sô sụp đổ th́ Việt Cộng sẽ ra sao? Đúng ra, đó chỉ là một ước mơ của người tù cải tạo, dù biết đó là ảo tưởng. Ở thời điểm đó, Reagan với sự ủng hộ toàn dân Mỹ, dốc toàn lực chạy đua vũ trang, đầu tư mạnh mẽ vào chương tŕnh "Chiến tranh các v́ sao" [Stars War]. Các cơ quan thiện nguyện, các lănh tụ tôn giáo cam kết chăm lo đời sống dân chúng Mỹ, toàn dân thắt lưng buộc bụng để chiến thắng cộng sản trên b́nh diện chiến lược. Trong khi đó, Liên Sô đă cạn kiệt tài nguyên, nhân dân cùng cực, nghèo đói, không thể tiến xa hơn nữa trên con đường chạy đua vũ trang, nhất là vũ khí chống hỏa tiển liên lục địa không một hy vọng nào thực hiện được.

Vào năm 1986, Nguyễn Văn Linh sang Liên Sô hầu Gọt Ba Chớp. Ông dẫn một phái đoàn chừng năm người. Ông ngồi đối diện với Gọt Ba Chớp, chỉ một ḿnh Gọt Ba Chớp mà thôi, trong khi đó, những người tháp tùng ông cùng ngồi với ông mà không có counterparts. Gọt Ba Chớp vừa nói vừa múa may, Nguyễn Văn Linh và tùy tùng ghi ghi chép chép, thật là như học tṛ ngoan . Lúc ấy, khi nh́n cảnh vừa kể trên truyền h́nh, chúng tôi chỉ nghĩ rằng ông Linh thật xứng đáng là một gia nô, tận tụy hầu chúa. Sau khi về nước, ông Linh đă cùng với Đảng của ông đẻ ra những việc "đổi mới" đă làm cho nhân dân Việt Nam nhẹ thở. Phải nói rằng, một lần nữa, chúng tôi lại ngạc nhiên, không ngờ được rằng Liên Sô đă chỉ thị cho Việt Nam một điều tốt lành như vậy, vào năm 1986.

Thực tế th́ Gọt Ba Chớp đă chỉ thị cho ông Nguyễn Văn Linh cặn kẻ và dứt khoát hơn nhiều, là vấn đề "ai thắng ai?" không cần phải đặt ra nữa, mà phải làm sao sống chung với tư bản, hợp tác với tư bản để tồn tại.

Từ năm 1989, các nước Đông Âu từ bỏ chế độ cộng sản độc tài toàn trị để dứt khoát bước nhanh sang một chế độ dân chủ đa nguyên. Năm 1990, chính Liên Sô đă trở về với nước Nga nguyên thủy của ḿnh với một chế độ đa nguyên.

Trước biến chuyển toàn cầu như thế, Cộng Sản Việt Nam, v́ sự tồn vong của họ, họ đă chọn con đường kỳ quặc. Họ chới với trong lư luận. Ngay lúc đó, họ chỉ c̣n nghĩ đến họ. Ngoài chủ thuyết Mắc-Lê, họ chưa thể nghĩ ra được cái ǵ mới mẻ để thay thế cái cũ mà đàn anh Liên Sô trước kia của họ đă chỉ dạy. Bằng mọi cách, họ cố giữ lại quyền làm chủ đất nước, nhưng cũng phải nghĩ đến chuyện sống c̣n khi không c̣n sự giúp đỡ của đàn anh Liên Sô nữa mà bắt buộc phải hợp tác với tư bản mà sống, nên họ đă đẻ ra một quái thai :"Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xă Hội Chủ Nghĩa". Một lần nữa, cộng sản Việt Nam đă lấy một quyết định sai lầm đối với nhân dân Việt Nam, v́ quá coi trọng quyền lợi riêng của đảng trên quyền lợi tổ quốc. Một lần nữa, cộng sản Việt Nam đă bỏ lỡ một cơ hội chuyển ḿnh cho đất nước thoát ra khỏi bế tắc, làm cho nhân dân Việt Nam suốt đời căm hờn, suốt đời làm tôi mọi cho đảng.

"Kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa" là một h́nh thức thay đổi, cho phép có kinh tế thị trường cùng hiện hữu trong xă hội chủ nghĩa. Nói khác đi là họ muốn trộn nước với dầu. Họ không thể rời bỏ địa vị cầm quyền, v́ nếu họ bỏ đi cái tổ quốc xă hội chủ nghĩa th́ chính họ cũng phải ra đi, không thể tồn tại trong tự do cạnh tranh được. V́ thế, cái khung chính trị vẫn được giữ nguyên, vẫn kềm kẹp, chuyên chính, độc tài đảng trị trong mọi cơ cấu hành pháp, lập pháp, tư pháp, và từ trung ương tới địa phương xă ấp. Họ chỉ cho phép hoạt động kinh tế cá thể tới một mức độ nào thôi. Khi họ cảm thấy ăn ngon, th́ họ t́m mọi cách giới hạn lại, đưa dần vào sự kiểm soát chặt chẽ của họ. Họ chỉ muốn lừa bịp thế giới là có tự do kinh doanh để dụ dỗ bên ngoài vào đầu tư, chứ họ thật sự sợ mọi buông lỏng cho nhân dân tự ư làm giàu, v́ dân đă giàu th́ không c̣n nghe theo đảng cộng sản nữa.

Kinh doanh chẳng những phải có vốn liếng mà c̣n phải có tài lănh đạo và quản lư để có thể vượt qua mọi bất trắc tiến tới thành công. Doanh gia chịu trách nhiệm những thất bại của ḿnh, gánh chịu sự phá sản nếu chẳng may xảy ra. Kinh tế thị trường phải có tự do cạnh tranh, và tự do cạnh tranh đ̣i hỏi một xă hội đạo đức, biết giữ uy tín, có tín dụng, nhưng tối cần nhất vẫn là một luật lệ kinh doanh đầy đủ và không thiên vị. Trái lại, trong xă hội xă hội chủ nghĩa th́ ta không có tự do kinh doanh v́ phải cạnh tranh với các xí nghiệp quốc doanh, mà quốc doanh th́ có chính phủ bao che, tức nhiên có thiên lệch. Kết quả của nền "kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa" đưa tới chắc chắn sự giàu có cho đảng cộng sản Việt Nam và sự nô lệ hóa khủng khiếp toàn thể nhân dân Việt Nam không vào đảng cộng sản. Kết quả này sẽ làm cho đảng cộng sản Việt Nam càng ngày càng vững chắc, v́ trong nước không thể có đối lập, dù là tiền hay là sức mạnh. Chỉ có điều, cộng sản Việt Nam không giải thích được vấn đề "đấu tranh giai cấp" đă tiến hành từ khi thành lập đảng, đến nay không biết có nên cho rằng những ai giàu đều có tội với nhân dân. Họ chẳng những không cần giải thích, mà từ trong trứng nước, họ có toàn quyền bóp nghẹt mọi tư tưởng chống đối, chụp mũ người có ư kiến xây dựng những tội khủng khiếp như phản động, phản bội tổ quốc xă hội chủ nghĩa....Nói khác đi, họ dùng quyền sanh sát trong tay để giải guyết mọi tranh chấp, từ chính trị cho đến kinh doanh. Tóm lại, cộng sản Việt Nam tiếp tục hành sử như một đảng cướp, giựt tài sản nhân dân, hiếp đáp vợ con, lấy của, bỏ tù người, bắt mọi thành phần nhân dân không phải là đảng viên phải làm thân tôi mọi, nô lệ cho đảng, để đảng càng lúc càng giàu có lănh đạo ngu dân.

V́ vậy, khi người ta ca tụng Reagan đă làm được những việc lớn cho nhân loại th́ ngay vào lúc đó, ta thấy rằng đảng cộng sản Việt Nam đang t́m cách chui lỗ t́m đường tồn tại để gây thêm nhiều tội ác đối với nhân dân Việt Nam. Chừng nào nhân dân Việt Nam ta chưa biết lấy sức ḿnh làm chính, chưa biết tận dụng ḷng yêu nước của toàn dân mà xây dựng tương lai, chưa biết coi trọng tổ quốc hơn đảng phái th́ đất nước Việt Nam sẽ c̣n đau khổ triền miên...

Nguyễn Quang

7-2004-- (Việt_Nhân@Filsons.com), October 26, 2004


Moderation questions? read the FAQ