Bọn cộng sản đt đỏ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bọn Trung Quốc chỉ l con Gin. Hy đập bẹp n. Việt Cộng Dốt chỉ l con su. Hy ch đạp n. Nng Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải chỉ l th rừng hoang dại. L Khả Phiu, Đổ Mười, L Đức Anh chỉ l những tn mọi rợ ht mu người v bn đất ng, Cha, Ch để bợ đt TRUNG CỘNG CH. Ni tm lại bọn chng l TH, l loi vật gh tởm, v ni đng hơn Mạnh, Lương, Khải, Mười, Phiu, Anh l bọn đầu HEO đt KHỈ. Hy đuổi bọn th rừng kinh tởm ny về m phủ hoặc về với những khu rừng nơi sinh ra chng. Hồ Ch Minh để lại 1 di sản qu to lớn ton l Ch, Khỉ v Heo đt đỏ. Việt Nam ngho khổ v tn Hồ Ch Ch(MINH) mang về nước một tư tưởng mọi rợ. Chỉ c bọn TH mới chấp nhận tư tưởng(MAX-LENIN) mọi rợ ny. Nếu bạn chấp nhận tư tưởng MAX-LENIN th bạn l TH chứ khng phải người VIỆT YU DN YU NƯỚC V YU ĐỘC LẬP TỰ DO.

-- Đập bọn CS bẹp như con Gin (trungquoc@chocongsan.dog), October 24, 2004

Answers

Response to Bọn cộng sản đít đỏ

DUNG QUA! Khong co mot bon lanh dao nao ma uon hen xau xa nhuc nha nhu the. BON NO KHONG HIEU BON NO KHONG DANG LAM NGUOI, HUONG CHI LAM NGUOI VIET, HUONG CHI LAM LANH DAO DAN VIET THIENG, DAN VIET ANH HUNG, TO QUOC KIEU HUNG CUA CHUNG TA!

-- (aaa11111@yahoo.com), October 24, 2004.

Response to Bọn cộng sản đít đỏ

Tin Giờ Chot 2009 : 1 Phi Tuần B-2 đ b mật rời Anderson Guam, đưỌc v trang bằng 20,000 tấn Anh Bunker Buster Bom đang chực chỉ Bắc Bộ Phủ cn đưỢc gọi phủ Thủ Lợn Luộc. Bc Long Qun đang tiến về Giải Phng H Thnh khỏi qun Tầu Đỏ v bọn L Chiu Thống Tn Thời-- (DrX@CarịTra.com), October 24, 2004.

Response to Bọn cộng sản đít đỏ

F-15E Strike Eagle : Cc Phi Tuần Strike Eagle đang tấn cng khu Pac P để tiu giệt bọn thủ lợn dang chốn chạy tại vng ny. Bọn thủ lợn đang bị săn đuổi ngy đm như những con chuột ch đng ght.-- (DrX@CarịTra.com), October 24, 2004.

Response to Bọn cộng sản đít đỏ

Ci ny anh gọi nm na l một hnh thức thủ dm tinh thần, một vi lần cho đỡ b th được. Thủ dm qu nhiều sẽ lm tinh thần cc ch đ bạc nhược lại cng thm quặt quẹo, mất hết khả năng đối diện với sự thật. (Anh cc ch gọi đ l chứng liệt dương(bất lực) tinh thần).

-- (thoidi@khongcainhau.org), October 25, 2004.

Response to Bọn cộng sản đít đỏ

Zay chu nhung ke ban nuoc ..nhung ke theo giac tan sat dong bao nhu cac ong goi la gi nhi ...Toi chang bao gio tin vao loi cac ong ...Nuoc Viet Nam chi co mot va mot Dang Cong San - Tu tuong Mac - Le nin Va Ho Chi Minh thoi ..con cai tu san tu siec gi do ..chung toi kom can

-- Quyet tu cho To Quoc Quyet sinh (minhtuan@dangviencongsan.com), October 25, 2004.


Response to Bọn cộng sản đít đỏ

To cha chung may bon viet gian ban nuoc truoc thi liem got Lin X nay thi di lam cho Tu Ph . TO QUOC VIET NAM CHI DANH CHO NHUNG NGUOI YEU NUOC.bon cho chung may lạy Tu Ph mời Tu Ph qua Việt Nam ,lam con cho cho chung ,an may cuc cut hết Lin X rồi tới Tu Ph nay di chui lai dat nuoc cua minh thi tot hon het nen "bp chim " m chết di cho roi như Hồ Chết Xnh đ lm khi nghe bọn sn li con chết như rạ trong biến cố Mậu Thn chu song nhu the thi nhuc lam .

Ton dn hy đứng ln "Đnh Tu ct cộng nho"

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 25, 2004.


Response to Bọn cộng sản đít đỏ

 


-- Bỏ4 (CSonSale@yahoo.com), October 25, 2004.

Response to Bọn cộng sản đÃt đỏ

Qun c thể bất nhn, nhng thần o thể bất trung. Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), October 26, 2004.

Response to Bọn cộng sản đít đỏ

Bọn sn li cộng sản c thể bất nhn, nhưng dn o c thể tha cho chng. Quyết tử đập tan bọn cộng sản cho tổ quốc quyết sinh.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 27, 2004.

Response to Bọn cộng sản đít đỏ

một lũ ch rừng ngu dốt học sủa lm ch nh, lũ ăn mi ở đợ m ln tiếng chửi qu hương, tổ cha bọn ngu dốt đem cu cho thin hạ qunh, đem lồn cho mỹ đen n thọt, đồ mất gốc, chỉ cn ci lồn thi l xi được

-- Nguyễn Thế Nhn (hotdam6@hotpop.com), November 09, 2004.


Response to Bọn cộng sản đít đỏ

chng my bị tui tao ỉa ln đầu mới biết tụi tao l đt đỏ, hehehehe. thui rng ăn cứt cho con chng my mau lớn nh cu, lũ đần độn.

-- Nguyễn Thế Nhn (hotdam6@hotpop.com), November 09, 2004.

Response to Bọn cộng sản đít đỏ

Một lũ "sn li cộng sản" ngu dốt học sủa lm ch nh cho bọn "Tu Ph" ,lũ ăn mi ở đợ nhn dn Việt Nam m ln tiếng chửi Việt Nam, tổ cha bọn ngu dốt đem cu cho thin hạ qunh, đem lồn vợ con cho Chệt ,Đại Hn ,Min ,Thi . . . n thọt, đồ mất gốc, đến ci lồn thi cũng xi khng được .

Chng my bị tui tao ỉa ln đầu mới biết tụi bay l khỉ l đt đỏ,

hehehehe.

Thui rng ăn cứt "Tu Ph "cho con chng my mau lớn để tiếp tục ci sự nghiệp ăn cứt "Tu Ph " nh cu, lũ đần độn.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 09, 2004.


Moderation questions? read the FAQ