Petich

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

I'm a Vetnamese-American, I was born in USA. I' a student of F.U I'm learnt a lot about Society, people, politic. So i know you should make some Message like here. Means you are losing a lot of time. Want VietNam become a Best Development Country. We should gather, VNese oversea should make the economy in VN better with local People( in Vn) better . We should focus on Politic too much cause we are VietNamese( live , make rich, learn about ancient, Old-Father for VietNam and cause u are Vietnam) Not follow another People( for Example: USA, China or Rusia ). Remember make by yourself, bye urPeople.( Don't waste our time for here ,and gainst our Profit(in Politics). EveryOne could be a Gorverment( just help our People, our resident have a good life" Understand--------- Only For VietNam VN where we are live together not gainst, quarrel about Politics( HY SỐNG V DN TỘC--QUN ĐI V ĐỪNG TRANH CI VỀ CHUYỆN ĐCS VIỆT NAM HAY VIETNAM CỘNG HA " jUST FOR OUR PEOPLE VIETNAM( RICH COUNTRY IN THE FUTURE)

-- Tuan Anh (ang@hotmail.com), October 23, 2004

Answers

Toi la Viet Kieu tai Cali, Toi la 1 doanh nhan va da tung ve VietNAM lam an. Toi Ung Ho La Thu nay Just for our VietNam not Politic.

-- Ngoc Thanh Nguyen (ngoc@yahoo.com), October 23, 2004.

appreciate your contribution here. All of us Vietnamese community overseas left Việt Nam because of the persecution of the current Vietnamse Governtment, none of us wished to leave Vietnam , our ancestral land, but the Vietnamese communist had and has persecuted us the people of Vietnam. Who are we? We are students, peasants, labor workers, ex vietnamese communist party members, all walks of life in Vietnamese society, many were ex political prisoners. We have been living in USA, CANADA, WEstern European Countries, Australia and Many Vietnamese guest workers in Russia, Beylarussia, Ukraine, Poland,etc We are Political refugees. What does that mean? That means the current Viet Nam is not a democratic country, where people have not been treated humanly with human decency, human dignity, we could not make a living, there is no hope no future what so ever.

We have adopted the nation or country where we are allowed to live and work without being harassed by government or police and we appreciate the freedom and democracy here, we wish that our compatriots who are still living under oppession and harassement from the Secret polices in Vietnam someday will gain their right to live with human dignity and prosperity. It only happens when the people in Vietnam has the right to vote freely under international observation and guarranty for a free election to elect a democatic Government who governs the country by rule of law and adheres to it that means the Government is by the people and for the people and that day on ward Vietnam will build the foundation to develop a new Free Democratic Viet Nam and every single citizen will have the voice and chance to rebuild Vietnam into a medern society and proud one to rejoin the Free World as a young Tiger of SouthEast Asia.

-- (Viet_Nam@Qu-Hng.govt), October 23, 2004.

-- (Viet_Nam@Qu-Hng.govt), October 23, 2004.


y l lời th tội của một tn cng an mng về chnh sch kiều vận nghi kuyết 36 của bọn sn lải cộng sản .

Nghi cung thuong bon Viet kieu, dua thi hang nam cung cuc di lam chui nhu trau bo, dua thi bop mom bop mieng an tro cap that nghiep, den cuoi nam cung phai nop het cho nuoc minh. Ban dau Dang du kien la 4 ti/nam nhung sau nghi the thi bon Viet kieu no chet doi mat nen moi giam xuong con 3.2 ti. Nuoi bo sua cung phai cho no an ti co thi no moi song duoc de cung cap sua chu, phai khong. Viet kieu chung may co gang len, dat chi tieu sang nam nop ve cho bon tao 4 ti de bon tao tieu cho thoai mai hon. OK?

-- Viet kieu la nhung con bo sua cua Viet nam (thoidi@khongcainhau.org), October 18, 2004.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 23, 2004.


NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DN GIU NƯỚC MẠNH

Nguyễn Văn Trường

A. Thay Cực Quyền Bằng Một Nền Dn Chủ Php Trị, Phn Quyền.

Hai mươi lăm năm qua,từ ngy cộng đảng Việt Nam chiến thắng cuộc chiến "chống Mỹ cứu nước", nhất thống sơn h, quy quyền lực về một mối, trọn quyền thao tng, cai trị đất nước, người cộng sản vẫn loay hoay với vấn đề lm sao cho "dn giu nước mạnh", v vẫn chưa tm ra một chnh sch hữu hiệu để "xa đi, giảm ngho".

Cứ mi loay hoay, khng v dn hay nước l đối tượng phục vụ, m chỉ v một thực tế bất biến:Dn chưa bao giờ giu, nước chưa bao giờ mạnh. V sao vậy? Chuyện khng l chuyện mới. Chuyện cũ xưa như tri đất. Trải bốn ngn năm lập quốc, dn ta c bao giờ khỏi cảnh chạy cơm từng bữa, nước ta khng mấy khi trnh khỏi ngoại xm. Nhưng ở ci thời buổi cuối thin nin kỷ thứ hai, bước vo thin nin kỷ thứ ba, khi m thế giới ni chuyện "cao kỹ", ni chuyện ko di tuổi thọ ln đến cả trăm, th ci chuyện xa đi giảm ngho, nghe riết cũng kỳ.

Ngồi m phn tch cho kỹ, đến độ chẽ sợi tc lm tư, c cả trăm, cả ngn l cớ,nguyn nhn để quy kết hay biện minh cho ci ngho ci đi của đất nước. Nhưng nghĩ cho cng th hnh như chỉ c một nguyn nhn hiển nhin nhất, hữu l nhất, đ l cơ chế cai trị nơi đất nước ta đ khng thay đổi, mặc cho dng biến chuyển của lịch sử.

Bỏ qua giai đoạn cả hơn nghn năm bị đ hộ, chỉ ni đến thời gian đất nước độc lập, ci đặc tnh của cơ chế chnh quyền ở Việt Nam vẫn l chuyn chnh: từ qun chủ chuyn chế, sang đến v sản cực quyền chuyn chnh. Người dn hnh như chưa khi no thot khỏi thn phận n lệ, ti đi. Ngy xưa, n lệ cho cc dng họ vua cha tham lam, thối nt, nay ti đoi cho đảng xuẩn động v hủ ha. Quốc gia đồng ha với triều đại qua Đinh, L, L, Trần, Hậu L, Nguyễn, rồi nay đồng ha với đảng. Khi no cũng hiện diện cực quyền cai trị, v một quần chng bị trị. Quần chng chỉ l cng cụ, ti sản của một dng họ, của đảng.

Lnh đạo bất khả, bất xứng, cướp đoạt cng sức cần lao của người dn th người dn từ chối sản xuất. Từ chối sản xuất th tr tuệ trui lụt, đần độn. V đ l ci nguyn nhn của ci ngho, ci đi.

Khng phải đi đu xa để tm cch cứu đi giảm ngho. Thế giới ngy nay như thu gọn lại trong lng bn tay. Khng cần một Khổng Minh, một Quản Trọng. Cũng khng cần đốt đuốc đi tm người hiền. Những x hội tin tiến, nước giu dn mạnh trn đầy ra đ. Khng c chi l b mật, cũng khng c php thần thng. Chỉ cần p mnh theo với những tiến bộ nhn bản của nhn loại, gạt bỏ gio điều, v chấp nhận đổi mới l c thể giải quyết được một phần lớn vấn đề.

Dn chủ, nhn quyền, v php trị l cha kha căn bản để cứu đi , giảm ngho. Dn lm chủ, dn chịu trch nhiệm trước php luật, dn l nguyn động lực của mọi đổi thay, th dn tr thăng tiến, th sản xuất tăng. Kế đ mới ni đến vấn đề nhn sự, v những trợ gip bn ngoi.

V nếu vấn đề được đặt ra như vậy, th kết luận sẽ l: điều tin quyết để dn giu nước mạnh l nỗ lực thay đổi từ thượng tầng cơ chế, thay đổi chế độ, thay đổi guồng my cai trị.

Thay đổi chế độ cực quyền bằng một nền dn chủ php trị phn quyền.

B. Đổi Mới

1986 đổi mới v thật sự cất cnh 1990. C những đổi thay đng kể. Cốt yếu của sự đổi thay l tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoi (khai sanh cc đầu tư trực tiếp nước ngoi (FDI), v tho gỡ cc nt chận XHCN cho dn trong nước.

C những kết quả đng kể. Tổng sản lượng quốc gia tăng trung bnh 8% năm tnh từ 1990 đến 1998 (số liệu của APEC). Tuy nhin, năm 1998 đ xuống 5,8% v năm 1999 cn 4,8%. Sự tăng trưởng kinh tế đ chậm lại.

Nhưng quần chng vẫn ngho, cng ngho cng ty thuộc, ty thuộc miếng ăn, ty thuộc người chủ nợ, người quyền thế. Cng ty thuộc cng nhỏ b. Thnh thị c kh giả hơn, th nng thn vẫn ngho đi; về y tế cng cộng, gio dục, vẫn bị thiệt thi.

Đu đu cũng thừa lao động, nhất l ở nng thn. Su mươi triệu người dn trong một diện tch canh tc đủ sống cho mười triệu người.

Bi ton mới: Thương Ước Việt Mỹ, Thị Trường ASEAN (AFTA) vo 2006, WTO(?)*. Chuyển ha lao động nng thn sang cng nghiệp v dịch vụ. Tiền Việt kiều gửi về hng năm trở thnh một viện trợ đng kể.

Thm một lần nữa, Mặt Trận Tổ Quốc ku gọi đon kết, nhưng cực quyền cn đ, đon kết theo "xu hướng XHCN" l qun mnh v đảng (trung với đảng), viễn ảnh một sự tự st.

Bi Ton Mới Buộc Phải Thm Một Bước Đổi Mới.

Bỏ cực quyền, bỏ tnh đảng. Tnh đảng bản chất l kỳ thị. Điều ny gip người cầm quyền:

Trnh tội c do cực quyền, tha ha v cực quyền , thanh ton dnh cực quyền.

Giải phng dn chng ra khỏi tm l:"lm giu l bc lột, l c tội". Mọi người đều c quyền lm giu, được khuyến khch lm giu. Tạo tư bản tư nhn trong nước để c đối trọng với tư bản nước ngoi.

C những điều kiện tốt hơn để giải quyết tốt hơn những vấn đề điều ha thị trường trong nước, trong qu trnh ton cầu ha. khởi sự l mậu dịch, kinh tế, thng tin, nhưng rồi l một thực tiễn giao lưu văn ha.

Một hiến php mới, hủy bỏ mọi hnh thức cực quyền, nhn nhận v tn trọng một số quyền cơ bản cho mọi cng dn.

Tạo điều kiện để mọi người thấy mnh mật thiết với vận nước. Muốn v quyết tm lm giu, trong giới hạn của luật php_được luật php cng nhận v bảo vệ_th khả năng giu rất lớn. Người người giu, nước đương nhin mạnh.

Nhưng Đ Chỉ L Cần, L Bước Đầu Cần Thiết Cho Dn Giu Nước Mạnh.

--------

* Trung Quốc chnh thức gia nhập; Thứ Bảy 11/02/01;

Đi Loan Cha Nhật: 11/03/01.-- (Viet_Nam@Qu-Hương.govt), October 23, 2004.


hallo NGOC THANH NGUYEN ....... anh ban co thich la`m a(n voi vit cng thi cu* la`m cha(?ng ai cm ddoan gi ca? ....... va` ba` con sinh hoat trong cai forum nay` vit gi thi cu~ng la` cai quy`n tu* do cua~ ngu*o*i` ta ....... nhu*ng nu anh v?n chu*a co kinh nghi. v` vn dd` la`m a(n o*? VN thi ti xin c vn cho anh vai`i ddiu` ti thiu? ma` anh nn co khi la`m a(n o*? VN ...

1/ anh nn hoc thuc lo`ng la` qua cu*a~ hai? quan ( ca?ng sai gon ) anh phai? ddut ti`n cho :

tha(`ng gac c?ng thi xe mo*i vao` an toa`n ( khng thi tui ddu` gu no gy su* vo*i anh .....

tha(`ng nhn h` so* ( khng thi no dd? h` so* anh ra phia sau anh phai? ddo*i ddn chiu hay ngay hm sau moi ddn lu*o*.t anh )

tha(`ng giam ddinh ha`ng ( anh cho nhiu thi no ddinh ha``ng cua anh phai? tra? thu^^e it ...khng thi anh phai? tra? nhiu` thu hoa(.c la` ha`ng anh na(`m trong mu.c bi cm thi anh chi? co`n nu*o*c ddem ha`ng tro*? ra

thang thu? truong dd? no ky tn .....

tha(`ng thu? quy? dd? no cm cho anh cai giay chung nhn la` anh dda~ ddong tien ( khong cho tien thi ngi` ddo*i. ddn tt cng g

thang lai c`n tru.c dd? no tru.c cai thu`n g ha`ng cuaanh ln xe vn tai? ( khong cho thi thu`ng ha`ng cua anh co th? bi. ro*i xung ddt a )

v.v.vv.v.v.v.v.v. va` vn vn ....ddy la` bai` s 1 ........ co`n 1001 bai` kinh nghim khac tui se~giai~ bai` cho anh nu anh vn con muon hoc thm

tt ho*n ht anh nn ddoc ht tt ca~ nhu*ng bai` trong forum nay` rui` anh hay? v` la`m a(n vo*i VN ..trong ddy ddu? ht khng thiu cai gi` ......bai` noi v tham nhu~ng cua viet cong ....bai` noi v` cai gian xao~ cua viet cong ....va` bai` chu*i? tu.c ..cai gi cung nn hoc ..vi` khi anh lam an thua l? thi cu~ng nn bit chu*i? ddu. me. VIET CONG dd gian xao~ cho ddo*? tu*c .......

NHUNG NEU ANH SAU KHI DDOC HET TAT CA BAI TREN FORUM NAY ....... MA ANH VAN CON DDI BUON BAN VOI VC ....THI TOI XIN NOI RANG : YOU HAVE NO BRAIN .............haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), October 23, 2004.Hai cái anh "Tuan Anh (ang@hotmail.com)" và "Ngoc Thanh Nguyen (ngoc@yahoo.com)" có cùng một địa chỉ IP và cùng xuất phát từ VN. Hai anh tự xưng mình là sinh viên sinh đẻ ở Mỹ và doanh nhân ở Cali mà viết tiếng Anh ba rọi, văn phạm sai bét từ đầu cho đến cuối, hai (hoặc một) anh có giởn chơi không vậy?

-- VAS Cleaner (VAS_Cleaner@Yahoo.com), October 23, 2004.

Chú VAS cleaner này nói chuyện lạ thật, thích IP ở đâu thì lấy proxy ở đấy, chú thích IP ở Phi châu hay Nam mỹ cũng được, có khó gì chuyện đổi IP. vào mấy trang web như là proxy4free.com mà chọn.

-- IP chẳng phải lúc nào cũng đúng đâu (thoidi@khongcainhau.org), October 23, 2004.

IP co the lay dduoc ...nhung sao lai co su trung hop ngu nhien th ???? kho hiu?

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), October 23, 2004.

Mấy tn VC khng bao giờ thấy 1 sự lương thiện chn thnh. Tụi n sống v học tập bằng sự lường lọc, gian sảo quen rồi nn khng hề biết lim sỉ l g.

ấy l ci di truyền từ Hồ ch Minh.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), October 23, 2004.


N dng chung 1 proxy ở Việt nam th IP n phải giống nhau chứ trng hợp g? Ở đy anh chỉ ni về IP, cn ch VAS bảo l viết sai tiếng Anh th anh đo biết, ci đ c thể dng để kết luận l giả mạo được.
Nhưng m trn thế giới ảo th phn biệt thật giả lm g hả cc ch?

-- (thoidi@khongcainhau.org), October 23, 2004.


CON CHU LŨ VẸM TH ĐƯỢC CI TI GIAN MANH XẢO TR, MẠO DANH, GIẢ DẠNG VỐN TỪ TRONG MU. V Đ CŨNG L BẢN CHẤT LOI CỘNG SẢN.

-- (tosu_cs@yahoo.com), October 23, 2004.

Dit-me chu Tuan Anh , chu nhuc -ma tieng Anh mot cach tham -te !

My -den nghe chu noi tieng Anh chac ia chay tai cho ![ diaria= liquid shit , anh muon tieng Anh cua chu Hoi nach ,nho ti nhe! ]

Anh la giao -su sinh- ngu- hoc ma tui Cong tru con che , chu thi ra cai quai gi ? O My khong ai noi la Make rich ( lam -giau ) ma chung no noi la Make money ! Chu co hieu khong ?

Chu VAS vacum cleaner co li do de chui chu , vi vay lan sau nen viet tieng Viet nhu anh cho chac an ! . Anh se mo lop English third language for poorboy nhu chu , de chu hoc -tap ma nguoc mat nhin doi .

Bai hoc vo long dau tien : -I speak English ( toi noi tieng My ) khong bao gio noi la : -I speak American ( toi noi tieng My) do la trinh do cua cac si quan Cong Tru o forum nay .Rat ha cap !

[con tiep ]

-- chi-bua (mingo@netscape.net), October 23, 2004.


MDRRR...

Quelqu'un parle francais (un peu peut-etre)? commencons un fil pour discuter la polique vietnamienne avec une oeil francais: par exemple, la rapport entre les deux pays, l'histoire de l'invasion francaise du Viet-nam etc.

Excusez-moi parce que je me manque les accents, il me faut acheter un clavier francais (:

-- Jube (Jube@Jube.Jube), October 23, 2004.


Anh NDTV , anh Long dut manh, cac anh ke chuyen cuc hay. Em la hau sinh cua thap ky 80 nen 0 biet nhung chuyen kinh tom day. Thoi buoi bay gio lai co nhung chuyen kinh tom khac. Anh de y nhung thang chui bay de bao ve ly tuong cho chet ma chung no bi nhoi so o truong THPT la nhung thang vo hoc, chinh tri chung no cha biet gi ngoai dang cong san do dan va vi dan( vi dan cai cu cac) . Duoi su lanh dao sang suot cua Dang va nha nuoc hoc sinh PT cam dao dam chem nhau nhu di cho. Ngay xua em hoc truong PTCS Ngo Si LIen o HA NOI, Ham long- cung ngay gan trung tam HN- 0 ngay nao la 0 thay canh danh nhau vo dau chay mau. Con 1 truong PT gan ngay day thi ngay nao Cong an cung phai dung canh cong truong neu 0 thi HS cam dao chem giet nhau ngay lap tuc. Anh NDTV, anh Long dut manh, giai thich cho em, vi sao duoi che do XH cong bang dan chu, con nguoi doi xu voi nhau tot dep nhu loi cua dang lai dien ra nhung dieu nhu vay? Con bon con lon chui bay kia, chung may bao ve ly tuong Cach mang ma chui bay vo hoc the thi CAch mang cua chung may vo hoc nhu the nao. Dit me may thang cong an chim noi dang theo doi, cut me may ve ma an cuop cut cua nhan dan

-- DCSVN muon nam (DCSVNmuonnam@maivandau.com), December 10, 2004.

Moderation questions? read the FAQ