TIẾT LỘ TỪ NH THẦU DẦU KH SPC V PHẦN THƯỞNG CỦA BẮC KINH CHO L ĐỨC ANH V L KHẢ PHIU VỀ PHT HIỆN DẦU KH Ở VỊNH BẮC BỘ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trich Dung Day...

TIẾT LỘ TỪ NH THẦU DẦU KH SPC V PHẦN THƯỞNG CỦA BẮC KINH CHO L ĐỨC ANH V L KHẢ PHIU VỀ PHT HIỆN DẦU KH Ở VỊNH BẮC BỘ

Theo nguồn tin từ nh thầu dầu kh Singapore petroleum , l bản đồ số 107 ở phần pha đng Vịnh Bắc Bộ Việt Nam c diện tch 576 km2 vốn trước năm 1999 thuộc lnh hải Việt Nam , sau 1999 theo hiệp định bin giới do L khả Phiu k với Trung cộng , phần l ny bị mất đến 2/3 l cho Bắc Kinh .

Đặc biệt , những pht hiện của tập đon thăm d dầu kh Mỹ ATI ở l 102 đ cho biết phần trũng của ti dầu nằm ton bộ trong phần bị mất ở l 107 , c nghĩa l , nếu khai thc dầu ở Vịnh Bắc bộ th dầu c chất lượng cao v dể khai thc sẽ thuộc về Trung quốc với tổng trữ lượng rất lớn đến 3 tỷ thng v kh dầu l 160 m3 .

Như vậy nếu so với cng bố mới nhất của tập đon ATI về khả năng khai thc dầu kh tại vịnh Bắc Bộ th tập đon lin doanh của Philipines v Trung cộng sẽ thắng thế hơn , khai thc nhiều , lu di v giảm chi ph hơn nếu ATI bắt tay vo khai thc dầu ở Vịnh Bắc Bộ từ năm 2006 như kế hoạch .

Việc L khả Phiu k hiệp định bin giới ni về phần bin giới bị mất đề cập , chỉ tnh về lợi nhuận khai thc thềm dầu ở Vịnh bắc bộ cũng đủ để Trung cộng c qu nhiều lợi thế . Điều ny c nghĩa l , Bắc Kinh sẽ tử thủ đến cng nếu c ai đ dm động đến băng nhm trời con họ L .

C lẽ người dn ngho Việt Nam phải đợi cho đến khi băng nhm L ny mất đi th đời sống mới mong dễ thở . M cho đến lc đ th dầu ở Vịnh bắc bộ cũng đ cạn kiệt rồi .

Một tiết lộ qu buồn .

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), October 21, 2004

Answers

Response to TIẾT LỘ TỪ NHà THẦU DẦU KHÍ SPC Và PHẦN THƯỞNG CỦA BẮC KINH CHO Là ĐỨC ANH Và Là KHẢ PHIÃU VỀ PHÃT HIỆN DẦU KHÍ Ở VỊNH BẮC BỘ

Du kh u ko thấy dn làm è cổ ngày êm, Bọn Lê kha Phiêu chệt lai ang a9n bm rt tiả tài nguyên của ng cha ta, ảng CSVN phải bị lt ổ

-- (Cn_Ngố_n-Dải-Dt@BBP.govt), October 21, 2004.

Response to TIẾT LỘ TỪ NHÀ THẦU DẦU KHÍ SPC VÀ PHẦN THƯỞNG CỦA BẮC KINH CHO LÊ ĐỨC ANH VÀ LÊ KHẢ PHIÊU VỀ PHÁT HIỆN DẦU KHÍ Ở VỊNH BẮC BỘ

Thong tin them cho bao la-cai Dung-day va chu ke-Si , Van de dau hoa ngoai khoi VN la chuyen cu roi .

Tu 1987 , Amoco va NanHai East Engineering cua Tau da thi nghiem lay dau thanh cong trong vung bien Nam hai [ South China sea ] Gieng -dau lon nhat trong bien Nam Hai lai thuoc lanh vuc China [ oil -well 11-1 ] do cong ty Tau Liu-hua oil field da khai thac ke tu 1987 voi luong trung binh 3000 thung dau tho /mot ngay [ 3000 barrel crude oil /day ] Cac tau dau truc cho san cua Nanhai Shengli cong ty co suc chua den 300 ngan thung dau ,luon cam neo nam cho doi.

Mien Nam-bo , mui CaMau cach bo bien chung 300 km , da co 60 gieng dau duoc khai thac ke tu oct 2002. Chu quyen cua nhung gieng dau nay thuoc 2 nuoc Ma lai va Viet nam ,so loi tuc [ interest ] duoc an chia tuy theo gieng nam thuoc hai phan nuoc nao nhieu hay it . Vi du gieng dau so 24 nam gan Ma lai hon thi Ma Lai duoc 46.6% loi tuc dau thu duoc , VN duoc 23 % , va cac cong-ty khoan -dau cung duoc huong loi tuc thu nhap. Cac qui dinh da duoc phan chia ro rang theo vung bien [ commercial arrangement area -CAA ]

PETRO VIETNAM cung dang lam gas pipeline o tu diem PM3CAA [ ngoai bien ] den mui Ca Mau chay dai 330 km , hoan thanh dau nam 2006. Nam 2003 ,hang Bunga Orkidcua Malai cung dao them duoc 2 gieng dau moi trong lo bien phrase 2 va 3 . Vi vay , tuy theo hai phan cua moi nuoc va tui dau nam nhieu o moi hai phan se duoc phan-chia cho tung cuoc -gia. Doi khi tui dau lai nam o ngay bien gioi 2,hoac 3 cuoc gia , thi 3 cuoc-gia chia nhau .

Dau co ai phan -nan gi dau ??? Cac chu Cong-tru co hieu anh noi gi khong???

-- chi-bua (mingo@netscape.net), October 22, 2004.


Moderation questions? read the FAQ