Quốc gia l g ? Cộng sản l g ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

C người ni cuộc đấu tranh chống cộng sản v thần, v gia đnh, v tổ quốc, v quốc gia, dn tộc, hữu thần của chng ta mới bắt đầu từ ngy 30/04/1975.Thực ra n đ bắt đầu từ lu, từ ngy cụ Phan bội Chu từ chối khng vo ệ Tam Quốc Tế Cộng Sản khi cụ được người của tổ chức ny mời gia nhập vo những năm 20, hay t ra l n bắt đầu vo năm 1930, khi Hồ ch Minh được lệnh ệ Tam Quốc tế cộng sản triệu tập đại diện những tổ chức cộng sản nam, trung, bắc Việt nam thnh lập đảng cộng sản ng dương ở Thượng hải. l vấn đề thời gian. Vấn đề chnh ở đy l chng ta hy cng nhau phn biệt quốc gia l g, cộng sản l g.

I) Sự khc biệt trn l thuyết v thực tế

Chng ta c thể ni quốc gia l tất cả những g khc v, hơn thế nữa, chống với cộng sản.

Về triết học, cộng sản l duy vật ( matrialiste). quốc gia l duy ( idaliste) ; cộng sản chủ trương tam v ( v gia đnh, v tổ quốc, v tn gio) ; quốc gia chủ trưong tam hữu ( c gia đnh, c tổ quốc, c tn gio); cộng sản chủ trương ph hủy mọi truyền thống quốc gia, dn tộc, như Marx đ viết : Từ đ, chủ nghĩa cộng sản bi bỏ những chn l mun thưở; n bi bỏ tn gio v đạo đức, thay v cải thiện chng; tất nhin như thế, n đi ngược lại mọi hnh thi pht triển x hội c trước nỏ ( K. Marx Le Manifeste du Parti communiste trang 19 Union gnrale dEditions Paris 1962). Về lịch sử, cộng sản chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, rằng những bất đồng lịch sử chỉ c thể giải quyết bằng bạo lực; người quốc gia chủ trương những bất đồng lịch sử c thể giải quyết bằng ha bnh, rằng lịch sử khng nhất thiết l lịch sử của bạo động v của đấu tranh giai cấp, những bất đồng x hội, những bất đồng giai cấp c thể giải quyết qua những cuộc thương thuyết v tương nhượng đi bn. Về chnh trị, cộng sản chủ trương độc khuynh, dộc đảng, độc ti c nghĩa l chỉ chấp nhận một tư tưởng của Marx, một dảng ; th quốc gia gia chủ trương đa khuynh, đa đảng, tự do, dn chủ, c nghĩa l chấp nhận nhiều tư tưỏng khc nhau, nhiều đảng v tn trọng những quyền tự do căn bản của con ngưi. Về kinh tế, cộng sản chủ trương bi bỏ quyền tư hữu, kinh tế nh nước, quốc doanh, tập trung, Marx viết : Người cộng sản c thể tm lược l thuyết của mnh qua một cu duy nhất : Bi bỏ quyền tư hữu" ( Sch đ dẫn trang 36); trong khi đ người quốc gia chủ trương tn trọng quyền tư hữu, kinh tế tư nhn, thị trường. Về văn ha, gio dục, cộng sản chủ trương ph hủy mọi văn ha cũ, chỉ chấp nhận một tư tưởng của Marx; trong khi đ người quốc gia chủ trương duy tr văn ha cổ truyền, chấp nhận mọi tư tưỏng triết học trn thế giới; ngưi quốc gia quan niệm rằng ph hủy văn ha, văn minh cũ l tiu hủy văn ha, văn minh; m ngược lại, bảo tồn văn ha, văn minh, chnh l sang tạo văn ha văn minh. Họ quan niệm rằng văn ha, văn minh như một ci cy : Rễ cy l qu khứ; thn cy l hiện tại; v cnh l l tương lai. ể cy lớn mạnh, th rễ phải to lớn, ăn xu vo lng đất để lấy nhựa; thn cy phải khỏe mạnh để chuyển nhựa; v đồng thời cnh l như tương lai, phải ta v, để thu nhận sinh kh của thập phương.Nay đoạn tuyệt với qu khứ, chẳng khc no chặt đứt rễ cy, chỉ chấp nhận một tư tưởng của Marx, chẳng khc no cấm cnh l thu nhập khng kh, lm sao cy c thể to lớn được. Kinh nghiệm sự canh tn, pht triển của Nhật Bản v 5 con rồng chu gần đạy như i Loan, Nam Hn, Singapour v.v.. cho chng ta thấy, những quốc gia no pht triển, đ l họ biết giữ gn văn ha cổ truyền v c một cơ chế chnh trị dn chủ chấp nhận mọi đối lập v mọi tư tưởng tốt đẹp từ bn ngoi.

I I) Cộng sản l g qua kinh nghiệm v những lời tuyn bố của những người đ từng l lnh đạo cộng sản

ng Mikhail Gorbatchev, cựu Tổng B Thư đảng cộng sản Lin S, trong Hội Nghị bn về pht triển kinh tế, dưi sự chủ tọa của vua Jean Carlos, tổ chức tại Madrid, thủ đ Ty ban nha, vo năm 2003, đ ni : Ti đ bỏ ra 2/3 cuộc đời theo đuổi l tưởng cộng sản, nhưng ngy hm nay, ti rất đau buồn tuyn bố rằng cộng sản chỉ biết tuyn truyền v ni lo. " Một ngưi cố vấn của ng, ủy vin trung ương đảng, đang thời ng Gorbatchev lm Tổng B thư, nhận xt về những cuộc thanh trừng nội bộ, thủ tiu, m st, như cảnh Staline m sat Trotski, Mao giết Lưu thiếu Kỳ, Hồ ch Minh giết Tạ thu Thu, đ ni : Họ, ( những gii lnh đạo cộng sản - Ch thch của tc gỉ bi ny) l những loi xu bọ, con mới đẻ nằm ln xc con gi, con gi đ ln xac con trẻ; trong đ, c một con khỏe nhất, dữ tợn nhất, leo ln được địa vị cao nhất; nhưng để c địa vị ny, n đ phải dẵm ln xc khng biết bao con khc !" Chnh v vậy m ng Boris Eltsine, cựu Ủy vin Bộ Chnh trị, đặc trch về đảng cộng sản ở thnh phố Moscou, cựu tổng thống Nga, khng ngần ngại tuyn bố: Cộng sản khng thể cải cch, m phải thay thế. Cũng ng, trong bi diễn văn nhậm chức tổng thống Nga nhiệm kỳ đầu, hối tiếc về những sai lầm v những hậu quả do cộng sản gy ra trong gần một thế kỷ, ng ni : Vo đầu thế kỷ 20, nưc Nga đang ở chung một con tu cng thế giới, khng phải l đầu tu; nhưng cũng ở trong những toa hạng nhất. Thế rồi nước Nga nghĩ rằng tự mnh c thể kiếm ra đường lối pht triển ring biệt, tự tch khỏi đon tu. Khng d gần một thế kỷ qua, nưc Nga khng tiến m dẵm chn tại chỗ; trong khi đon tu thế giới vẫn tiến. Hiện nay so với những nước kỹ nghệ, nước Nga tụt hậu cả nửa thế kỷ, nếu khng muốn ni l hng thế kỷ. Bổn phận của chng ta ngy hm nay l phải lm thế no để bắt kịp đon tu thế giới.

Trở về Việt Nam, nh văn Dương thu Hương, tự nguyn đi theo cộng sản, vo miền Nam đnh giặc Mỹ, Ngụy , như tuyn truyền bưng bt, bp mo sự thật của cộng sản, nhưng khi bưc chn vo miền Nam, trước cảnh phồn vinh, b đ đau đớn tuyn bố: Ti đ ở trong một đon qun chiến thắng; nhưng ti phải đau đớn tuyn bố rằng m hnh tổ chức nhn x của kẻ chiến thắng chnh l m hnh man dại. V ngược lai, m hnh của kẻ chiến bại, chnh l m hnh văn minh. Một qun nhn, một nh tr thức, cựu đại t cộng sản, cựu tổng bin tập tạp ch Nghin cứu lịch sử qun đội nhn dn, ng Phạm quế Dương cũng khng ngần ngại tuyn bố: Cộng sản vừa bất ti, va bất lực, lại bất lương "

Chnh v vậy m cuộc đấu tranh của những ngưi quốc gia chống cộng sản ngy hm nay l một cuộc đấu tranh cho sự thật, cho lương tm, lương tri của con ngưi. N l cuộc đấu tranh giữa thiện v c. C người nghĩ cần phải xa bỏ ln ranh quốc cộng, hay ln ranh ny khng cn nữa khi cộng sản sụp đổ. Khng! Họ đ lầm! Ngay d cộng sản sụp đổ, ln ranh ny vẫn cn. Bằng chứng, thế giới cho tới giờ ny vẫn ln n tội c của pht xt Hitler. Lin Hiệp quốc đang chuẩn bị ro riết để thnh lập ta n ln n tội c cộng sản Pol Pot. Chng ta sẵn sang chấp nhận về hang ngũ quốc gia những ngưi cộng sản khng lm nn tội c v phản tỉnh thực sự; nhưng đối với những ngưi lm nn tội c v vẫn cn theo cộng sản, th ln ranh quốc cộng lc no cũng cn, v đ l ln ranh giữa thiện v c.

Ba le ngy 17/10/2004

Trực ngn Chu chi Nam

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), October 20, 2004

Answers

Response to Quốc gia là gì ? Cộng sản là gì ?

***

Ni cho ngay, "Quốc Gia" c nghĩa l 1 tinh thần yu nước, yu qu hương v O lệ thuộc vo ngoại bang để gn giữ TuDo DanChu???

Thế nhưng cc nước theo chủ nghĩ Cộng sản th r rng l nhập nhằng vo 1 l thuyết

của ngoại bang rồi chm giết ngay chnh nhn dn mnh v mặt khc lại đi xm lăng thin hạ m la`gần như l cha đẻ Cong San đ lm v nu gương cho cc CS nhược tiểu

Cn cc nước chống Cong San với danh nghĩa " quoc gia " như S-Vietnam th chỉ kh hơn l đ O c cc cuộc cải cch giến người như Cong San nhưng cũng phải bm theo 1 ngoại bang khc c tinh thần DanChu TuDo cao hơn nhiều so với Cong San

Để ni về kết quả th R RNG l cc nước theo Cong San đ phải chịu nhiều năm chết đi v nội USSR cũng đ tuyn bố Cộng Sản WON'T WORK rồi họ theo đt tư bản. Thế l China, Vietnam, Cuba..v.v.... thm chảy ri :)))))

-- Chibua my son, how is your Digital/Analog keyboard doing :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), October 20, 2004.


Response to Quốc gia là gì ? Cộng sản là gì ?

Anh Trung Nam viet rat co dong va dang de cho tat ca moi nguoi Viet trong nuoc doc. Lam sao day de gui cho that nhieu nguoi, as much as possible and as soon as possible day. Nhung bai cac Anh viet o day va nhung bai trong web www.nationalistvietnameseforum.com la nhung bai CAN DUOC PHO BIEN RONG RAI CHO TUNG NGUOI DAN VIET NAM.

BAY GIO LA LUC THANG TAU NO QUYET TIEU DIET NOI GIONG TA. PHAI HANH DONG MAU LE DE NHAN DAN TA NHAN RO RANG SU THAT NGAY.

Neu co mot phuong tien nao thi ta phai tan dung phuong tien day, moi nguoi hay hanh dong vi To quoc. To quoc hay la chet!!!!!!

-- (aaa11111@yahoo.com), October 21, 2004.


Response to Quốc gia là gì ? Cộng sản là gì ?

Nhung Thang Viet Cong Nhan Duoc Phan thuong Cua dang Khi Sanh Bac Tu Nam ..-- nguoi Viet (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), October 21, 2004.

Response to Quốc gia là gì ? Cộng sản là gì ?

Chu nguoi Viet ( co le la chu Ma-co Uc chau ) nen can than khi post hinh .

Mot thanh nien VN nam chet giua dong , duoc goi la Viet Cong , tay khong 1 tac sat , tren 75% day la 1 dan que [ farmer ] mien Nam nhin thay bom dan roi hoang so bo chay va nhung trung bom ,chet khong nham mat vi khong hieu tai sao minh chet ? . Farmer di cay ruong mac quan ao den ,khong mac ao trang hay ao vest.

Lam lan cua farmer nay chi la : - He stayed in wrong place , at the wrong time when B-52 strike in .

-- chi-bua (mingo@netscape.net), October 21, 2004.


Response to Quốc gia là gì ? Cộng sản là gì ?

Đấy l xc chết của tn Tu cọng mang AK bn cho VC ,VC thửa AK ,sau khi bắn hết một băng th sng hết chnh xc (nng cong ) nn thay v đạn trng QLVNCH n lại ghim vo bụng thằng Tu Ph .Hnh đưởc che mặt v l do nhn đạo cn hnh khng bị che th gởi qua Tu cho thn nhn kẻ bn sng dỏm .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 23, 2004.


Response to Quốc gia là gì ? Cộng sản là gì ?

Day la hinh anh Cua Can' Ngo^' Hanh dien su Tri te^.kho^n ngoan ,Cua? Loai nguoi ...-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 24, 2004.

Response to Quốc gia là gì ? Cộng sản là gì ?

......


-- bi dai (Lời kêu cứu khẩn cấp@vietnamcongsans.com), October 24, 2004.

Response to Quốc gia là gì ? Cộng sản là gì ?

Hnh ảnh "tiến sĩ" VC di chuyển phng nghim cứu bệnh cm g di động (Mobile Lab) .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 24, 2004.

Response to Quốc gia là gì ? Cộng sản là gì ?

Dit-me 3 chu Dam-tac , Bi -dai, Thich du-thu, buc hinh dai dien cho 83 trieu dan Vietnam . Ngheo kho khong phai la cai toi . [ poor is not a crime .] Su khinh bi chui boi khong dung cho tro thanh ki -thi, do la toi ac. [ to laugh & cursing those poor people is prejudice which was a crime.]. Do la quan niem cua nguoi van minh nhu anh Chi-bua. Cac chu o cac nuoc van minh ma tu -tuong hu -lau , toi ac se bi hinh phat [ crime should be in jail by justice!]

-- chi-bua (mingo@netscape.net), October 25, 2004.

Response to Quốc gia là gì ? Cộng sản là gì ?

Dit-me chu Ch Bựa v bọn đồng chết, buc hinh dai dien cho 83 trieu dan Vietnam bị bọn sn li ăn cướp tận xương tận tủy .

Ngheo kho khong phai la cai toi . [ poor is not a crime .] Ăn cp ăn bản của kẻ ngho mới l tội .

Su khng khinh bi chui boi bọn ch sn li cộng sản tro thanh ki - thi, do la toi ac. [ to laugh & cursing those robbed people is prejudice which was a crime.].

Do la quan niem cua nguoi van minh nhu anh Thch Đủ Thứ. Cac chu o nuoc "sn li cộng sản" phải hiểu rằng: toi ac se bi hinh phat [ crime should be in jail by justice!]

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 25, 2004.Moderation questions? read the FAQ