Tại sao Lương Quốc Dũng ược xử kn?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Because VC worries that m.fcker LQD would say: - C'mon, Uncle Ho fucked all kinds of kids without a problem! Give me a break, my dear commies!

-- (ồngch=ụchĩa@gangster.net), October 18, 2004

Answers

Response to Tại sao Lương Quốc Dũng ðược xử kín?

Ở VN ci g lin quan đến cn bộ cũng kn mt. Đối với người dn mấy thằng lnh đạo cứ như nẻ đất chui ln vậy chẳng biết con ng m, b t.

-- noi-thang (suytu@demo.com), October 18, 2004.

Response to Tại sao Lương Quốc Dũng ðược xử kín?

C g kh mấy thằng ngồi trong bộ đầu heo, đầu ch đều ch m như thằng LQD đứa no cũng đi chơi trẻ vị thnh nin hết nn n dấu tội cho nhau đ

-- (ChoNhayBànDọc@dlls.net), October 18, 2004.

Response to Tại sao Lương Quốc Dũng ðược xử kín?

Cac ban oi hay den voi que huong chung toi di, se duoc chung kien nhieu chuyen kinh di lam, se duoc gap nhieu nguoi dang kinh lam ma` Luong Quoc Dung la 1 dien hi`nh.

-- nguyen van ong noi (ongnoi@yahoo.com), October 19, 2004.

Response to Tại sao Lương Quốc Dũng Ãược xử kÃn?

Mấy thằng cộng phản quốc i u hết rồi ?

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), October 28, 2004.

Response to Tại sao Lương Quốc Dũng ðược xử kín?

***

Gi m bc Hồ cn sho^'ng th Lương cuốc Dzũng đu phải shu+? kn shu+? hở như thế ny, bc she~ phong cho Dzũng 1 HCM- Sexy bội tinh với nhnh hoa liễu :)

-- Chibua my son, when your mama was 13 Yrs old, she knew only her belly button is Chinh cha('ng :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), October 28, 2004.Response to Tại sao Lương Quốc Dũng ðược xử kín?

Nếu Bc cn sống th thằng họ Lương khng bị g hết .ĐM Bc đ si hết trọi rồi cn đu đến tay thằng Lương .10-12 tuổi l đ tiến cung cho Bc Hồ tổng cng kch rồi .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 28, 2004.

Moderation questions? read the FAQ