Phải Chứng Minh Khả Năng Đối Lập

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***********************************************************************************************************************************************************************

Phải Chứng Minh Khả Năng Đối Lập

****************************************************************************************************************************************************************** (LÊN MẠNG Thứ tư 13, Tháng Mười 2004) Nguyễn Thành Nam (VNN)

Ở xứ dân chủ, v́ có nhiều đảng phái hoạt động với chủ trương đường lối khác nhau (tuy đa phần đều nhắm tới mục đích xây dựng phát triển đất nước) nên muốn được tín nhiệm trong vai tṛ lănh đạo đất nước th́ phải thi đua cạnh tranh nhau trên tinh thần b́nh đẳng qua các cuộc bầu cử. Mỗi kỳ bầu cử, muốn được thắng cử, đảng nào cũng đưa ra các chính sách mới với những hứa hẹn mới để đưa đất nước đi lên, và phải chứng minh hay thuyết phục được khả năng thực hiện những hứa hẹn đó. Hứa mà không làm th́ sẽ mất uy tín và cũng sẽ bị chính các cử tri trừng phạt bằng lá phiếu trong các kỳ bầu cử kế tiếp.

Nhờ sự cạnh tranh b́nh đẳng và tích cực như trên cộng với tinh thần cầu tiến và trách nhiệm thường trực mà mọi thành phần ưu tú của đất nước có thể tham gia đóng góp nên con người và xă hội đó ngày càng thăng tiến với tốc độ cao. Nếu không cố gắng th́ sẽ bị đào thải v́ trong xă hội luôn có những người cầu tiến. Nếu thiếu trách nhiệm th́ sẽ bị khiển trách và có thể bị thay thế v́ luôn có những người có trách nhiệm với công việc. Nói tóm lại, xă hội công dân là một môi trường luôn trọng dụng những người có khả năng, có tinh thần trách nhiệm cao và kết quả làm việc sẽ được đo lường và đánh giá, không bằng những lời hoa mỹ mà bằng các con số hay giá trị cụ thể.

Tại Úc, sau cuộc vận động tranh cử kéo dài 6 tuần lễ, kết quả bầu cử đă được người dân Úc quyết định vào tối Thứ Bảy 9/10/2004 vừa qua. Thủ Tướng John Howard và Liên Đảng (Tự Do, Quốc Gia) được dân Úc tín nhiệm cầm quyền một lần nữa, tính đến nay là nhiệm kỳ thứ tư. Liên Đảng cầm quyền có thêm 3 năm để thực hiện các chính sách đă hứa hẹn trong cuộc bầu cử vừa qua cũng như tiếp tục các dự án chưa hoàn tất.

Theo dư luận chung tại Úc, lư do Thủ Tướng John Howard và Liên Đảng đă thắng lớn kỳ này là v́ nền kinh tế của Úc trong 10 năm qua đă phát triển đều đặn, nên trừ khi có những biệt lệ xảy ra, đa phần dân chúng cảm thấy yên tâm với hiện tại dưới đảng cầm quyền. Là một chính trị gia kinh nghiệm nhiều năm trên chính trường và nếm mùi thất bại nhiều lần, ông John Howard đă biết tận dụng thành quả kinh tế của chính quyền hiện tại để làm trọng điểm cho cuộc vận động tranh cử, ngoài ra đề cao kết quả lăi xuất thấp và nạn thất nghiệp thấp dưới chính phủ của ông. Thêm vào đó, những quảng cáo trên các phương tiện truyền thông của Liên Đảng đều nhắm vào sự yếu kém trong việc điều hành quản lư kinh tế và tài chánh của chính phủ Lao Động trước đây, lăi xuất có thể gia tăng v.v... Cho nên dư luận Úc quan ngại không ít đối với những tấn công có cơ sở từ phiá ông Howard. Ngoài ra, ông Mark Latham chỉ mới 43 tuổi, dư luận Úc cho rằng ông c̣n quá trẻ, mới làm lănh tụ đảng Lao Động một năm qua, chưa đủ thời gian để chứng minh được khả năng và kinh nghiệm có thể lănh đạo đưa nước Úc đi tới. Một số chính sách vận động tranh của mà ông Latham đưa ra vào giờ phút cuối, kể cả giáo dục và thuế má, đă không đủ thời gian để vận động hay đánh giá cho chính xác. Ông Mark Latham c̣n bị chỉ trích là bồng bột và thiếu kinh nghiệm khi hứa hẹn sẽ đưa lính Úc về nước vào muà Giáng Sinh tới đây nếu lên cầm quyền. Dư luận Úc cho rằng đây là h́nh thức bỏ chạy nửa chừng khi công việc giữ an ninh và tái thiết Iraq c̣n dở dang, dù lư do tham chiến có c̣n chính đáng hay không!

Thủ Tướng John Howard vui mừng trở thành người thứ hai (trước đây có ông Bob Hawke) thắng cử 4 lần trong lịch sử chính trị của Úc. Nếu ông không nhường quyền lại cho ông Peter Costello hiện đang là Tổng Trưởng Ngân Khố mà làm hết nhiệm kỳ th́ ông sẽ trở thành vị Thủ Tướng hoạt động lâu năm nhất tại Úc. V́ cuộc thắng cử kỳ này vẻ vang nhất so với ba kỳ trước (điều hiếm có) nên dù ở tuổi 65 và thuộc mẫu người thích quyền hành và c̣n nhiều năng lực, biết đâu ông sẽ làm nên lịch sử Úc.

Ông Mark Latham bị đánh bại kỳ này, nhưng là cơ hội để đứng dậy và đi tới. 3 năm tới là thời gian quư báu để ông chứng minh khả năng của một người có viễn kiến và có bản lănh để nhận trách nhiệm lănh đạo đất nước. Điều nghiên lại chính sách bầu cử và cung cách vận động cho kỳ bầu cử tới là công việc phải làm. Nhưng trong vai tṛ thủ lănh đối lập trong xă hội dân chủ, ông Mark Latham sẽ có vô số cơ hội để tŕnh bày sách lược và chủ trương của đảng Lao Động cũng như để biện bác (hay làm cái phanh) các chính sách của Liên Đảng cầm quyền. Được tín nhiệm cho nhiệm kỳ tới hay không chủ yếu là nằm ở khả năng ông phải chứng minh cho dân chúng Úc ở vai tṛ thủ lănh đối lập trong 3 năm tới.

Nguyễn Thành Nam 12/10/2004

-- Phải Chứng Minh Khả Năng Đối Lập (Việt_Nhân@Filsons.com), October 13, 2004

Answers

***

Some of Vietnamese " ChongCong" had a smart-A idea like using the date stamped as:

QUOTE:

Nguyễn Thành Nam 12/10/2004

-- Phải Chứng Minh Khả Năng Đối Lập (Việt_Nhân@Filsons.com), October 13, 2004

=========

Look at >>===> 12/10/2004 Basic English form as month Dec, Date 10th

In Vietnamese, should state clearly as: Ngay 12 tha'ng 10 na(m 2004

-- How can they FIGHT VC-Hanoi ???? Just write bunch of words to fill up the paper ??? :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), October 13, 2004.


Với t́nh thế Việt Nam bây giờ nếu tranh đấu đ̣i đa đảng là một sự sai lầm không thuốc chữa .

Hăy nh́n A Phú Hăn ,lật đổ bạo quyền ,thành lập chánh phủ lâm thời hay chuyển tiếp ,tái lập các tổ chức hạ tầng theo chiều hướng dân chủ ,áp đặt những biện pháp cứng rắng với bọn phá hoại ,phổ biến những quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong một thể chế dân chủ ,khi tất cả ổn cố ,lúc đó tổ chức bầu người lănh đạo .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 14, 2004.


Moderation questions? read the FAQ