Kampuchia chính thức trở thành hội viên thứ 148 của WTO

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kampuchia chính thức trở thành hội viên thứ 148 của WTO 2004.10.13 Kampuchia đã trở thành quốc gia hội viên thứ 148 của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO trong ngày hôm nay.

Kampuchia đã đệ đơn xin làm hội viên WTO từ năm 1994, và để thành hội viên, xứ Chùa Tháp đã phải thương nghị từng hiệp định một với các nước thành viên mậu dịch lớn, thay đổi luật lệ để thích hợp với các luật lệ điều hành của WTO.*************************************************************************************************************************************

VN thi chac som nhat la 2006 ..con cha^.m la têt công gô

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), October 13, 2004

Answers

Response to Kampuchia chĂ­nh thức trở thành hội viên thứ 148 của WTO

"Kampuchia đă trở thành quốc gia hội viên thứ 148 của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO trong ngày hôm nay. Với tư cách này, công nghệ may mặc của Kampuchia có thể phát triển mạnh v́ theo quy định các nước hội viên WTO vào tháng Giêng 2005 hạn ngạch xuất khẩu hàng may mặc sẽ được miễn.

Công nghiệp xuất khẩu quần áo của Kampuchia hiện nay chiếm 4/5 các mặt hàng xuất khẩu, ảnh hưởng đến đời sống cả triệu người."

"Cho đến hôm thứ Ba 12-10, chưa có doanh nghiệp dệt may nào được phân phối quota 2005 xuất hàng qua Mỹ, điều này dẫn tới khả năng các hợp đồng lớn sẽ bị chuyển từ Việt Nam sang các nước khác." (Theo http://www.rfa.org/vietnamese/) ---------------------

Không chừng VN sẽ "xuất khẩu "cả công nhân may mặc qua Kampuchia để kiếm sống

-- bng777 (bng777@msn.com), October 13, 2004.


Response to Kampuchia chĂ­nh thức trở thành hội viên thứ 148 của WTO

VN chua xuat ca?ng công nhân may ma(.c ... nhu*ng tho*. hô` ...honda ôm .. va` gan 50.000 cô gai sang ban thân dde kiê´m sô´ng . bên Campuchia dê? lam a(n va kiê´m tiê`n ho*n la` o*? VN .....

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), October 13, 2004.

Response to Kampuchia chĂ­nh thức trở thành hội viên thứ 148 của WTO

VIỆT NAM LÀ NƯỚC XUẤT KHẨU NÔ LỆ CAO NHẤT THẾ GIỚI.

-- (tosu_cs@yahoo.com), October 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ