Thằng ngu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thằng ngu

Việt Nam ḿnh có câu nói “Dân ngu cu đen”. Dân miền Trung th́ nói trại ra là “Dân ngu khu đen”. Mặc dù hai bộ phận hoàn toàn không liên quan ǵ đến nhau. Kẻ trước người sau, mạnh ai nấy đi. Có khi suốt đời không gặp.

Nói th́ như vậy, nhưng rốt cuộc không biết chuyện này có đúng không. Mấy Bác có ai có kinh nghiệm bản thân xin lên tiếng.

Thằng ngu

 • Thưa Ông con vốn dân ngu.
 • Cu đen lại chẳng một xu dính người.
 • Sáng thời con ngủ biếng lười,
 • Vợ con chả có kẻ cười người chê.

 • Trưa giời con lội bờ đê.
 • Xem đâu cá bóng cá trê con vồ.
 • Tối về cơm mắm vài tô.
 • Xong lăn ra ngáy tồ tồ thẳng lưng.

 • Mặc ai thúng gánh rổ bưng.
 • Trên răng dưới dái lừng khừng con đi.
 • Nắng mưa nóng lạnh kể ǵ.
 • Đói ăn mệt ngủ bất kỳ nơi đâu.

 • Tắm sông tồng hổng đầu cầu.
 • Ai xem ai xỉ chẳng sầu chẳng vui.
 • Áo quần rệp chấy leo chui.
 • Cỏng nhau chúng chạy từ buồi ra lưng.
 • Sư mày! Đúng mạng mày hưng!
 • Mày xem tao đă già chừng tuổi nay.
 • Mà tao chả được như mày.
 • Lơ mơ ngủ ngáy ăn chày vợ tao.

 • Mày đừng mơ chuyện tào lao.
 • Nặng theo nợ Vợ lao đao cuộc đời.
 • Ḿnh trơn thoải mái giữa trời.
 • Thần tiên cũng lạy được thơi như mày!

  Hướng Thiện - Thu 2002

  -- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 12, 2004


 • Moderation questions? read the FAQ