Mất dp

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mất dp

Ở Việt Nam từ năm 1975 đến khoảng 2003, dy dp kham hiếm. Dp đi th mn.

M tiền mua dp mới th khng c. M ai lại đi chn đất ốt dột!. C nhiều người đổ ra lảm nghề v pdp! Vi người khc ch v p dp thu nhập chậm nn xoay ra lm nghề chm dp! Lanh tay lẹ mắt cht xu m được ấm bụng (nếu khng bị đnh ph mnh!). Người ta ni chết đi chứ c ai ni chết v đi chn đất đu!

Mới ngồi lay hoay hng mt đ, qun bỏ chn ln ghế, lc bỏ chn xuống m dp th đi dp khng cnh đ bay đu mất rồi. Dở khc dở cười. Mấy ng đực rựa th cũng cn được. Mấy c em tha thước m đi chn đất về nh thấy tội nghiệp. Hay ku xch l? M thi, để dnh tiền đ mua đi dp (cũ) khc để thế!

Mất dp

 • Sư tổ mấy thằng vớt dp ng.
 • Trng ng, ng chưởi xc phơi đồng.
 • Cha gi tao rủa nghe teo di.
 • Mẹ tật ng nguyền chạy chổng mng.
 • Nội ngoại tam đời bay ở lỗ .
 • ng b tứ đợi tụi ăn lng.
 • Khn hồn đem trả đồ gia bảo.
 • Biết mặt ng trnh chết mọt gng!

  Hướng Thiện - Thu 2002

  -- vnexpress@VnExpress.com (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 12, 2004


 • Moderation questions? read the FAQ