Nghịch lư ...Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bữa giờ đọc bài,tranh căi cũng nhiều ..chắc anh em cũng mỏi mệt .. tui cũng mệt mỏi v́ phần đọc bài ko dấu của Chí Búa,phần bài tâm huyết của các cây viết trong này ngày càng giảm đi ..đa phần bài bữa giờ toàn cọp pát ..đọc xong chả biết làm ǵ ..thôi nghỉ mấy ngày bồi dưỡng lấy sức chọc ngoáy .. ờ quên,giúp anh em xả stress ..tui có mấy câu đố chơi ..

câu 1:

-ở Việt Nam,mấy anh Cộng ṇi thường là làm sếp lớn,sếp bự ..và mấy ảnh đi toàn xe hơi uống bia ôm ..vậy mấy anh "non-vietcong" sẽ đi ǵ .? và uống what ..?? (dễ gặm quá phải hông ta ..)

câu 2:(câu này hơi khó tí..)

-tại 1 lớp "i-tờ" (b́nh dân học vụ) ..cô giáo giảng bài cho các anh bộ đội ..tới giờ giải lao,cô đố vui ..:"anh nào có thể mang hai quả dưa hấu.." ?

Anh mắt toét đứng lên: "Thưa cô,em có thể .."

Cô giáo ..:"bằng cách nào"..?

"Thưa cô,tôi cầm mỗi tay 1 quả dưa" ..anh mắt toét trả lời ..

cô giáo mỉm cười:"khá lắm,c̣n ai nữa nào." ?

Anh răng hô:"Thưa cô,em có thể mang đến 3 quả.."

cô giáo tṛn mắt:"How "..?

"Thưa cô,2 quả tôi cầm 2 tay,c̣n 1 quả tôi để ở chỗ ..ấy.."

Cô giáo ngượng quá,nhưng ko dám nói(bộ đội mà lị..) ..đang ngập ngùng th́ có 1 anh nữa đứng lên,dơng dạc .."Tú Giáp tôi có thể mang đến 4 quả..thưa cô giáo .."

Sau khi nghe lời giải thích của anh bộ đội tên là "Giáp" ấy,cô giáo đă ngay lập tức xin thôi dạy ...keke ..đố các bạn biết v́ sao anh ấy có thể mang tới 4 quả dưa và cô giáo bỏ dạy ...

Phần quà (cho 1 người only):1 software cho máy tính trị giá 60$ ..thích th́ lấy,ko thích th́ thôi ..

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), October 12, 2004


Moderation questions? read the FAQ