Hoi anh HCMdamtac ve mat ky thuat

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin anh HCMdamtac lam cach nao tao cai link o trong bai viet duoc. Tuc la nguoi doc chi can click vao la duoc. Co nguoi con goi duoc hinh len nua. Toi khong ranh ve vi tinh nho anh chi dum. Cam on nhieu.

-- Hoi ve ky thuat (dggt03@hotmail.com), October 12, 2004

Answers

Post a link:

<a href="COPY/PASTE Web Link here">Insert Title of the link here( for consistence )...</a> Post an Image:

<center> <table background="COPY/PASTE an Image web link HERE (Rem: NOT on your PC)" width=#width of imagepx height=#height of imagepx><tr><td> </td></tr></table></center>

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), October 12, 2004.

Cam on KSBH ,,nhung chi vay anh ta cung kho hieu ,,,cai kho la khong noi duoc ro rang cho anh de hieu duoc ...???

ANh Vao Day Chi Ro rang hon Va co cho test hoc hoi !

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnamcongsan@yahoo.com), October 12, 2004.


Lực lượng Fulro (Montagnards) trong những năm chiến tranh chống CS !

WO2 John Vincent served with the Montagnards when in Vietnam. John can not recall the photograph being taken but remembers that things were pretty grim at the time and he was glad to be alive. John recalls that the Montagnards saved his skin on two or three occasions

-- Uống Rượu là con Ngọc Hoàng (lairaibasoi@yahoo.com), October 12, 2004.


Cam on anh HCMdamtac va anh Ke Sy Bac Ha nhieu.

-- Cam on (dggt03@hotmail.com), October 12, 2004.

Có câu chuyện hay do cô Thanh Thủy viết. Xin gửi đén các bạn trên VAS forum này !

Xin Bấm vào đọc truyện Người Lính Nghĩa Quân.

-- Đối Ẩm C̣n Thú Hơn (lairaibasoi@yahoo.com), October 13, 2004.Em thay may anh Fulro cung hay lam.Mong cho may anh lap duoc cai nha nuoc Degar de moi lan em di choi Dalat thi se tu hao khoe voi tui ban la "tao di nuoc ngoai day nha!"

-- (@@@.@@), October 13, 2004.

Moderation questions? read the FAQ