Như chỗ không người

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chán các chú.

Bỏ đi mấy hôm quay lại, đọc sơ qua các bài của các chú, anh lại càng chán. Đếu có được cái bài nào ra hồn cả.

Thôi, chào các chú. Anh đi ngủ đây.

-- Hoang Vietnam (simodt2001@yahoo.com), October 12, 2004

Answers

Response to NhĂ½ chỗ khĂ´ng ngĂ½ời

Xin chao thang con ut cua Mai Van Dau, hom ray co vo tu tham anh Hai khong ?

-- Xman (DT@yahoo.com), October 12, 2004.

Response to NhĂ½ chỗ khĂ´ng ngĂ½ời

doc cho thiet ky di hoang viet nam. doc bang tat ca tam hon cua mot con nguoi viet nam dung nghia, chu' se thay rat hay. " tam nhan dong hanh tat nga~ su*".bon cho" de? trong chinh' tri. bo^. chung' no' xu*~ dung. chut nhu* con bo` con trau de keo cay~ tra? no*> thoi.ddU*ng` me^ muo^i, nu*a~. THANG VIET CONG CHO" DE?

-- don nguyen (thieuquan5870@yahoo.com.au), October 12, 2004.

Response to NhĂ½ chỗ khĂ´ng ngĂ½ời

Uong qua,sau nam 75 sao cong san lai khong xay trai tap trung de xu ly het bon CH nhi?

-- (@@@.@@), October 12, 2004.

Response to NhĂ½ chỗ khĂ´ng ngĂ½ời

Bọn Bắc Bộ Phủ nó sợ Mẽo nắm, v́ Mẽo đă gửi tiền nuôi họ những người VNCH này nhưng đảng CSVN ăn cướp cơm chim của họ , rồi đổi chác lấy Dollar và thả họ sang Mẽo.

Đảng CSVN đếch làm được ǵ những người này ngoại trừ dùng lối hành hạ man rợ đê họ chết dần, chứ bọn CSVN có nhân đạo đếch ǵ, nó chỉ mê Dollars thôi, thằng nào bám đít nó chả làm ăn ǵ đâu.

-- (ChoNhayBànDọc@dllnet.com), October 13, 2004.


Moderation questions? read the FAQ