Cộng sản nó có đuôi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hôm nọ đi choi ở L. SG, thây mấy thằng cộn sản đuôi dài như đuôi khỉ, hehehhehehehehhehehe

-- Vo Danh (vodanhkhachs@yahoo.com), October 11, 2004

Answers

Response to Cộng sản nĂ³ cĂ³ Ă°uĂ´i

Kính thưa toàn thể quư vị,

Đây là chỗ yếu nhất của bọn đầu nậu tay sai cộng sản và các cơ sở thương mại tiếp tay cho Văn công cộng sản.

Chúng rất sợ Sở Thuế vụ sờ tới chúng bởi v́ 100% bọn chúng đều là những đứa trốn sâu lậu thuế.

Nếu chúng ta đồng loạt báo cho sở thuế những vụ làm ăn trốn thuế của bọn tay sai cộng sản tôi cam đoan lần sau bố bảo chúng cũng không dám nữa.Biện pháp biểu t́nh cũng tốt nhưng gặp những Nhà Hàng nó ĺ lợm và dùng tiền thuê Cảng Sát gác th́ ḿnh cũng đành chịu thôi và như vậy sẽ làm nản ḷng một số đồng hương tham gia biểu t́nh .

Tôi xin đơn cử một trương họp như sau:

Ngày thứ sáu 24 tháng 9 năm 2004 lúc 6 giờ chiều tại Houston bọn tay sai CS toa rập với tên Dưong du Hải,Chủ Nhà Hàng Ocean Palace và cũng là chủ Chợ Hồng Kông 4 tổ chức cho Văn Công Cộng Sàn đến tŕnh diễn.Đoàn Văn Công Cải lương CS này rất hùng hậu gồm có các tên Kim tử Long,Lệ Thuỷ, Ngọc Huyền ,Tuấn Châu,Lê Tuấn và Tiểu Phụng.

Trước đó mấy ngày,Cộng Đồng Người việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận đă cùng vói Uỷ Ban Bảo Vệ chính Nghĩa Quốc Gia,các Hội đoàn đấu tranh,các Đảng phái đă thành lập một Uỷ Ban Đấu Tranh Chính Trị để đối phó với Nghị Quyết 36 của CS.

Uỷ Ban đă đến Chợ Hồng Kông 3 lần để nói chuyện phải quấy với tên Dương Du Hải nhưng cả 3 lần đều bị 2 vợ chồng tên Hải đứng ở trên lầu nh́n xuống chỉ chỏ cười toe toét và không thèm tiếp Uỳ Ban,do đó Uỳ Ban đă kêu gọi (trên Dài Phát Thanh ) đồng hương tẩy chay không mua vé đồng thời cũng kêu gọi đồng hương đến biểu t́nh lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng 9 tại Nhà Hàng Ocean Palace là nơi Văn Công CS tŕnh diễn.

Tôi, người viết bài này đă có mặt tại địa điểm biểu t́nh đúng 6 giờ cùng với trên 100 đồng hương với cờ vàng 3 sọc đỏ cầm tay.Tên Dương Du Hải đă thuê 4 Cảnh sát sắc phục 2 là Mỹ và 2 là Việt nam chặn và đưổi chúng tôi phải giạt sang bên kia đường Bellaire,từ chỗ này đến cửa ra vào Nhà Hàng Ocean Palace khoảng trên 100 me't.

Có một thằng Cảnh Sát Người Việt Nam ăn nói láo lếu" Các Chú các Bác đi về nhà ngủ cho khoẻ ra đây làm ǵ cho mệt " Thằng này liền bị một cụ già chửi cho tắt bếp.

V́ từ chỗ đoàn biểu t́nh đến cửa Nhà Hàng quá xa nên chúng tôi chỉ c̣n nước đứng nh́n những khán giả lũ lượt đi vào Nhà Hàng mà không làm ǵ được ngoài việc phất cao lá cờ vàng cầm trong tay và hô đả đảo bọn tiếp tay cho Cộng Sản.

Thật đúng như Ông Cha ḿnh đă nói" Bạc như Dân" Những người dân đang lũ lượt kéo vào xem Văn Công Cộng Sản tŕnh diễn cũng chính là những người dân mà trước 1975 đă từng lũ lượt bồng bế nhau chạy theo những người lính chúng tôi để nhờ sự che chở .

Nói ra th́ đau ḷng lắm quư vị ạ ! Được đằng chân lân đằng đầu,bọn tay sai CS và nhóm văn công này thấy thành công phần nào ở Houston nên chúng kéo lên Dallas/Fortworth tŕnh diễn mà không gặp trở ngại nào như chúng ta đă thấy.

Tôi xin nhấn mạnh ở điểm này là có khoảng trên 100 cơ sở thương mại trong Hồng Kông Mall đă trực tiếp ủng hộ cho tên Dưong Du Hải và tiếp tay cho bọn Văn Công Cộng Sản

Kính thưa Quư vị,

V́ những lư do nêu trên,tôi xin quư vị ngoài việc biểu t́nh chống Văn Công CS ,chúng ta nên dồn nỗ lực vào việc tố cáo chúng và những cơ sở thương mại tiếp tay cho chúng với các cơ quan IRS và INS,v́ đây là điểm yếu của chúng và cũng là điểm mạnh của chúng ta vậy.

Chỉ cần môt vài vụ đỉn h́nh thôi ,bọn chúng sẽ rỉ tai nhau và rồi bố bảo chúng cũng không dàm nữa.

Kính chào Quư vị

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 12, 2004.


Moderation questions? read the FAQ