Số phận của nhn ti dưới chế độ cộng sản VN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cch đy gần mười năm, lc đ bo ch trong nước đăng rm beng vụ "Vua lốp" Nguyễn Văn Chẩn ở H Nội, suốt hơn 10 năm đi tm cng l v bị bắt đi t khng r l do. (C lẻ cộng sản định ăn cướp ti sản của ng, bởi v khi đ ng rất giu do lao động từ bn tay trắng)...

.

Xem link

http://www.vnn.vn/psks/nhanvat/2004/10/333737/-- (KhungDien@yahoo.com), October 11, 2004

Answers

Response to Số phận của nhân tài dưới chế độ cộng sản VN

Luc nay dam tre tui no dang pha' ....chong ban' nha nuoc ,,,

nhung tinh hinh bao chi toi thay tui no khong giam da*ng la phan dong congsan..

nhung chi noi la cuop boc thoi ,,,that ra la tui tre co hang dong giet tui cong an toi nhan duoc tin nhu vay ..cang giet tui cong an cho ma" chung nao thi tui no teo chung nay ,,,

Chuc mung dam tre co ly tuong

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 11, 2004.


Moderation questions? read the FAQ