Sự hiếu học của sinh viên học sinh Việtnam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ăn cướp lấy tiền để giả học phí bị tù :Lâm Phong (VNN) Cuối tháng 9 năm 2004 toà án thành phố Đà Nẵng đă xử một học sinh 5 năm tù về tội dùng dao uy hiếp nhân viên bưu điện để cướp tiền. Phạm nhân là Trần công Tuấn học viên Trung tâm đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ đường sắt Đà Nẵng. Báo Gia đ́nh Xă hội cho biết rằng Tuấn là con nhà nghèo ở Triệu Phong Quảng Trị, ngoài giờ học phải đi làm phu hồ kiếm sống. Năm (...)

http://www.vnn-news.com/article.php3?id_article=629

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 10, 2004

Answers

Response to Sự hiếu học của sinh viĂªn học sinh Việtnam

V̀ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM,

XIN MỌI NGƯỜI HĂY THỨC TỈNH !

Những năm cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, tại miền Nam Việt Nam đă xẩy ra t́nh trạng xung đột chống đối nhau, giữa những Thế lực được coi là có cùng một suy nghĩ “không chấp nhận việc áp dụng chế độ Cộng sản để quản trị và xây dựng phát triển đất nước Việt Nam” sau thời gian dài bị lệ thuộc Thực dân Pháp, v́ mọi người đă thấy hậu quả hiển nhiên tại Liên Sô và Trung Cộng không đem lại hạnh phúc cho người dân, như dự kiến ảo tưởng của Các-Mác và Lê-Nin rêu rao từ những năm đầu Thế Kỷ 20. Con người trong các quốc gia dưới sự cai trị tập quyền độc tôn độc Đảng Cộng sản đó, không được làm chủ đất nước của họ như nhóm Lănh đạo quỷ quyệt gian xảo tuyên truyền phỉnh gạt, mà chỉ là bầy nô lệ bị áp bức làm công cụ sản xuất làm giầu cho “Tập đoàn Quân phiệt Thực dân Phong kiến mới”, độc tài tàn bạo vô nhân đạo dưới danh xưng cao đẹp “Cách Mạng” thay thế “Tập đoàn Phong kiến Thực dân cũ” mà thôi.

Các Thế lực nói trên, thay v́ đồng tâm hiệp lực tiếp tay nhau, củng cố hàng ngũ vững mạnh, hoàn chỉnh kế hoạch hoạt động hữu hiệu, hướng dẫn Quần chúng tích cực chống Cộng sản, th́ Họ lại v́ danh vọng cá nhân, quyền lợi phe phái, dồn mọi nỗ lực t́m ṭi bươi móc sỉ nhục mạ lỵ nhau để giành giật quyền lănh đạo, làm cho quảng đại Quần chúng Việt Nam và Đồng minh Tư bản trên Thế giới mất niềm tin, hoang mang thụ động trước mọi nỗ lực của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà thời bấy giờ, nên mới có cuộc thảm sát hai anh em Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm tạo ra lỗ hổng thiếu lănh tụ gây khủng hoảng lănh đạo, để cho Hiệp định Paris tháng 1 năm 1973 được thành h́nh, và thảm họa 30-4-1975 mới xẩy ra.

Các nhóm Chính trị thời cơ hồi đó, đă bị Cộng sản Việt Nam và Tài phiệt Quốc tế khôn khéo mua chuộc, khiến Họ mù quáng lợi dụng quyền Tự do Dân chủ thật sự tại miền Nam Việt Nam, liên tục phát động các chiến dịch gây rối loạn xă hội và chính trị tại miền Nam Việt Nam dưới đủ mọi h́nh thức, tạo khó khăn cho chính quyền Việt Nam Cộng Hoà trong Quốc nội cũng như trên chính trường Quốc tế.

Thảm hại thay, chỉ đến giờ phút chót, các Lănh tụ của những phe phái chính trị hoạt đầu này mới đánh hơi thấy, và nhận ra được “Cái Bánh Vẽ” mà Ngoại nhân cấu kết với Cộng sản Việt Nam hứa hẹn là hoàn toàn mộng tưởng, và manh tâm lật lọng phản bội các Hiệp ước Hoà hợp Hoà giải đă kư kết là bản chất cố hữu của Cộng sản Việt Nam.

Lúc đó Họ mới biết rằng, Họ sẽ không có chỗ đứng trong xă hội Cộng sản, và cũng không thể nào sống an toàn dưới chế độ vô nhân phi nghiă của Cộng sản Việt Nam, như dưới thời Việt Nam Cộng hoà. V́ thế, Họ và phe nhóm đă là những người nhanh chân gục mặt chịu nhục bám gót giầy của Ngoại nhân, để được cùng với cả bầu đoàn Thê Tử, Cha Mẹ, Quyến thuộc, bỏ chạy ra khỏi miền Nam Việt Nam trước nhất, mặc cho toàn Dân Việt cả 3 miền Nam-Trung-Bắc phải sống đọa đầy, dưới ách thống trị bạo tàn của Cộng sản Việt Nam cho đến ngày hôm nay vẫn chưa dứt.

Một vài lănh tụ trong các phe phái hoạt đầu nói trên ngu tối dại dột, c̣n nhất quyết ở lại hân hoan đón rước ḥng hợp tác với bọn Cộng sản xâm lăng. Nhưng than ôi! không những chẳng được chúng dùng mà c̣n bị khinh bỉ loại trừ thẳng tay, ngay sau khi chúng chiếm được chính quyền. Kẻ th́ chết rục xương trong các trại tập trung lao động khổ sai nhục h́nh nơi đất Bắc Xă hội Chủ nghiă. Kẻ nào may chưa tới số chết, th́ thân xác tàn tạ bệnh hoạn, tinh thần khủng hoảng, sống tủi nhục ân hận triền miên, v́ bạn bè xa lánh, đồng bào đồng đạo đay nghiến ta thán oán hờn.

Suốt 29 năm qua, cả Thế giới đều nhận thấy, hơn 80 Triệu Đồng bào Việt Nam ở trong nước (kể cả một số người đă lầm lỡ đi theo Hồ Chí Minh từ thuở ban đầu nay đă tỉnh ngộ) phải âm thầm ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng sự bóc lột đọa đầy, áp bức tàn bạo của Cộng sản Việt Nam, khắc nghiệt nặng nề hơn cả dưới thời đô hộ của Thực dân Pháp trước 1945.

Thế mà, từ mấy năm nay, hiện tượng nói trên lại đang tái diễn tại mọi nơi có đông đảo người Việt lưu vong tỵ nạn Cộng sản cư ngụ sinh hoạt. Những nhóm người làm Chính trị thời cơ Cũ và Mới được sinh sôi nẩy nở vội vă èo uột này, đang t́m cách cấu kết với nhau, bám theo các Thế lực Chính trị Tài phiệt mới, hăng hái hoạt động trợ giúp cho Cộng sản Việt Nam (đang trong t́nh trạng suy thoái khủng hoảng trầm trọng) có cơ may phục hồi sức mạnh để tiếp tục đàn áp bóc lột sức lao động của Đồng bào Việt Nam.

Những bằng chứng hiển nhiên mà cả Thế giới đều thấy về thực trạng nước Cộng hoà Xă hội Chủ nghiă Việt Nam hiện nay là :

-Nền đạo đức luân lư xă hội Việt Nam đang suy đồi trầm trọng;

-Đa số quảng đại quần chúng đặc biệt tại các vùng xa thành thị sống cơ cực, thiếu ăn thiếu mặc bệnh tật không thầy không thuốc điều trị, mà Bạo quyền Cộng sản Việt Nam chẳng hề quan tâm, c̣n làm khó dễ ăn chặn tiền và trợ phẩm do các cơ quan thiện nguyện từ ngoại quốc đưa vào nước để cứu trợ trực tiếp;

-Cộng sản Việt Nam đang bán rẻ tài nguyên và nguồn nhân lực Quốc gia Việt Nam cho Ngoại bang, để làm giầu cho Đảng và cá nhân gia quyến các cấp bộ đảng sống xa hoa phè phỡn điếm đàng;

-Mọi cấp bộ đảng và bạo quyền từ Trung ương xuống các địa phương cấu kết bao che nhau tham nhũng hà lạm công khai;

-Tập đoàn lănh đạo Trung ương và đảng viên các cấp, toa rập nhau cắt đất dâng biển của Tổ quốc Việt Nam thân yêu của Dân tộc Việt Nam cho quan thầy Trung Cộng đă giúp chúng tồn tại từ mấy chục năm nay, và tiếp tục ép buộc toàn dân Việt Nam phải theo một chế độ chính trị độc tài, nhất nguyên đảng trị tàn bạo vô nhân đạo nhất Thế giới.

Hỡi những người đang bị Lợi Danh mê hoặc dấn thân làm chính trị thời cơ, hăy v́ Hạnh phúc của Dân tộc Việt Nam, mau mau thức tỉnh, đừng lợi dụng quyền Tự do Dân chủ được Luật pháp bảo vệ tôn trọng trên đất nước Tự do này, để làm lợi cho Cộng sản Việt Nam độc tôn, độc tài, bất nhân, phi nghiă nữa !

Mọi hành động tự do cá nhân chỉ được tán thưởng hỗ trợ, nếu nó đem lại quyền Tự do Dân chủ thật sự hạnh phúc cho quảng đại Quần chúng Việt Nam đang sống trên đất nước Việt Nam. Mọi hoạt động chính trị nông nổi tự ái cá nhân, tạo xáo trộn lủng củng trong hàng ngũ người Việt chống Cộng, chỉ giúp cơ hội cho bè lũ Cộng sản Việt Nam và bọn tay sai hèn hạ bẩn thỉu hưởng lợi mà thôi. Những người phải chịu hậu quả đau khổ ngày đêm, vẫn là hơn 80 Triệu Đồng bào Việt Nam đang sống ở trong nước. C̣n chúng ta và Vợ Con chúng ta, sống ngoài ṿng kiềm toả của Cộng sản Việt Nam, vẫn nhởn nhơ b́nh chân như vại.

V́ Hạnh phúc của Dân tộc Việt Nam, hăy thức tỉnh, để quay về với Chính nghiă của quảng đại Quần chúng Việt Nam, nếu không muốn bị bánh xe lịch sử nghiền nát, và bị các Dân tộc yêu chuộng Tự do Dân chủ, tôn trọng Nhân quyền trên Thế giới nguyền rủa, như đă từng nguyền rủa những người đă tiếp tay gây ra thảm họa cho Dân tộc Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Tất cả chúng ta, những người không chấp nhận chế độ Cộng sản, đă phải rời bỏ đất nước Việt Nam thân yêu đi lưu vong tỵ nạn nơi quê lạ xứ người này, Chúng ta đă và đang c̣n tiếp tục tích cực tham gia cuộc đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam, hăy tỏ ra đại lượng, bỏ qua một bên những xích mích bất đồng cá nhân, để cùng nhau siết chặt hàng ngũ, thảo hoạch và thực hiện những chương tŕnh hành động hữu hiệu, hỗ trợ cho Đồng bào và các Đoàn thể chống Cộng sản Việt Nam ở trong nước và khắp nơi trên toàn Thế giới, sớm hoàn tất được nguyện vọng chung của Dân tộc Việt Nam là : Chấm dứt t́nh trạng cai trị độc tôn, độc tài đảng trị của Cộng sản Việt Nam, thành lập một chế độ Dân chủ thật sự, mọi quyền căn bản của con người và quyền b́nh đẳng trong xă hội phải được tôn trọng và bảo vệ đúng mức trên đất nước Việt Nam càng sớm càng tốt.

NGUYỄN HUY HÙNG, Cựu Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, Phụ tá Tổng cục trưởng Chiến tranh Chính trị,

Kiêm Chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến,

Cựu Tù nhân chính trị Việt Nam lưu vong tỵ nạn Cộng sản.

-- (Cán_Ngố_Ăn-Dải-Dút@BBP.govt), October 11, 2004.


Response to Sự hiếu học của sinh viĂªn học sinh Việtnam

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua thui' '@yahoo.com), October 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ