Thanh Niên Việt Nam Đang Tụt Hậu?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thanh Niên Việt Nam Đang Tụt Hậu?

Thứ ba 8 Tháng Sáu 2004

Chu Thái

Người Việt Nam cần phải (học để) t́m bản chất gốc rễ của tất cả các vấn đề và biểu hiện. Ở đây dùng chữ “tụt hậu” không đúng lắm. Chưa bao giờ thanh niên VN được đứng ở “mặt tiền” cả, ngoại trừ trên tuyến đầu chống thực dân và đế quốc mưu toan nô lệ nhân loại cần lao!

Tŕnh độ ngoại ngữ, tin học và chuyên môn thấp ư? Sao không nói thẳng ra tŕnh độ văn hóa thấp. Thanh niên VN chỉ là bộ phận của tập hợp lớn hơn, đó là con người VN hiện đại đang ngập ngụa trong cuộc khủng hoảng văn hóa và nhân văn sâu sắc.

Nhiều người sẽ kịch liệt phản bác ư kiến này. Xin thưa thanh niên Nhật kém ngoại ngữ hàng đầu thế giới nhưng họ có tụt hậu không? Văn hóa quy định mọi biểu hiện của xă hội. Hăy xem già trẻ lớn bé, trí thức, trí ngủ vần vũ trong ḍng xe gắn máy điên loạn vô tổ chức, không luật lệ và kinh hoàng ở các đô thị lớn sẽ có ngay cái nh́n “ấn tượng” về văn hóa VN ngay thôi.

Mọi biểu hiện và vấn đề nhức nhối ở VN đều có căn nguyên từ văn hóa. Tất cả những ǵ tốt đẹp nhất con người VN có thể mơ màng đến, sẽ không bao giờ đến nếu chưa có một cuộc cách mạng nhân văn bài bản và rộng khắp. Cuộc cách mạng nhân văn thoát vượt ấy phải khởi đi từ triết học, lịch sử, văn chương, khoa học. Xin đừng mong chờ ǵ ở thanh niên VN nếu họ c̣n thấy triết học giáo điều, lịch sử khô khan, văn chương toàn chuyện căi vă chợ búa và khoa học chỉ gói gọn trong vi tính và tiếng Anh. Xin hăy chia sẻ với tôi nỗi đớn đau làm một thanh niên Việt Nam.

Phan Huy, San Jose

Điều tụt hậu này tôi đă thấy từ lâu rồi, khi 20 năm trước tôi đă khám phá ra rằng những ngựi thầy phụ trách giảng dạy không có khả năng thực sự, v́ 90% giáo sư ĐH ở VN chỉ có bằng cấp "hữu nghị", hoặc mua, hoặc chạy chọt th́ làm sao có khả năng cho được. Thầy mà như thế th́ học tṛ làm sao mà khá được, đến bây giờ mới nhận ra điều "tụt hậu", mà vẫn chưa hiểu nguyên nhân th́ e rằng đă quá muộn rồi!

Thính giả ẩn danh

Trong CT đường lên đỉnh Olympia,các câu hỏi về tin học và ngoại ngữ rất dễ nhưng những thí sinh trả lời được các câu hỏi đó th́ rất ít. Trong trường học, môn tin học th́ không được phổ biến, môn này chỉ được dạy trong các trường ở các thành phố lớn, nhưng cũng không có chất lượng và chuyên môn cho lắm, mà hầu hết các HS chỉ học cho có lệ-học xong quên hết. Các trường cũng chỉ dạy cho có phong trào mà thôi. C̣n ngoại ngữ cũng vậy, học 7 năm tiếng Anh ở trường học mà chẳng nói được câu ǵ ra hồn. Chủ yếu trong trường chỉ dạy ngữ pháp c̣n nghe, nói, đọc, viết th́...chỉ có những học sinh học thêm Streamline ở ngoài mới có thể bập bẹ vài câu. Như thế có nghĩa là nền giáo dục của VN c̣n rất kém. Trong môi trường học đường HS không có cơ! hội được phát huy hết khả năng của ḿnh do thầy cô c̣n bảo thủ, quan liêu...Thanh niên VN c̣n có một nhược điểm nữa là rất thiếu tự tin, nhút nhát, giao tiếp rất kém, gì cũng sợ sệt không dám phát biểu hay nói năng trước đám đông trong khi trẻ em ở các nước Tây phương c̣n nhỏ đă rất tự tin, bạo dạn.

C̣n nói trí tuệ VN chỉ đạt 2,3/10 tôi không tin. Việt Nam không thua ǵ bạn bè quốc tế cả, bằng chứng là các SVVN đă doạt các giải cao khi đi thi các ḱ thi QT trong khi đó điều kiện về mọi mặt của các SVVN c̣n thua bạn bè QT. Thiết nghĩ nhà nước VN nên tạo điều kiện, cơ hội nhiều hơn cho TN tiếp cận KHKT, CNTT...Điều tối thiểu nên làm ngay bây giờ là giảm cước ĐT và truy cập Internet xóa bỏ độc quyền về BCVT.-- (Cán_Ngố_Ăn-Dải-Dút@BBP.govt), October 10, 2004

Answers

Response to Thanh NiĂªn ViĂª̣t Nam Đang Tụt HĂ¢̣u?

You said that they are "backwards" and then you said that they always go and win the best prices. What does that mean?

I don't think the vietnamese youths are backwards. Language problems have always been a pain, but vietnamese kids rocks when it comes to science, infotech, music, and intelectual games like chess, othello, etc... I think we are pretty talented in sports too and it just needs to be invested the right way.

Yes internet costs MUST go down. This is a serious problem that has been tackled by the administration. They have tried to reduce it, but not significantly, and the recent implementation of internet phone calls (although the prices remain high for this service) is a big step towards the final resolution of internet prices.

Should internet services be privatised. This is a subtle question. Privatization will no doubt increase competition, and thus it will run more efficiently and will help greatly to reduce cost. But anyone who lives in the bay area of san francisco remembers the "cyclical" power cuts that runs from squares to squares as the result of cut- throat competition. This remains to be figured out.

Internet constraint is a two-sided mirror. In a way I feel that the chinese contraint on pornographic materials on the internet makes sense, but in another way it's kinda too tight. They should implement a sort of e-id, that verifies a person's access of some sort, and thus allows adults and not kids to view specific sites.

With reference to dissident's usage of internet i've never had this problem. many people (including me) have participated in many anti- connunist forums before (although I was on the commie's side) and it seems to not be a serious risk at all,

-- Jube (Jube@Jube.Jube), October 15, 2004.


Response to Thanh NiĂªn ViĂª̣t Nam Đang Tụt HĂ¢̣u?

Jube đă nghe tin một tên du sinh CHXHCN bị thịt tại Nga chưa ? ráng lo học đừng vô đây ăn nói hồ đồ .

Từ đêm 13.10, hơn 100 sinh viên ngoại quốc học cùng trường với nạn nhân đă tập trung tại hiện trường, tổ chức biểu t́nh phản đối hành động dă man trên. Các sinh viên giương cao khẩu hiệu: "Chúng tôi chỉ biết học tập. Tại sao lại giết chúng tôi?", "Chúng tôi cũng là người!", "Chúng tôi đến đây học, nhưng quay về nhà trong quan tài!", "Đả đảo bọn đầu trọc!".

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 15, 2004.


Response to Thanh NiĂªn ViĂª̣t Nam Đang Tụt HĂ¢̣u?

Anh thich du thu lại hết muốn nói lư mà chuyển qua nói gàn. Tôi cám ơn anh đă quan tâm nhưng mấy đề tài luận án của tôi chẳng mất đi đâu mà sợ. Nếu tôi nhớ không nhầm th́ tôi cũng đi làm oằn lưng 28 tiếng một tuần, vậy mà điểm th́ vẫn cao chót vót thôi.

Nói thật với anh chứ đại học Mỹ kiểu ǵ mà dễ ̣m, tôi ngồi trên đây vừa viết bài vừa viết luận mà lại c̣n được các lăo giáo sư khen là thoughtful. C̣n nhớ hồi ở Việt Nam khổ ơi là khổ, điểm có bao giờ được trên 9 đâu, vậy mà sang đây đè đầu cưỡi cổ bọn Mỹ quá dễ đi.

-- Jube (Jube@Jube.Jube), October 16, 2004.


Response to Thanh NiĂªn ViĂª̣t Nam Đang Tụt HĂ¢̣u?
-- (tosu_cs@yahoo.com), October 16, 2004.

Moderation questions? read the FAQ