Bc Hồ khoi "make baby "

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin post một đoạn :

Ho Chi Minh's Love Child? By Hans S. Nichols 1931 when they stormed into Ho Chi Minh's apartment in Hong Kong and arrested him in bed with a Chinese woman. This came as no surprise to his Soviet backers, who had rejected his marriage request a few months earlier. . . .

And now comes perhaps the most conclusive proof of Ho's prodigious ways: a son, Nong Duc Manh, who mysteriously has risen to become the new general secretary of the Communist Party of Vietnam (CPV). . . .

Full:http://www.insightmag.com/news/2001/05/28/SpecialReport/Ho.Chi.Minhs.Love.Child-210977.shtml

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 09, 2004

Answers

Response to Bác Hồ khoái "make baby "

TDT post ci bi ny sẽ tạo thm nghi vấn của đứa con hoang Nng đức Mạnh. Đối với thế giới khoa học ngy nay việc chứng minh Mạnh l đứa con rơi của HCM khng kh , chỉ cần phn tch DNA của Mạnh v ci xc kh nằm trong lăng l biết tỏng ngay thi !

Theo ti liệu ny th Mạnh sinh năm 1940, vo ci thời điểm m HCM đang trốn chui trốn nhủi bn TQ v ăn nằm với 1 ẻm Tu đch thm TQ. C thể bastard Mạnh l kết quả của mối tnh vụng trộm giữa HCM v ẻm Tu đch thm ny ! Thế th bastard Mạnh l 1/2 Việt, 1/2 Tu. Sao m nghe giống thằng no hay nhao nhao pro-Chinese trn ci forum ny qu dzậy khng biết ?!?!? Nn đi xem lại ci DNA đi CB, coi chừng li ra ci gốc gc 'bastardo' của những đứa con hoang của lịch sử khng chừng ??

-- Uống Rượu l con Ngọc Hong (lairaibasoi@yahoo.com), October 09, 2004.


Response to Bác Hồ khoái "make baby "

MOI BAN BAM VAO LINK !... Bc Hồ khoi "make baby "

-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), October 09, 2004.

Response to Bác Hồ khoái "make baby "

Humm, có anh nào ở gần Chỉ Bừa xin nó "tí huyết" ... để thử DNA xem sao. Không chừng nó à em khác cha hay anh em song sanh với NDM. :-))

-- Bỏ4 (CSonSale@yahoo.com), October 09, 2004.

Response to Bác Hồ khoái "make baby "

MOI BAN BAM VAO LINK !...-Ho Chi Minh's Love Child?

-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), October 09, 2004.

Response to Bác Hồ khoái "make baby "

Toi xin moi nguoi hay thoi chui nhau. Chung ta cung dong mau . Chung ta ko phai chi vi nhung y nghi khac nhau ma danh nhau. Chung ta ko nen phu nhan rang VNCH da lam nen mot phan lich su cua Viet Nam. Chung ta cung phai cong nhan rang tong thong VNCH cung co nguoi tot nhu Diem chang han. Ong ay co rat nhieu tu tuong cai cach , ong ay thuc su co y dinh tach ra khoi su khong che cua My. Chinh vi dieu do ma CIA da lat do ong va tat nhien cai chet cung vai den cung che do. Cho toi hoi cac ban co cach gi de THONG NHAT BA NUOC DONG DUONG ko?

-- *** (Roidieudosequadi@yahoo.com), October 09, 2004.


Response to Bác Hồ khoái "make baby "

Met voi moi nguoi qua!. Bay gio con cai nhau ve cai da qua. Vang , VCH nhat , VNXHCN cung nhat. Cai bay gio can la lam cai gi do de Viet Nam thoat ra khoi qua khu . Tai sao chung ta cu om lay qua khu de nhin vao nhi. Sao ta khong nhin vao tuong lai. Chung ta can hoach dinh cho tuong lai mot Viet Nam hung cuong. Chung ta la tay sai cho My, Trung Quoc, Lien Xo ( ko con ), dung vay. Do la noi o nhuc. Chung ta phai lam gi di chu. Cac ban deu la nhung nguoi ta ma dat nc Viet Nam can , nguoi dan can ko phai la Dang phai chinh tri. Nguoi dan dat Viet can cac ban. Cac ban hay ve va viet len trang su cua chinh minh. Ong cha ta co tham vong thong nhat 3 nuoc Dong duong ( Viet Nam , Campuchia, Lao ) va tan cong Trung Quoc. Ngay xua co nguoi lam dc nhu Quang Trung . Bay gio thi ai? Toi co tham vong do nhung mot minh toi thi ko du. Chung ta hay tap hop lai de thuc hien tham vong do nhe. Hay gui email cho toi

-- *** (Roidieudosequadi@yahoo.com), October 09, 2004.

Response to BÃc Hồ khoÃi "make baby "

Mt cai nhin H Chi Minh t nc My Trong chuyn thm lich s n Vit Nam nm 2000, tng thng My Bill Clinton a binh thng hoa quan h hai nc Trc y, ngi My nghin cu cuc i ng H Chi Minh hiu i thu cua ho trong cuc chin. Vy ngay nay ho nhin nhn H Chi Minh nh th nao? co thm mt cai nhin v ng H, VIET-USA phong vn giao s ngi My William Duiker, tac gia cun "H Chi Minh-Mt cuc i".

Chung ti hoi giao s Duiker la vi sao ma vao luc nay nha nc Vit Nam vn tip tuc cao hinh anh ng H, nh qua b phim 'Nguyn Ai Quc Hng Kng".

Giao s William Duiker: Nhn inh c ban ma ti co th a ra y la k t khi cuc chin Vit Nam chm dt va cung vi thi gian, qua qua trinh thc hin nhng nguyn tc cua chu nghia xa hi thi ang cng san va nha nc Vit Nam dn mt i mt phn ln s tin tng vao dn chung vao kha nng cua chinh quyn trong kin thit hoa binh, trong vic em lai thinh vng.

Va cung vi thi gian, ngi ta ngay cang lanh nhat ca v mt tinh va ly vi nhng nguyn tc cua chu nghia Mac-Lnin, va s thiu vng mt nhn vt lanh tu co uy tin tm c nh ng H Chi Minh, vi th co mt khoang trng v lanh ao. Va th la ho tim cach a ra mt hinh anh hin t va thn ai cua ng H bu vao khoang trng o va cung lin kt xa hi Vit Nam va tip ni truyn thng cach mang cua ho.

VIET-USA:ng noi rng vic dung hinh anh cua ng H Chi Minh co tac dung nh mt bin phap lin kt va thng nht xa hi, vy ng nghi th nao rng co nhng ngi Vit Nam, nht la nhng ngi min Nam va nhng ngi phai bo chay khoi Vit Nam sau chin tranh. Ho khng thich ng H nh la nhng ngi khac?

Ti hoan toan ng y vi y kin o va kinh nghim ti thu lm c trong nhng chuyn i Vit Nam, sm nht la gia thp nin 80 cho thy iu o. Tai min Bc Vit Nam thi gian o, vn con co kha nhiu ngi tn kinh ng H, vi du sao ng y cung la lanh tu, la chu tich nc trong nhiu nm. Con trong nhng ln ti min Nam, ti ghi nhn c rng thai cua nhiu ngi i vi ng H nu khng hoan toan la ph phan thi cung la khng mt chiu.

Mt nhom ng ngi Vit min Nam cho rng ng H a chiu trach nhim cho vic chia ct Vit Nam, a n cuc chin, mt cuc chin co rt nhiu nan nht bi git.

Nhng iu ti noi la nhin t phia chinh quyn thi sau nhng nm hu chin, khi ma tham nhung tr thanh vn ln ca min Nam ln min Bc, khi ma s quan ly ti t cua nhiu can b khin dn chung mt nim tin thi ang cng san thy co nhu cu tao ra mt ng lc tinh thn khuyn khich dn chung tin vao ho, tin vao nhng muc tiu cua cuc cach mang cua ho.

Va ho thy rng ng H Chi Minh la mt nhn vt, du a cht, nhng lai mt hinh anh co th giup ho lam chuyn o, tc la h tr cho ang cng san trong vic lin kt xa hi. Ho mun chuyn i tn tui rt ni ting cua ng H khi sng thanh mt cai gi o giup ho a y cac chinh sach by gi.

Ti phai noi rng theo y ti, ho tuy co thanh cng nhng o la mt thanh cng ngay cang yu i, vi ti thy trong gii tre Vit Nam hin nay, uy tin cua ng H ngay cang nhat dn.

VIET-USA:Nhin ra bn ngoai Vit Nam thi tai sao cho n gi vn co cac nha nghin cu Phng Ty nh ng quan tm n nhn vt H Chi Minh? Ngay mi y thi Tin si Sophie Quinn-Judge cung ra mt cun sach v ng H, ng thi ra mt cun nm 2000. Tai sao cac vi lai quan tm tinh hiu ng H Chi Minh nh vy?

Phai tr lai vi cuc chin tranh Vit Nam. Khi o, vi ti, hiu c cuc chin o, hiu c vi sao ngi Vit Nam lai chin u chng lai ngi Phap va sau nay la ngi My thi phai tim ra mt chia khoa cho vic nghin cu. Chia khoa o la nhn vt H Chi Minh. ng la hin thn cua cuc khang chin Vit Nam, co uy tin duy tri s thng nht tuy khng phai hoan toan cua phong trao cach mang Vit Nam. Ti nghi i vi bt c ai mun tim hiu cuc chin Vit Nam thi vic tim hiu v ng H Chi Minh la iu khng th thiu.

VIET-USA:Vy ng a tim hiu c nhng gi v ng H Chi Minh?

Theo ti ng H Chi Minh a rt thanh cng trong vic bin hai ng lc trong xa hi Vit Nam thi gian o thanh chinh con ngi ng ta. Tc la trong phong cach ca nhn cua minh, ng H Chi Minh a th hin c ham mun cua dn Vit Nam, mun c co cng ly, gm ca cng bng xa hi va cng ly v chinh tri, quyn c bn ngoai i x cng bng. Va iu th hai ng th hin c la tao ra mt cuc cach mang vi muc tiu em lai cuc sng tt hn cho ngi Vit Nam.

VIET-USA:Nhng co nhng ngi Vit Nam, nht la nhng ngi chng lai chu nghia cng san cho rng ng H Chi Minh phai chiu trach nhim cho vic em chu nghia cng san vao Vit Nam, ngi ta con nhc n thi ky Cai cach Rung t khi ng lam lanh tu, khi ma hang nghin ngi a bi git?

iu ti mun noi y la ng H co tai, co kha nng bin nhng c vong cua ngi dn thanh iu gi o gn lin vi hinh anh va phong cach cua ng ta. Con con ngi ng va nhng gi ng lam v mt thc t lai la chuyn khac. Ti chi mun noi n hinh anh v ban thn ma ng th hin ra.

ng H Chi Minh khng chi th hin bng ban thn minh nhng khat vong cua dn chung ma con tao ra hinh anh nh mt ngi chi si cua truyn thng. T im nay, ti con mun i xa hn na noi rng ng H Chi Minh trong cuc i thc la mt con ngi khac vi hinh anh o, nhng ng a dung thu oan mt cach c y s dung hinh anh v ban thn cho muc ich chinh tri.

Va trong qua trinh nghin cu ng H Chi Minh ti a i n nhn xet rng co nhng luc ng H a nhn inh sai cac ng lc trong xa hi Vit Nam va thm chi trinh bay con ngi ng va ang cua ng ra bn ngoai mt cach khng chinh xac.

Con noi v giai oan ng cm quyn trong thp nin 50 va 60 min Bc Vit Nam thi ti cho rng ng a khng co kha nng han ch nhng hanh ng cc oan trong ang va nha nc vao thi gian Cai Cach Rung t va Nhn vn Giai phm. Vi th, thanh tich chung cuc lai cua ng H Chi Minh vi t cach mt nha chinh tri la kha phc tap ch khng n gian nh nhng gi ngi ta a ra.

VIET-USA:Hin nay, cuc chin Vit Nam a chm dt 27 nm ri, vy hinh anh ng H Chi Minh Hoa Ky la th nao, hay it nht trong gii tri thc My la th nao?

Nay, khi ma cuc chin a kt thuc hn mt phn t th ky ri thi hinh anh ng H Chi Minh Hoa Ky nh mt ke i khang lai nc My a nhat i nhiu. Trong gii tre My, nhiu ngi khng co bt c mt cam nghi gi v ng ca.

Nhng iu thu vi ma ti quan sat thy la trong nhng ngi cao tui hn, con nh n chin tranh Vit Nam Hoa Ky thi co mt s chia re ro rang trong cach nhin ng H Chi Minh, va no ging ht nh s chia re trong ngi My vao thi gian cuc chin. Nhng ngi My nao tng chng lai cuc chin thi nay vn gi quan im mn m ng H Chi Minh, con nhng ngi tham gia tich cc hay ung h chinh phu Hoa Ky trong cuc chin thi co quan im ph phan ng du tinh cam o khng con manh nh trc na.

Ngi My gc Vit California la nhng ngi ph phan ng H manh nht Con nhng ngi My gc Vit tre tui, nhng ngi sinh trng My thi tuy co mt s quan tm nh la hiu ky v con ngi ng H Chi Minh nhng ho khng co mt tinh cam manh nao, du v hng nay hay hng kia, i vi ng H.

Nhin chung thi My by gi ngi ta khng quan tm nhiu n ng H nh la mt nhn vt gy tranh cai trong nhng ngi My nh trc na.

VIET-USA:Theo ng, vic nha nc Vit Nam c xuy cho cach tao dng hinh anh ng H Chi Minh co anh hng xu gi n quan h Vit Nam vi Hoa Ky ngay nay khng?

Ti khng nghi rng iu o co tao ra mt tac ng, mt anh hng nao n nc My. Theo ti hiu thi vic chinh quyn Vit Nam dung hinh tng H Chi Minh theo y ho by gi la nhm vao muc ich chinh tri ni b. Ti tin rng a s ngi Vit cho rng hinh anh c tao dng ra v ng H Chi Minh la gia tao ma thi.

Con trong quan h vi Hoa Ky thi ti cho la chuyn o khng co gi quan trong ca. Nhng nhn y ti xin k mt cu chuyn ma chinh ti la ngi tham gia. Trong thp nin 80, khi ti phong vn va noi chuyn vi cac nhn vt cua chinh quyn Vit Nam khi soan cac tai liu v ng H Chi Minh thi ngi ta a c gng a ra hinh anh ng H Chi Minh nh mt ngi ban cua nc My. Trong nhng cuc noi chuyn vi ti, cac quan chc va nha nghin cu cua Vit Nam l ro y inh nay. Ti hiu o la vi muc tiu chinh tri cua Vit Nam khi y mun cai thin va binh thng hoa quan h ngoai giao vi Hoa Ky.

VIET-USA:Cach ho lam vic o ra sao tha giao s?

Cac quan chc va cac s gia Vit Nam ma ti gp a tim cach thuyt phuc ti rng theo ho, ng H Chi Minh la mt ngi rt thn thin vi nc My nhng bi nc My phan bi. Ho nhc lai s kin nm ng H Chi Minh vit th cho tng thng Truman xin Hoa Ky cng nhn nc Vit Nam sau th chin th Hai. Nhng ng H Chi Minh a khng nhn c th tra li. Ho nhc n chuyn ng H a giup qun ng minh va ngi My anh Nht v.v.

Q: Va cac n lc tao ra hinh anh ng H Chi Minh la ngi ban cua Hoa Ky o co tac dung gi khng?

Ti chi co th noi v phn minh la ti lun y thc c rng vic lam o cua ho co muc ich chinh tri la binh thng hoa quan h vi Washington. Con v mt lich s, ti a tra li ho rng: Quy vi co bit la thi gian o ng H Chi Minh con vit ca th tng t cho lanh tu Lin X la Stalin (ci) xin cng nhn Vit Nam nhng cung chng nhn c th ap lai gi caҔ. Va ho noi la ho khng bit chuyn y.

VIET-USA:Vy theo ng tai sao Hoa Ky khi o khng mun cng nhn nc Vit Nam?

Phai noi rng trong chinh gii My cho n nay va trong ca cac s gia My co mt xu hng cho rng ung la ngi My khi o ang ra phai nhin nhn ro hn nhn vt H Chi Minh sau Th Chin. Nhng nn nh rng thi gian o, Hoa Ky khng co mt s quan tm ang k nao v Vit Nam ca.

Sau Th Chin Hai, Washington chi quan tm n quan h tt vi nc Phap, nht la tai chu u vi chung ti mun ngn chn s banh trng cuc cng san Nga tai chu u va Hoa Ky phai giup nc Phap. Thc ra khi o ngi My cung chng my lo ngai v chuyn ng H co phai la cng san hay khng. Ma vi ca nc Vit Nam khng nm mt vi tri nao trong nghi trinh chinh tri cua nc My. Hoa Ky khi o lo lng cho vai tro cua Phap. Con Vit Nam khi o, noi mt cach hinh anh la, khng phai la mt im ang chu y nao trn man ra-a cua nc My khi o.

VIET-USA:Th con by gi thi sao? Theo nhng gi giao s bit thi Vit Nam c nhin nhn trong chinh gii Hoa Ky ra sao?

Ti nghi rng tinh hinh th gii by gi sau cac vu tn cng khung b 11/09 a khac trc rt nhiu. Hoa Ky quan tm c bit n Iraq, n Trung ng, n tinh hinh Palestin. Con v Vit Nam thi co rt it, rt it s chu y. Ma khng chi Vit Nam, cac nc khac ng Nam A cung khng con c quan tm Hoa Ky.

Theo y ti, thi nu co mt tm ly, mt thai chung v Vit Nam trong gii chinh tri Hoa Ky thi no la Hoa Ky a co mt quyt inh thng minh khi binh thng hoa quan h ngoai giao vi Vit Nam thi tng thng Clinton. Va sau khi a binh thng hoa quan h vi Vit Nam thi nay co mt thai cua a s trong Ha Vin la Hoa Ky cn a ngi Vit Nam, ca v mt kinh t va xa hi cung nh chinh tri, tham gia vao nhiu hn cac hoat ng hng ti kinh t thi trng, Vit Nam cai thin hn tinh hinh nhn quyn trong nc va i v hng kinh t thi trng hn na.

Co mt nhom trong chinh gii Hoa Ky co thai ph phan manh hn i vi Vit Nam v vn nhn quyn. Nhng nhin chung thi Vit Nam khng phai la mt im quan trong trong cac vn cua nc My. Tuy vy, theo ti nghi, cac chinh tri gia Hoa Ky co chung quan im rng sau khi a binh thng hoa quan h vi Vit Nam, a ky vi Vit Nam hip inh thng mai thi nay hay Vit Nam tin dn dn nhng nht quan v hng gia nhp cac t chc quc t. Ho tin va hy vong rng tt ca nhng iu nay se lam cho chinh sach cua Vit Nam n hoa hn va khuyn khich mt xu hng trong xa hi Vit Nam i v phia mt xa hi a nguyn hn v kinh t va a nguyn hn ca v chinh tri trong tng lai.

VIET-USA:Tr lai cu chuyn cua chung ta v ng H Chi Minh, noi mt cach gia tng thi giao s co cho rng nu ng H Chi Minh con sng by gi, ng y co em lai thay i gi cho chinh tri Vit Nam ngay nay khng?

Ngay ca sau nhiu nm bo cng sc ra nghin cu v ng H Chi Minh ti phai noi rng co nhiu mt trong cuc i cua ng ta qua tht la kho tim hiu mt cach thu ao. Nhng noi nh vy thi ti phai noi ngay rng nu con sng hay sng lai ngay hm nay thi ng H Chi Minh a ng u trong vic thc hin cac cuc cai t goi chung la i Mi.

ng ta se nhanh chong hn trong vic binh thng hoa quan h vi Hoa Ky, vi Trung Quc. Vi khi con sng, ng ta la mt ngi thich lam nhng vic tng nh khng lam ni. Va ng la mt ngi rt thc tin. ng co cai nhin thc tin hn v can cn quyn lc trn th gii. Nu ng sng vao thi nay thi ti tin la ng se c gng co hiu qua hn trong vic nhn ao hoa cuc cach mang Vit Nam, hn nhng ngi a lanh ao Vit Nam t chin tranh n nay.

VIET-USA:ng co nghi la ng H Chi Minh nu sng vao thi gian nay thi co thay i nn tang chu nghia xa hi Vit Nam hay khng?

Khng. Khac vi mt s nha nghin cu cho rng nu con sng thi ng H Chi Minh a bo chu nghia xa hi, ti tin rng ng y v ban thn la mt nhn vt theo chu nghia xa hi. Nhng vi la ngi co lam quen vi Phng Ty, ng se co thai dung th hn vi nhng ngi bt ng chinh kin, khac vi cac nhn vt lanh ao sau ng chi chiu anh hng cua Trung Quc va Lin X.

Nhng co mt vai im ti mun lam ro y. Theo ti, ng H Chi Minh vn theo ui CHXH nhng la mt th CHXN thc tin hn. Tuy vy, cung phai noi rng du trong nhiu nm ngi ta c nghi rng ng H Chi Minh la mt chinh tri gia manh me, thuyt phuc ngi khac bng phep la cua uy tin ca nhn, lun lin kt ca ang va nha nc va lam chu c nhng nhn vt ng di ng trong ang.

Nhng thc t khng phai nh vy. Trong ca hai chuc nm trc khi ng cht, tc la sau khi nhng ngi cng san lam chu min Bc Vit Nam, ng H Chi Minh khng nhng nm cui i, ng khng co u anh hng, u sc manh y chi tac ng han ch nhng vic lam cc oan cuc cac ng chi cuc ng trong ang.

By gi, nu ng H Chi Minh con sng hay co sng lai, cha chc ng a lam chu c tinh th va cac nhn vt khac trong ang cng san Vit Nam. Vi th, ti tin la nu con hoat ng vao thi gian nay, chc chn ng se la ngi c vu manh cho cai cach chu nghia xa hi theo chiu hng thc tin hn nhng ti khng dam chc la ng co u sc manh ap dung ng li o mt cach co hiu qua nh ng mun hay khng.-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), October 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ