ai thich viet bai thi vao dday ...giai nhat 5 trieu ddong VN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Phát động cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản VN:

Lắng nghe nhân dân góp ư cho Đảng

TT - Cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản VN” đã chính thức được phát động sáng 14-9 tại Hà Nội, do Ban Tư tưởng - văn hóa T.Ư, website Đảng Cộng sản VN và Trung ương Đoàn cùng phối hợp tổ chức.

Ông Phan Diễn - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư - nhấn mạnh rằng đây không chỉ là hoạt động thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2005 mà còn là dịp lắng nghe tiếng nói của nhân dân góp ư về Đảng như là một hình thức xây dựng Đảng. Ông đề nghị ban tổ chức cuộc thi bổ sung một câu hỏi thể hiện ư kiến trên để nội dung cuộc thi (gồm 10 câu hỏi) phong phú, đầy đủ và có ư nghĩa hơn.

Cuộc thi không chỉ dành cho tất cả công dân VN ở trong và ngoài nước mà mở rộng cho cả người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại VN đều được tham gia. Bài dự thi gửi về tòa soạn website Đảng Cộng sản VN, bắt đầu từ ngày 15-9-2004 đến 1-12-2004. Giải nhất dành cho tập thể là 5 triệu đồng, cho cá nhân là 3 triệu đồng.

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), October 08, 2004

Answers

Lắng nghe "ĐỒNG BÀO"góp ư chống đảng cộng sản .

TT - Cuộc thi t́m hiểu “75 năm lịch sử "ĂN CƯỚP" của Đảng Cộng sản VN” đă chính thức được phát động sáng 14-9 tại "SANTA ANA CALIFORNIA USA ", do Ban "CHỐNG TUYÊN VẬN CỘNG SẢN ", website "NGƯỜI VIỆT CHỐNG CỘNG " Ông Phan Diễn cán bộ hồi chánh ,cựu ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư - nhấn mạnh rằng đây không chỉ là hoạt động thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2005 mà c̣n là dịp lắng nghe tiếng nói của "ĐỒNG BÀO" góp ư về thành tích 75 năm tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản .

Ông đề nghị ban tổ chức cuộc thi bổ sung một câu hỏi thể hiện ư kiến trên để nội dung cuộc thi (gồm 10 câu hỏi) phong phú, đầy đủ và có ư nghĩa hơn.

Cuộc thi dành cho tất cả đồng bào ở trong nước và hải ngoại đều được tham gia. Bài dự thi gửi về ṭa soạn website "NGƯỜI VIỆT CHỐNG CỘNG " , bắt đầu từ ngày 15-9-2004 đến 1-12-2004. Giải nhất dành cho tập thể là 500 dollars cho toán hay tổ chức ,300 dollars cho cá nhân .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 08, 2004.


ihihhii THICH DU THU .... tui thay co´ cai´ phâ`n >> nguoi hai ngoai cu~ng dduoc viet ,va du* thi ... cho nen tui ddinh noi ba con gop bai`

co 2 cach dde giat giai~

cach thu*´1 / copy may bai` cua cac anh VE.M goi vê`

ca´ch thu 2 / copy tat ca~ bai cua nguoi chô´ng công ....chac chan chung ta se ddoat giai? nha^´t

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), October 08, 2004.


GIẢI THƯỜNG MỚI :

HẠ THỦ 1 TÊN CÔNG AN NHÂN DÂN là 500 DOLLARS

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), October 09, 2004.


Moderation questions? read the FAQ