ANH GIAO HOANG KIEM DUM CHUNG TOI MOT LANH TU CONG SAN CO KIEN THUC.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nho anh giao Hoang tim kiem trong hang ngu lanh tu cong san VN ( chu tich nuoc; tong bi thu dang, thu tuong, chu tich quoc hoi )tu thoi Ho chi Minh cho den thoi Nong duc Manh ngay nay..mot nguoi co trinh do kien thuc dum chung toi thu coi . Cam on.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), October 08, 2004

Answers

Anh giao Hoang co the trung dan ra Do Muoi hoac Le Kha Phieu ?

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), October 08, 2004.

Thua Anh NDTV

Giao Hoang noi phet lac. No chay mat roi.

Thang cong nao cung noi lao, noi phet het. Khong co cai gi thi phai noi lao, noi phet de bu lai cai dot nat cua minh ha lu ngom viet cong san ?

Toi qua quyet rang cong san la hon 95 % la noi lao noi phet.

DM may thang cong san san lai. Cai con C gi tui may cung biet. Cai con C gi tui may cung hay. Viet Nam co che tao duoc may moc gi chua ?

Nhin trong Internet thi may cai Homepage cung ba lap. Sinh vien hoc sinh thi dot nat. Xu Viet Nam hien nay noi tieng tren the gioi la ngheo kho, dot nat va tham nhung.

Mien Nam tu ngay co cong san tro thanh ngheo nan lac hau.

Cai dan mien Nam hien hoa qua bi bon viet cong no lua bip tu hon 30 40 chuc nam nay roi.

Toi hy vong dan mien Nam se co gang de gianh lai nen dan chu, song mot kiep nguoi cho ra nguoi.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), October 08, 2004.


Moderation questions? read the FAQ