Ai Bầu Cho Ai ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ai Bầu Cho Ai ?

(Trích dịch từ một báo Pháp)

Một sự chọn lựa quá ư là khó khăn, đối với cử tri Hoa Kỳ, giữa một bên là ông tàng tàng và bên kia là bộ mặt đáng ghét. Theo thiển ư th́ họ sẽ bỏ phiếu cho ông tàng tàng v́ như vậy sẽ đỡ mệt hơn. Th́ ăn nhằm ǵ đến họ nếu như trong quá khứ ông George W. Bush có nói dối với họ về vụ Iraq có vũ khí giết người "đại trà" chớ? Làm như là hằng ngày người ta cứ tin tưởng là người Mỹ không nói láo vậy. Ai mà không nói láo đây? Nói láo với nhà cung cấp hàng hóa và với khách hàng. Nói láo với người làm công và với chủ nhân. Nói láo với thày giáo và với nhà báo. Nói láo với chồng và với vợ. Nói láo với con cái. Họ không bao giờ có được một cơ hội để nói thật. Chơi bài Poker - tṛ tiêu khiển phổ cập nhất ở Mỹ - mà không dối nhau là ǵ. Chủ yếu là bịp và tháu cáy. Đồng ư là ông Bush có nói dối, như mọi người. Như vậy cho thấy ông Bush cũng như mọi người, một con người rất ư là người. Thế th́ bầu cho ông Bush tức là bầu cho chính bản thân ḿnh. Kết luận là một việc nên làm.

Trái lại John Kerry hội tất cả các điều kiện cần và đủ để không thể là tổng thống Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Trước tiên là vóc dáng. Dân chúng, nói chung, với óc thẩm mỹ cao hạng, lúc nào cũng dồn phiếu cho một ông tốt tướng, đẹp mặt và dễ coi v́ họ thừa biết rằng, một khi đắc cử chức vụ cao nhất nước rồi th́ lúc nào đương sự cũng chiếm màn ảnh truyền h́nh và trang nhất nhật báo. Vậy th́ nên chọn kẻ kẻng trai, mặt mày khôi ngô tuấn tú v́ muốn hay không muốn th́ họ cũng phải thấy mặt đối tượng đó hàng ngày. Th́ đó, Poutine, Berlusconi, Chirac, Blair, Bush, hay bất cứ nhà lănh đạo nào trên thế giới, ông nào lại không dễ coi. C̣n lăo Kerry nhà ta th́ đôi mắt như muốn tuột xuống để t́m bắt cái mũi đang rượt cái càm ở tận đâu đâu.

C̣n chuyện thái độ thân Tây của lăo Kerry nữa! Nói được tiếng Pháp đâu phải là đă tinh ranh, làm người Tây đă thuộc loại ít khôn ngoan rồi, thân Pháp là cà chớn mà người Mỹ lại c̣n thân Pháp th́ tự ḿnh đưa cổ vào tḥng lọng chứ c̣n ǵ nữa! Không biết lăo Kerry thích cái nỗi ǵ ở đất Pháp này? Văn chương Pháp là con số không to hơn trái đất. Điện ảnh Tây th́ cầm cờ đỏ chạy hiệu. Bóng đá Tây đang xuống dốc không phanh. Có cái TGV (xe lửa cao tốc) may ra c̣n gỡ gạc được. Nhưng đâu phải suốt đời ngồi trong xe lửa. ....

C̣n một chuyện nữa, chuyện Kerry là một thày căi. Như ứng viên phó tổng thống cùng liên danh. Mấy đời ai ưa thày kiện, toàn là những con người quái gở! Rớ tới là phải chi tiền. Toàn là những con người buôn nước bọt. Thắng kiện là thành tích của thày. Thua kiện là tội nhân lănh đủ, chớ không phải thày thua! Vả lại đó là nghề của chàng mà, nghề không nói sự thật.

Nếu như Kerry thắng cử th́ tội thay cho dân Tây phải nghe và trông thấy hoài lăo Brice Lalonde (nhân vật chính trị hết thời của Pháp, có khuynh hướng bảo vệ môi trường, được biết là có họ hàng với John Kerry) trên các phương tiện truyền thông của Pháp. Khổ ơi là khổ! Chỉ có một điều cho phép tôi nghĩ là ứng cử viên Dân Chủ sẽ thắng. Đó là lá số tử vi của ông ta. Theo hoàng đạo th́ Kerry thuộc mạng Nhân Mă Cung (ḿnh ngựa, đầu người, tay bắn cung). Tôi chưa từng thấy một người có mạng này mất một cái ǵ, ch́a khóa cũng không mất.

Thế nhưng, ông bà ta thường nói ai c̣n sống th́ sẽ thấy (qui vivra, verra).

* * * * *

-- (Việt_Nhân@Filsons.com), October 07, 2004

Answers

***

Hahahah Funny, France President said USA do not interfere EU communities

Now, di.ch tu+` ba'o Pha'p and talk about USA

-- SUCKERs :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), October 07, 2004.


Bo lao bo leu!

Stupid!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.com), October 08, 2004.


Remember this is a Cat Fight when thing get real hot France and Germany will be on Uncle SAMM side.

-- (Foxtrott@Foxtrott.com), October 08, 2004.

Moderation questions? read the FAQ