Thưa cc Cộng Dồng v cc T? Chức Dấu Tranh:

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thưa Dồng Bo,

Thưa cc Cộng Dồng v cc T? Chức Dấu Tranh:

Rt kinh nghiệm vụ hai cộng dồng Dallas - Ft Worth d- v những cng tc khc m bỏ ng cho Văn Cng VC trnh diễn vo d-m Cha Nhật 3-10-2004 vừa qua, xin c cc d-ề nghị sau d-ể từ nay chng ta lm tốt hơn: - Cng tc chống Văn Cng VC v cc phi d-on bạo quyền CSVN dến cc dịa phương l cng tc cần dược ưu tin hơn so với cc cng tc khc c thể dời chậm lại cũng lm dược như cng tc gy qũy chẳng hạn (bởi v ngy Văn Cng VC trnh diễn l ngy do bọn tay sai CS v nằm vng dịa phương dứng ra tổ chức ấn dịnh, chng ta khng thể thay dổi n dược v chỉ c cch l huy dộng Dồng Bo chống lại vo thời diểm chng trnh diễn; việc gy qũy do chng ta chủ d-ộng nn c thể dời ngy).

- Cần ưu tin việc tố co khả năng vi phạm luật thuế Hoa Kỳ lin hệ dến việc trnh diễn của cc văn cng VC từ VN sang.

Cần giao cho một nhm anh chị em v Dồng hương thiện nguyện bỏ cht th giờ (vi pht) gọi phone tố co về vụ trnh diễn lin hệ ln Sơ? Thuế Hoa Kỳ tại dịa phương hoặc số chung do vị chủ diễn dn Nuoc_VIET cung cấp.

Số chung về việc tố co vi phạm luật thuế dưa dến "criminal investigation" lin quan d-ến vi phạm luật thuế ("tax violation") l: 1-800-829-0433

- Trong Thng Co Cộng Dồng cần dề xuất dồng loạt hai ba biện php d? Dồng Bo ty phương tiện của mnh tiến hnh.

Nhưng nhất thiết vấn dề tố co vi phạm luật thuế phải nằm ở ưu tin hng dầu, ngang với biểu tnh, v khng tốn cng g hết.

Dề nghi.

Diễn Dn NV dưa ln một mẫu thư chung về tố co khả năng vi phạm luật thuế Hoa Kỳ của cc trường hợp tay sai CS tổ chức cho Văn Cng VC trnh diễn dể cộng dồng v dồng bo cc dịa phương c thể ty nghi vận dụng.

Ni chung l khng c một trường hợp no tay sai CS tổ chức cho Văn Cng VC trnh diễn m chng ta khng tố co ln Sơ? Thuế Mỹ (chỉ một ci nhắc phone hoặc một tờ fax thi, rất dễ!).

- Cần tổ chức biểu tnh phản d-ối ty theo khả năng dịa phương, hoặc l huy d-ộng Dồng Bo trn diện rộng hoặc l cc tổ chức tranh dấu họp nhau dến tẩy chay ngay tại buổi trnh diễn v phổ biến rộng ri trn hệ thống truyền thng dại chng của người Quốc Gia tại dịa phương.

Cần ghi nhận v lm nỗi bật ln cho Dồng Bo biết bo ch truyền thng no l tay sai CS v bo ch truyền thng no l Quốc Gia tại d-ịa phương.

Như thế bo ch Quốc Gia sẽ dăng tải cc thng co v huy dộng của Cộng Dồng chống Văn Cng VC trnh diễn.

Bo ch truyền thng no khng dăng tải chống Văn Cng VC l chng ta nhận diện v tố co trước Dồng Bo.

Dể tăng cường hiệu năng cng tc, c thể lập bộ phận Ủy Ban Bảo V. Chnh Nghi QG tại mỗi dịa phương dặc trch vận dộng biểu tnh (một vi người d-ặc trch ủy ban ny l dược rồi!).

- Thng co chống Văn Cng VC của cộng dồng cần phải quyết liệt, da dạng v d- biện php dể d-ồng bo ty nghi vận dụng; trnh cc Thng Co lm lấy c, chỉ lm tr cười cho bọn tổ chức tay sai VC v lương tm.

CHỐNG CỘNG L PHẢI QUYẾT LIỆT, TRIỆT D? BI TRỪ CS,

khng c xu xu ển ển dể chng vừa vẫn tiếp tục trnh diễn vừa cười cho.

Hai biện php chnh:

TỐ CO LN SƠ? THUẾ v BIỂU TNH

cần dược ứng dụng lin hon v ty nghi vận dụng dể dạt hiệu quả cao nhất.

Biện php TỐ CO LN SƠ? THUẾ c thể tiến hnh quyết liệt v dều khắp (lập một tiểu ban vi người d-ặc trch, chnh tiểu ban d gọi di tố co tại

số 1-800-829-0433

v mời dồng bo tố co).

Biện php BIỂU TNH ty nghi hoặc mở rộng ra số lớn Dồng Bo hoặc dng chnh nhn sự cc hội d-on chống Cộng gộp nhau lại/

Mỗi khi Văn Cng VC sắp trnh diễn ở du, xin dịa phương lin hệ dưa chi tiết ln net (cả flyer của chng cng tốt) dể cc nơi gip sức v cho biết dịa phương cần những hỗ trợ g.

Nếu cộng dồng gặp kh th xin lập nhanh một UB Bảo V.

Chnh Nghi QG gồm vi người dể dối ph với tnh hnh, chứ dừng b ng. Trường hợp Dallas - Ft Worth cần d-ược rt kinh nghiệm dể việc chống Văn Cng VC thật l hiệu qủa, trnh b ng v bất cứ l do g.

Sau khi nghin cứu tnh hnh Dallas - Ft Worth th c nhiều vị (như Matthew Tran) cho l c thể lm hơn nữa! Chng ti cũng d-ồng như vậy/

Cần học tập kinh nghiệm cc cộng dồng

QUYẾT LIỆT BI TRỪ CS

thnh cng như Cộng Dồng D.C. - VA - MD d thắng vẽ vang nhờ cuộc biểu tnh, lm cho tay sai VC phải bi b buổi trnh diễn trong ngy Cha Nhật vừa qua.

Hoan h v biết ơn Cộng Dồng v Dồng Bo Thu? D HTD- v Phu. Cận!

Trong niềm tin rằng chng ta sẽ lm tốt hơn nhiều cng tc chống Văn Cng VC tại cc dịa phương, xin cc cộng d-ồng v tổ chức dấu tranh gp tiếp theo thư ny dể chng ta cng học hỏi/ Thnh knh Diễn D-n Quốc Tế Của Cc Phong Tro Dn Chu? VN

-- Ho Chi minh Dam tac (Lời ku cứu khẩn cấp@vietnamcongsans.com), October 07, 2004

Answers

Response to Thưa các Cộng Dồng và các Tô? Chức Dấu Tranh:

Bị Cộng ồng Biểu Tnh Chống, Nhạc Hội Kiều Vận nh BỏHnh biểu tnh do anh Vn ậu chụp. m nhạc hội bị hủy bỏ. Falls Church, Virginia (VATV). Hn 100 ồng hng thủ Hoa Thịnh ốn v cc vng phụ cận tụ họp về biểu tnh by tỏ thi ộ phản ối m nhạc hội do nhiều nghệ sĩ quốc nội, ợc cộng ồng gọi l vn cng Việt cộng, ra trnh diễn tại nh hng Yanni Total Wedding thnh phồ Annandale, tiểu bang Virginia vo lc 8 giờ tối ngy thứ su mồng 1 thng 10 nm 2004. Cuộc biểu tnh ny do Cộng ồng Việt nam Vng Washington D.C., Maryland v Virginia ứng ra tổ chức. ể tỏ tnh on kết v tng trợ trong cng cuộc bảo vệ chnh nghĩa của ngời Việt tỵ nạn cộng sản, một số ồng bo từ cc tiểu bang pha bắc v nam thủ Hoa Thịnh ốn li xe nhiều tiếng ồng hồ từ Philadelphia, Pensylvania, Richmond, Virginia, v New Jersey về ể tham dự. Trong số ồng hng tham dự cuộc biểu tnh hm nay, nhiều ngời kin tr v bền vững trong việc xử dụng quyền tự do ngn luận v hội họp ể by tỏ kiến chnh trị phản ối chế ộ ộc ảng ộc ti của chnh quyền cộng sản Việt nam. Trong vng 3 ngy ku gọi v vận ộng ồng bo trn i pht thanh Tiếng ni Việt nam Hải ngọai v bo ch ịa phng, Ban Tổ chức cuộc biểu tnh thnh cng v thắng lợi trong việc nu cao thức chnh trị v vạch trần m mu xử dụng vn nghệ sĩ trong nớc ra nớc ngoi ể lm kiều vận, vn ha vận sau nghị quyết 36 của nh cầm quyền cộng sản Việt nam. Kết quả của cuộc vận ộng v m biểu tnh ny l m nhạc hội bị hủy bỏ. Bảo Quốc, Nghệ sĩ Nhn dn u t v cũng l cn bộ vn ha thng tin của Việt cộng, cũng nh một số nghệ sĩ khc nh Hồng Vn, H Phng v Cẩm Ly khng cần i cửa sau (cũng nh một số vin chức cao cấp của bắc bộ phủ H Nội ến thủ Hoa thịnh ốn ể họp hội, gặp phải dn cho biểu tnh của Cộng ồng ngời Việt hải ngọai) ể ến trnh diễn. Bi ậu xe tha thớt, v chỉ c một vi khn giả lỡ mua v cha ợc hon tiền ến chứng kiến nhiều ồng bo tại thủ tụ họp ku gọi ồng hng tẩy chay chnh sch vn ha vận vừa kiểm duyệt bng bức thng tin trong nớc m lại cn dng nghệ sĩ trong nớc ra nớc ngoi lợi dụng sự t m v sự hiếu kỳ của ngời việt hải ngọai ể tuyn truyền che ậy chế ộ ộc ti ộc ảng trong nớc v chnh sch chia rẽ cộng ồng ngời Việt hải ngọai. thức ợc gi trị v ci gi phải trả cho sự tự do, Cộng ồng Việt nam Vng Washington D.C., Maryland v Virginia vững chắc kin ịnh lập trờng chống cộng v thờng xuyn ku gọi, huy ộng ồng bo thủ Hoa Thịnh ốn tham gia cc cuộc biểu dong vn ha chnh trị nh tham dự diễn hnh ngy lễ ộc lập Hoa kỳ, tổ chức m canh thức 30 thng 4, biểu tnh ln n vi phạm nhn quyền tại qu nh trớc ta ại sứ Việt cộng, biểu tnh phản ối cc cuộc thm viếng của cc vin chức cao cấp của bắc bộ phủ H Nội ến thủ Hoa thịnh ốn,.. m nay, Ban Tổ chức v ồng bo ở lại cho ến 11 giờ m trong tinh thần ấu tranh v cng quyết khng li bớc trn con ờng bảo vệ tự do cho ồng bo tại hải ngọai v tự do dn chủ cho qu nh. ( Tin của V Thiện Ton, L Chu v Hong Anh -- i Vietnamese American Television pht hnh tại thủ Hoa Thịnh ốn vo lc 6 giờ chiều chủ nhật trn hệ thống pht hnh MHz tần sng 56 v pht tại cc i pht hnh khc nh Little Saigon Television, California; Saigon Broadcasting Television Network,)

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnamcongsan@yahoo.com), October 07, 2004.

Response to Thưa các Cộng Dồng và các Tô? Chức Dấu Tranh:

Cậu ny ăn ni t học qu, cứ như trẻ con ln 5 ln 6 trong ci XHCNVN đang học ni tục như Bc Hồ Chủ Địt đ dạy.Đất mất, Biển Dzng cho bọn Tầu xạ phang m lc no lng cũng vui như mơ hội r 1 lũ ngu si con bọ st, con chu mấy thằng cn ngố ăn bn đi đi du học loại học đứng đưo8`ng như thằng chết xnh chết thối nh chng my cn nằm trong nh knh Ba Đnh.

-- (Ngu Như Con B ChỉBưạ@CB.com), October 07, 2004.

Response to Thưa các Cộng Dồng và các Tô? Chức Dấu Tranh:

***

Khng biết c Người Trong Nước no đọc bản tin ny O????

MyCutNguyNha`o ????? hay l Kiều Vận ct she'o :))))

-- There are some VC Ass Likers play the game in here :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), October 07, 2004.


Response to Thưa các Cộng Dồng và các Tô? Chức Dấu Tranh:

THƯA CÁC BẰNG HỮU, CHUYỆN CHỐNG NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỌN NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM NGAY TẠI HẢI NGOẠI LÀ ĐIỀU THẬT QUÁ GIẢN DỊ THEO Ý NGHĨ CỦA KẺ GIÀ NÀY : CHỈ CẦN XỬ DỤNG MỘT TRÁI LỰU ĐẠN NÉM LÊN SÂN KHẤU KHI BỌN NÓ TRÌNH DIỄN HOẶC NÓI KHOÁC NÓI LÁC VỀ CÁI HAY CÁI ĐẸP CỦA BỌN CHÚNG LÀ XONG NGAY . LÀM VIỆC GIẢN DỊ NÀY NHẤT ĐỊNH CHÍNH QUYỀN CÁC NƯỚC TÂY PHƯƠNG CHẲNG BẮT TÙ CHUNG THÂN ĐÂU MÀ LO HƠN NỮA NẾU CÓ Ở TÙ THÌ CŨNG LÀ CÁI TÙ VÍ CHÍNH NGHĨA VÌ YÊU NƯỚC . HÃY NHÌN LẠI GƯƠNG CỦA MỘT PHẠM HỒNG THÁI MUÔN ĐỜI DANH THƠM TRONG LỊCH SỬ. THẤY BOM HAY BẮN CHẾT BỌN TAY SAI CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở CÁC NƯỚC NGOÀI LÀ ĐIỀU CẦN PHẢI LÀM.

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), October 08, 2004.

Response to Thưa các Cộng Dồng và các Tô? Chức Dấu Tranh:

THƯA CC BẰNG HỮU, CHUYỆN CHỐNG NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỌN NH NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM NGAY TẠI HẢI NGOẠI L ĐIỀU THẬT QU GIẢN DỊ THEO NGHĨ CỦA KẺ GI NY :

CHỈ CẦN XỬ DỤNG MỘT TRI LỰU ĐẠN NM LN SN KHẤU KHI BỌN N TRNH DIỄN HOẶC NI KHOC NI LC VỀ CI HAY CI ĐẸP CỦA BỌN CHNG L XONG NGAY .

LM VIỆC GIẢN DỊ NY NHẤT ĐỊNH CHNH QUYỀN CC NƯỚC TY PHƯƠNG CHẲNG BẮT T CHUNG THN ĐU M LO HƠN NỮA NẾU C Ở T TH CŨNG L CI T V CHNH NGHĨA V YU NƯỚC .

HY NHN LẠI GƯƠNG CỦA MỘT PHẠM HỒNG THI MUN ĐỜI DANH THƠM TRONG LỊCH SỬ. THẤY BOM HAY BẮN CHẾT BỌN TAY SAI CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở CC NƯỚC NGOI L ĐIỀU CẦN PHẢI LM.

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), October 08, 2004.

-- post lai cho NCN (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 08, 2004.Response to Thưa các Cộng Dồng và các Tô? Chức Dấu Tranh:

Dit-me thang nguoi Cao-nien , chu may xui tre con an cut ga ma dung ngoai vo tay ! Tai sao chu may khong lam ma xui bay nguoi khac lam?.

Con thang Ma-co noi giao cho giac ,them cai tro Vach -ao VN cho nguoi ngoai -cuoc xem lung ,....

cac co so , cac to chuc van nghe van gung hai ngoai se duoc IRS hoi tham , VC va IRS se vo tay that to ,khi Vietnam to cao Vietnam tren dat My , ho chi thich duoc nhu vay do ton tien muon nguoi spy. Thong bao cho cac chu yellow KKK : -Su ngu -xuan cua cac chu se lam thiet hai tai chanh ,danh du cua hang ngan business VN tren dat My . ( di nhien ,VC chang he han gi ca ! ) Why did you guys so stupid ?

-- chi-bua (mingo@netscape.net), October 08, 2004.


Response to Thưa các Cộng Dồng và các Tô? Chức Dấu Tranh:

Bọn CSVN vẫn thường hay rêu rao tuyên truyền rằng những người Việt chống cộng hải ngoại là những người chống cộng cực đoan. Một người có hành động cực đoan là một người có thể làm bất cứ việc gì để hảm hại đối phương, chẳng hạn như ám sát, thủ tiêu. Trong thời gian gần 30 năm qua, chưa một người CS, từ viên chức chính phủ đi tu nghiệp cho đến các du sinh con cái cán bộ ở hải ngoại bị nguy hại đến tính mạng. Mặc dù ở hải ngoại có biết bao nhiêu người đả bị CS bỏ tù, đánh đạp có thương tích, bị cướp mất nhà đất, có cha mẹ ông bà bị thủ tiêu trong tù cải tạo, có mối thù truyền kiếp với những con vật đội lớp người trong cái ĐCSVN, và họ rất dể dàng trả món nợ máu của mình. CSVN thực sự mới chính là những con người cực đoan, như Đức Quốc Xả, như bọn KKK chuyên khủng bố không còn tính người.

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), October 08, 2004.

Response to Thưa các Cộng Dồng và các Tô? Chức Dấu Tranh:

HỠI NHỮNG NGƯỜI CÓ NỢ MÁU VỚI BON VIỆT GIAN CỘNG SẢN.

HÃY TẶNG CHO BỌN TAY SAI TUYÊN TRUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở BẤT KỲ MỘT NƠI NÀO TẠI CÁC NƯỚC HẢI NGOẠI NÀY MỖI KHI CHÚNG DỞ TRÒ TỔ CHỨC HỌP HÀNG, TUYÊN TRUYỀN LẾU LÁO MỘT VIÊN ĐẠN . HÃY TẶNG CHO NHỮNG CƠ SỞ GỌI LÀ NGOẠI GIAO, VĂN HOÁ...GÌ GÌ ĐÓ CỦA CHÚNG TẠI BẤT KỲ NƯỚC NÀO TRÊN THẾ GIỚI MỘT QỦA BOM. HÃY NOI GƯƠNG PHẠM HÒNG THÁI MUÔN ĐỜI ĐƯỢC GHI CÔNG

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), October 09, 2004.


Response to Thưa các Cộng Dồng và các Tô? Chức Dấu Tranh:

KHÔNG BIỆN PHẮP CHỐNG CỘNG HỮU HIỆU NÀO BẰNG :

1- BẮN CHẾT BỌN TAY SAI TUYÊN TRUYỀN CHÙ NGHĨA CÔNG SẢN CỦA BỌN VIỆT GIAN HÀ NÔI TẠI HẢI NGOẠI.

2- ĐẠT BOM TẠI BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO CỦA CHÚNG TẠI BẤT KỲ NƠI NÀO TRÊN THẾ GIỚI TỰ DO NÀY.

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), October 09, 2004.


Moderation questions? read the FAQ