Em Trở Lại Paris

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


Em Trở Lại ParisAnh, em đ trở lại Paris
Sau hai mươi su năm di
Cng anh
Vượt trng dương tm đất hứa
Hai mươi su năm em ga hơn trước
Một mnh, trống vắng
Tc hai mu kh che dấu nt phi phaiEm trởi lại đy
Khng c đợi chờ
Lng buồn như bia mộ
Nhớ bước chn anh trn từng vin gạch cổ
In dấu mỗi lần qua
Nhớ nụ cười anh m kn nổi lo xa
Những thng ngy chng mnh lnh đnh nơi xứ lạAnh, em đ trở lại Paris
i giữa mưa gầy thng Bảy
Kỷ niệm chập chng trang k ức
Mắt cay cay cơn huyễn mộng trng phng

Vẫn cn đấy
Dng sng Seine mấy ma chung bng
Con phố xưa đứng ngng với đợi chờ

Vẫn cn đấy
Khải Hon Mn hong hn hay nắng rỡ
Anh xa rồi một thửo trầm hương
Em vết thương nương hơi thở theo cng
Tim lỗi nhịp, hồn bay tm cnh giAnh, em đ trở lại Paris
Thiếu mất người tnh si
Anh by giờ đu đ
ầu ngỏ hay chn my
C nhn em trần thế
Trơ trẽn phấn mi hồng
C hay khng trong em đm nguyệt tận
V c đơn
V lạnh lẽo
Bởi đu cn ấm p một bn tay !Kim Thnh
July 2004

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), October 07, 2004

Answers

Response to Em Ðã Trở Lại Paris

Em Trở Lại ParisAnh, em đ trở lại Paris
Sau hai mươi su năm di
Cng anh
Vượt trng dương tm đất hứa
Hai mươi su năm em ga hơn trước
Một mnh, trống vắng
Tc hai mu kh che dấu nt phi phaiEm trởi lại đy
Khng c đợi chờ
Lng buồn như bia mộ
Nhớ bước chn anh trn từng vin gạch cổ
In dấu mỗi lần qua
Nhớ nụ cười anh m kn nổi lo xa
Những thng ngy chng mnh lnh đnh nơi xứ lạAnh, em đ trở lại Paris
i giữa mưa gầy thng Bảy
Kỷ niệm chập chng trang k ức
Mắt cay cay cơn huyễn mộng trng phng

Vẫn cn đấy
Dng sng Seine mấy ma chung bng
Con phố xưa đứng ngng với đợi chờ

Vẫn cn đấy
Khải Hon Mn hong hn hay nắng rỡ
Anh xa rồi một thửo trầm hương
Em vết thương nương hơi thở theo cng
Tim lỗi nhịp, hồn bay tm cnh giAnh, em đ trở lại Paris
Thiếu mất người tnh si
Anh by giờ đu đ
ầu ngỏ hay chn my
C nhn em trần thế
Trơ trẽn phấn mi hồng
C hay khng trong em đm nguyệt tận
V c đơn
V lạnh lẽo
Bởi đu cn ấm p một bn tay !Kim Thnh
July 2004

-- test (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua thui' '@yahoo.com), October 07, 2004.

Response to Em Ðã Trở Lại Paris

Just try to insert the poem inside the table...Hopefully it is working

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), October 07, 2004.

Response to Em Ðã Trở Lại Paris


Em Trở Lại ParisAnh, em đ trở lại Paris
Sau hai mươi su năm di
Cng anh
Vượt trng dương tm đất hứa
Hai mươi su năm em ga hơn trước
Một mnh, trống vắng
Tc hai mu kh che dấu nt phi phaiEm trởi lại đy
Khng c đợi chờ
Lng buồn như bia mộ
Nhớ bước chn anh trn từng vin gạch cổ
In dấu mỗi lần qua
Nhớ nụ cười anh m kn nổi lo xa
Những thng ngy chng mnh lnh đnh nơi xứ lạAnh, em đ trở lại Paris
i giữa mưa gầy thng Bảy
Kỷ niệm chập chng trang k ức
Mắt cay cay cơn huyễn mộng trng phng

Vẫn cn đấy
Dng sng Seine mấy ma chung bng
Con phố xưa đứng ngng với đợi chờ

Vẫn cn đấy
Khải Hon Mn hong hn hay nắng rỡ
Anh xa rồi một thửo trầm hương
Em vết thương nương hơi thở theo cng
Tim lỗi nhịp, hồn bay tm cnh giAnh, em đ trở lại Paris
Thiếu mất người tnh si
Anh by giờ đu đ
ầu ngỏ hay chn my
C nhn em trần thế
Trơ trẽn phấn mi hồng
C hay khng trong em đm nguyệt tận
V c đơn
V lạnh lẽo
Bởi đu cn ấm p một bn tay !Kim Thnh
July 2004

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), October 07, 2004.

Moderation questions? read the FAQ