MAI VĂN RÂU; THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI ĐĂ ĐƯỢC ĐẢNG CS CHO PHÉP VIẾT TỜ KIỂM ĐIỂM ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

THỨ TRƯƠNG BỘ THƯƠNG MẠI VIẾT KIỂM ĐIỂM???

MAI VĂN RÂU; THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI ĐĂ ĐƯỢC ĐẢNG CS CHO PHÉP VIẾT TỜ KIỂM ĐIỂM ?

Đó là đường lối và chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam thi hành kỷ luật đối với những đảng viên cao cấp?. Sau khi kiểm điểm cá nhân của MAI VĂN RÂU, số phận ra sao con chờ xem tài đạo diễn của Đảng ta như thế nao ???

PHÁP LUẬT HIỆN NAY "NẾU ĐẢNG THA LÀ XONG HẾT" V̀ VIỆC NÀY DỄ LÀM ĂN, NÊN CÓ SỰ BAO CHE V̀ ĐÓ LA NGUYÊN TẮC NGHỀ NGHIỆP LÀM ĂN CÓ TỔ CHỨC ?

Th́ bởi vậy mà sống dưới chế độ cs, người ta phải vô đảng ! Vô đảng để khi làm bậy th́ có đảng nó bảo kê (che ô che dù). Bất quá th́ bị kỷ luật đảng mà thôi. Mà bị kỷ luật đảng có nghĩa là hạ cánh an toàn, không bao giờ phải ngồi tù.

Với đồng lương công chức mạt hạng, không nuôi nổi bản thân th́ có kẻ nào mà không đi vô con đường lưu manh hoá.

Thực tế, đảng viên cs chẳng phải là kẻ có lư tưởng cs cái ǵ cả. Tuy nhiên, với thời kinh tế thị trường định hướng xhcn này th́ có hai loại đảng viên. Loại thứ nhất là loại được đảng nó bảo kê. Loại thứ hai là loại bị đảng nó đem ra làm dê tế thần khi hoàn cảnh có vấn đề.

Đảng viên nào mà nhắm ḿnh sẽ là con dê tế thần th́ liệu chừng ... xé thẻ đảng, quay lưng với đảng nó là vừa rồi đó. Trước sau ǵ đảng nó cũng phải bị giải thể mà thôi.

-- Vo Danh (Vo_Danh@yahoo.com), October 05, 2004

Answers

Response to MAI VĂN RĂ‚U; THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI ĐĂƒ ĐƯỢC ĐẢNG CS CHO PHÉP VIẾT TỜ KIỂM ĐIỂM ?

ANH HUGO NÓI: CHA ĂN MẶN, CON KHÔNG KHÁT MÀ KHÁT THẾ CHO CHA

Trich Đứng Dậy.

Người ta nói Cha ăn mặn th́ con khát nước . Thế nhưng vài ngày rồi ở các bar café Hà Nội dân ta nhí nhẩm là trường hợp ông thứ trưởng Bộ thương mại dưới sự lănh đạo sáng suốt của ông Trương đ́nh Tuyển đă đánh ván cờ khá cao tay .

Đấy là con và cha đă từng ăn mặn và ăn no là đằng khác . Nhưng cha chắc 100 phần trăm là không vào tù mà con sẽ vào thay . Người ta nói là mỗi lần đi đốt tiền ở các bar Henessy , XO mà mỗi chầu phải từ 20 ngh́n đô la trở lên , con của ông thứ trưởng có phải chỉ khoát tay "bạn" rồi quậy phá đốt tiền ? .

Hoàn toàn sai . Thử xem lại đi , "bạn" của ông con Mai Thanh Hải phải là ai ? . Mười bạn ngồi nhâm ly rượu tính bằng đô th́ hết tám ông thuộc ngành công an . Làm cái nghề mà thu phí quota , nếu không có sự bảo trợ của giới công an nhân dân , đố mà tay Hải này thoát khỏi nhân dân . Ư mà nhân dân là những ai nhỉ ? đấy là những tay không được Hải chung chi ṣng phẳng ở ban giám đốc công an Hà Nội bực nên phá hỏng .

Thế nên nhân dân thật th́ mù mù ảo ảo, c̣n nhân dân trong công an nhân dân mới là lắm tṛ . Bởi vậy , thông qua các gia sư số một của công an nhân dân , ông Tuyển và Dậu đánh cờ rất cứng : đấy là thế mạng thằng con , cho nó ngồi tù vài năm , bao nhiêu tội trạng đổ hết lên đầu nó . C̣n ông Dậu sẽ bị khiển trách , và cái ghế của ông Tuyển và hai ông đỡ đầu trong ban bí thư trung ương đảng cũng đỡ bị ảnh hưởng .

Tội một chuyện : đấy là cả hai ông quên hết cái ông nhân dân thật mù mù ảo ảo kia vẫn c̣n , cho nên nói theo anh chàng HuGo trong tṛ chơi Hugo vào các tối hai tư sáu hàng tuần trên TiVi là : "Dù sao anh bạn ơi , mọi chuyện đến đây đă kết thúc."

Hu hu , cả hai ông Tuyển và Dậu sẽ được những bao nhiêu điểm hở anh Hugo ? dĩ nhiên là hai ông không thể có điểm thưởng .

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), October 05, 2004.

Response to MAI VĂN RĂ‚U; THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI ĐĂƒ ĐƯỢC ĐẢNG CS CHO PHÉP VIẾT TỜ KIỂM ĐIỂM ?

Nho su dau tranh khong met moicua cac bc o day. Mai Van Dau (bo cua NVN,Hoang VN, @@@@@, HiHi, Chi Bua... da bi cach chuc hom qua 7 thang 10 2004

-- Xman (DT@yahoo.com), October 07, 2004.

Response to MAI VĂN RĂ‚U; THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI ĐĂƒ ĐƯỢC ĐẢNG CS CHO PHÉP VIẾT TỜ KIỂM ĐIỂM ?-- (tosu_cs@yahoo.com), October 07, 2004.

Moderation questions? read the FAQ