SỰ THẬT VỀ HỒ CH MINH V ẢNG CỘNG SẢN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin cc bạn trong nớc ọc ể biết sự thật về lịch sử cận ại VN v sự dối tr của Hồ Ch Minh v b lũ .

http://www.country-data.com/frd/cs/vntoc.html#vn0033

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 04, 2004

Answers

Response to SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH VÀ ÐẢNG CỘNG SẢN-- (tosu_cs@yahoo.com), October 04, 2004.

Response to SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH VÀ ÐẢNG CỘNG SẢN

Ci nhục cho anh Nguyễn Sinh Cung l Staline chưa bao giờ cho anh ta ngồi ngang hng với hắn. Staline đối sử với anh Sinh Vin trường khủng bố viễn Đng như O6ng chủ đối với 1 anh đm thu chm mướn.

V Sinh Cung đ thủ tiu 2 đồ đệ VN rất am hiểu về Leninist , anh S inh Cung dzốt về gio đều nn theo bọn Mao để được bảo v v c đưo8`ng về Việt Nam chiếm nước kiểu dnh Tự Do Độc Lập m Việt Nam đ c để theo Nga Tầu lm khuyển m. Sau Ngi Staline cũng đnh nhận Sinh Cung lm người dp việc nhưng Staline ko tin ở Sinh Cung.

-- (Việt_Nhn@Filsons.com), October 04, 2004.


Response to SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH VÀ ÐẢNG CỘNG SẢN

- Mau Than 1968 : noi dau khong du*t cua Hue


- vietnamcongsans's photos


- Những Oan Hồn Trên Đại Lộ Kinh Hoàng


- Oan Hồn Trên Xứ Huế !!


- Tội Ác Cộng Sản Việt Nam


- Thực Chất Của Hồ Chí Minh !


- Who is Hồ Chí Minh


- Children for sale


- Oan Hồn Trên Xứ Huế !!


- Những oan hồn trên Đại Lộ Kinh Hoàng


- Ba'o Chi' Ngoa.i Quo^'c Vie^'t Ve^` Cuo^.c Tha?m Sa't Te^'t Ma^.u Tha^n


- Hồi Ký của Người Lính Già


- Tội Ác Cộng Sản Việt Nam


- Liberation Huê’ - Gia?i Pho'ng ddo^`ng ba`o to^i ???


- Oan Hồn Trên Xứ Huế


- BẢN CÁO TRẠNG 50 NĂM TỘI ÁC CỘNG SẢN


- VN ta tu*. do qua’ : Cha’u ngoan ba’c Ho : cha’u cu`ng ba’c ha`nh qua^ n


- THÁNH NHÂN TRẦN HƯNG ÐẠO THƯƠNG DÂN YÊU NUÓC VÀ CON NGƯỜI GIAN MANH QUỈ QUYỆT BUÔN DÂN BÁN NƯỚC HỒ CHÍ MINH


- Miền Nam xin đừng quên: Mở lại HỒ SƠ DiỆT CHỦNG


- Mở lại hồ sơ CSVN thảm sát 3,157 đồng bào làng BA CHÚC, tỉnh An Giang đêm 18/4/78


- Giới-Thiệu Tác-Phẩm VIỆT-SỬ ĐẠI-CƯƠNG, Tập 1 Của Sử-Gia Trần Gia Phụng


- Mo* hô so* cu~: Về Vụ Án T4 và Sáu Sứ. // Hội Nghị và Hiệp Định Genève. // Cải Cách Ruộng Ðất. // Cố Ðô Kinh Hoàng 1968 // Tài Liệu Giải Mật Về Cuộc Chiến Hoa Việt 1979.


- Khoảng Cách Thái Lan Và Việt Nam


- Lịch sử những la' cờ VietNam


- Quoc ky VietNam : nguon goc va le chinh thong


- TÀi LIỆU LỊCH SỬ: BÙ NHÌN HỒ CHÍ MINH VÀ HIỆP ĐỊNH GENÈVE


- Một Chế Độ Buôn Dân Bán Nước Và Diệt Chủng!


- DANH SÁCH CÁC QUAN CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HÚT MÁU DÂN GỬI TIỀN TẠI NGÂN HÀNG THỤY SĨ.


- Sự tích: Con yêu râu xanh ở Việt Nam – bài 12


- Vê Hồ Chí Minh


----

audio : Câu chuyện thời sự VN: Lê Văn Xương 03-10-04 !!! - DD Nguoi Viet QG


---

- DD Nguoi Viet QG


- DD Chien luoc Domino Tàu/DNA


- DD Tre Lau


- DD Ykien
-- Chong Ngoai Xam (chong_ngoaixam@yahoo.com), October 05, 2004.

Response to SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH VÀ ÐẢNG CỘNG SẢN

- HĂM CHÍN NĂM (1975-2004), NHÌN LẠI THÀNH TÍCH BÁN NƯỚC CỦA VIỆT CỘNG


audio: Cải Cách Ruộng Ðất.


-Cuộc cải tạo Nông Nghiệp tại miền Bắc 195x - Võ Trường Sơn


audio: Cố Ðô Kinh Hoàng 1968


-LỘT TRẦN HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH
-- Chong Ngoai Xam (chong_ngoaixam@yahoo.com), October 05, 2004.

Response to SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH VÀ ÐẢNG CỘNG SẢN

- Tôi. a’c CSVN – Lich. Su*? VN !!


- Tôi. a’c CSVN – Lich. Su*? VN !!


- Tôi. a’c CSVN – Lich. Su*? VN !!


- Tôi. a’c CSVN – Lich. Su*? VN !!
-- Chong Ngoai Xam (chong_ngoaixam@yahoo.com), October 05, 2004.


Response to SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH VÀ ÐẢNG CỘNG SẢN

- Hồ sơ Nguyễn Vũ Bnh


- Thế hệ L Ch Quang đ trưởng thnh : Hy cảnh gic với Bắc triều !!


- Hồ sơ Nguyễn Khắc Ton


- Hồ sơ Phạm Hồng Sơn : dn chủ cho cuộc sống ! // Thế no l dn chủ ?


- Văn học : H Sĩ Phu : Đi điều suy nghĩ của một cng dn - Chia tay thức hệ // Nguyễn Hộ : Quan điểm v cuộc sống // Vũ Thư Hin : Đm giữa ban ngy (zip) - Miền thơ ấu // Trịnh Cng Sơn : Về những ca khc phản chiến của TCS // Nguyễn Văn Huy : Tm hiểu lịch sử Việt Nam // ... vv
-- Chong Ngoai Xam (chong_ngoaixam@yahoo.com), October 05, 2004.

Response to SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH VÀ ÐẢNG CỘNG SẢN

Theo nghie^n cu+'u ho^`i cuo^'i na(m 2000 cu?a mo^.t so^' chuye^n vie^n nga^n ha`ng, thi` ta`i sa?n cu?a 18 te^n Vie^.t Co^.ng cho'p bu dda~ vo+ ve't ddu+o+.c to+'i nay la` (VC Politburos Networth, Internet Thursday December 21, 2000) :

1\. Le^ Kha? Phie^u, ho^`i a^'y la`m To^?ng Bi' Thu+ dda?ng CSVN 1 ti? 170 trie^.u my~ kim 2\. Tra^`n DDu+'c Lu+o+ng, Chu? ti.ch Nha` Nu+o+'c 1 ti? 130 trie^.u - - 3\. Phan Va(n Kha?i, Thu? Tu+o+'ng (va` con trai) 1 ti? 200 trie^.u - - 4\. No^ng DDu+'c Ma.nh, Chu? Ti.ch Quo^'c Ho^.i (To^?ng Bi' Thu+ dda`u na(m 2001) 135 trie^.u - - 5\. Nguye^~n Va(n An, Chu? Tch Ban Cha^'p Ha`nh Trung U+o+ng 143 trie^.u - - 6.Nguye^~n Ta^'n Du~ng, DDe^. Nha^'t Pho' Thu? Tu+o+'ng 1 ti? 480 trie^.u - - 7\. Nguye^~n Ma.nh Ca^`m, Pho' Thu? Tu+o+'ng 1 ti? 150 trie^.u - - 8\. Nguye^~n DDu+'c Bi`nh, Gia'm DDo^'c Vie^.n Quo^'c Gia Ho^` Chi' Minh 140 trie^.u - - 9\. Pha.m The^' Duye^.t, Chu? ti.ch Ma(.t Tra^.n To^? Quo^'c 1 ti? 173 trie^.u - - 10\. Nguye^~n Thi. Xua^n My~, Chu? ti.ch U?y ban Trung u+o+ng Kie^?m soa't DDa?ng 117 trie^.u - - 11\. Trung Tu+o+'ng Pha.m Va(n Tra`, Bo^. Tru+o+?ng Quo^'c Pho`ng 1 ti? 360 trie^.u - - trong ddo' co' 10 ta^'n va`ng chie^'n lo+.i pha^? m ddem tu+` Cao Mie^n ve^` (1979-1989) 12\. Trung Tu+o+'ng Le^ Minh Hu+o+ng, Bo^. Tru+o+?ng No^.i Vu. 156 trie^.u - - 13\. Le^ Xua^n Tu`ng, Chu? ti.ch DDa?ng o+? Ha` No^.i 116 trie^.u - - 14\. Tru+o+ng Ta^'n Sang, Chu? ti.ch U?y ban Kinh Te^' 1 ti? 124 trie^.u - - 15\. Pha.m Thanh Nga^n, Chi'nh U?y Qua^n ddo^.i 12 trie^.u - - 16\. Nguye^~n Minh Trie^'t, Chu? ti.ch DDa?ng Ho^` Chi' Minh 197 trie^.u - - 17\. Phan DDie^`n, Chu? ti.ch DDa?ng o+? DDa` Na(~ng 156 trie^.u - - 18\. Nguye^~n Phu' Tro.ng, Chu? ti.ch DDa?ng o+? Ha` No^.i 140 trie^.u - -

-- Chong Ngoai Xam (chong_ngoaixam@yahoo.com), October 05, 2004.


Moderation questions? read the FAQ