Cấp php mở ại l Internet: Tại sao lại sợ???

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cấp php mở ại l Internet: Tại sao lại sợ??? 21/09/2004 10:12:49 PM GMT +7 LTS: Tại TPHCM, một số nơi như quận 1, quận 3, quận Ph Nhuận v.v... ang dự kiến sẽ hạn chế hoặc khng cấp php mở thêm ại l Internet. Vấn ề ã ược sự quan tm của nhiều bạn ọc. Bo NL xin giới thiệu bài viết sau y của tc giả L Quốc Nam, gio viên Trung tm Tin học TDI-TPHCM

ấy là một chủ trương v l. Bởi ng lẽ phải tập trung diệt su rầy, kiểm tra kỹ hạt giống trước khi trồng thì người ta lại nghĩ ến việc ngưng trồng la cho... khỏe!

Quan liêu và thiếu trch nhiệm

Nếu lập luận rằng: Vì cho mở nhiều ại l Internet qu sẽ quản l khng xuể nên thi khng cho mở nữa, thì là cch ni quan liêu và thiếu trch nhiệm:

Quan liêu vì anh là người chịu trch nhiệm cấp php. Trước khi cấp php cho một ại l Internet thì phải biết khả nng quản l của mình, kiểm tra iều kiện ể ại l Internet hoạt ộng ược tốt như: nơi ể xe, trình ộ người quản l, nh sng, ộ chi màn hình v.v... thế mà anh cứ bỏ mặc ể cho n pht triển tràn lan rồi bất ngờ ngưng cấp php. Vậy, ai là người chịu trch nhiệm khi những nơi dự ịnh mở ã k hợp ồng thuê mặt bằng, ã mua my, ã tuyển nhn viên rồi ột nhiên khng ược cấp php.

Thiếu trch nhiệm vì trong khi ang c rất nhiều thanh niên tình nguyện lặn lội ến vùng su, vùng xa hướng dẫn sử dụng Internet thì ngay tại TPHCM lại ngn chặn hoặc hạn chế người dn ến với Internet. C cầu mới c cung. Khi còn c người xin mở ại l Internet thì c nghĩa nơi cung chưa ủ cầu và nếu những nơi sắp mở sau này là những nơi tốt, người quản l tốt mà khng ược php mở thì ha ra lại tạo iều kiện cho những nơi lu nay hoạt ộng km, giờ càng c thêm cơ hội hoạt ộng.

Nhầm to: Ở nhà mới dễ coi ci xấu hơn nơi cng cộng!

Phải thấy rằng còn rất nhiều CB-CNVC, sinh viên, học sinh chưa ủ khả nng ể sắm nổi một dàn my tnh. Cũng khng t người c my tnh nhưng vẫn chọn cch khai thc Internet ở cc ại l Internet bởi n tiện lợi hơn ng k sử dụng ở nhà vì khỏi phải quản l, gi rẻ hơn, tốc ộ nhanh hơn, khng cần ầu tư, khng lo bảo trì, khng sợ virus, khng pht sinh cước gọi iện thoại quốc tế, còn c thể học hỏi thêm vì b chỗ nào ã c người chỉ bảo ngay.

Vì thế, việc hạn chế mở ại l Internet tất yếu sẽ ảnh hưởng ngay ến những người c thu nhập thấp chưa c khả nng ầu tư my vi tnh, line iện thoại ể sử dụng Internet ở nhà. Ở gc ộ quản l, xin thưa rằng khi người ta sử dụng Internet tại nơi cng cộng thì sẽ kh truy cập những trang xấu hơn my ặt trong phòng riêng ở nhà.

Thiếu hiểu biết bèn... cấm

Nếu người quản l ại l Internet khng muốn khch hàng truy cập thng tin xấu thì chắc chắn khch hàng khng cch nào truy cập ược. Vì vậy, ối tượng cần quan tm là những người quản l ại l Internet chứ khng phải là ại l hay người sử dụng dịch vụ. Về kỹ thuật, cơ quan chức nng khi ến cc ại l Internet chỉ cần mở Temporary, History, duyệt qua ổ ĩa ở my con và Cache ở my Proxy thì sẽ pht hiện ngay ở u c tổ chức cho khch hàng truy cập cc web ồi trụy. Với tội này thì việc tịch thu phương tiện, phạt 5, 10 triệu ồng, thậm ch rt giấy php, bỏ tù người trng nom ại l Internet là việc cần làm chứ khng chỉ xử l hành chnh.

Ci gốc của vấn ề là ở sự quản l. Bởi vậy, phải giải quyết tận gốc. ừng lặp lại bài học như kiểu khng quản l ược karaoke thì cấm, ã từng xn xao dư luận.

L Quốc Nam

Viết phản hồi | Gửi cho bạn bè | In ra giấy CC TIN KHC Nguồn nước sẽ ược cung cấp ủ ------------------------------------------------------- Mùa trung thu khổ vì ln tự pht ------------------------------------------------------- Chu rất buồn vì tiền xu mau en xỉn ------------------------------------------------------- ường dy nng 24 giờ qua ------------------------------------------------------- Dn làm dự n treo sao ược? --------------------------------------------------------- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), October 03, 2004

Answers

Response to Cấp phép mở ðại lý Internet: Tại sao lại sợ???

VC rất thích phân ,bất cứ phân gì cũng là tiền ,phân để bón cây để nuôi cá . . .

Vì vậy chúng có thể phân biệt bất cứ loại phân nào .Tuy nhiên có một loại phân không mùi ,ăn không được ,bán không ai mua nên VC rất sợ ,đó là phân internet .

Người Việt Nam đã bị bọn VC cho ăn quá nhiều bánh vẽ MBVN gần 60 năm ,MNVN gần 30 năm nên phân dồn cục lên tới não .

Từ ngày có internet và nhất là những quán Cafê internet người dân Việt thường lui tới để trút bầu tâm sự .Giải tỏa những ứ động tích lũy bấy nhiêu nay .

Chính nhờ những thứ phân này mà người hải ngoại khù khờ mới ngửi được cái mùi thúi tha của bọn sán lải cộng sản .

Do đó VC rất sợ mấy cái cầu tiêu internet .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 04, 2004.


Response to Cấp phép mở ðại lý Internet: Tại sao lại sợ???

VC rất thch phn ,bất cứ phn g cũng l tiền ,phn để bn cy để nui c . . . V vậy chng c thể phn biệt bất cứ loại phn no .Tuy nhin c một loại phn khng mi ,ăn khng được ,bn khng ai mua nn VC rất sợ ,đ l phn internet .

Người Việt Nam đ bị bọn VC cho ăn qu nhiều bnh vẽ MBVN gần 60 năm ,MNVN gần 30 năm nn phn dồn cục ln tới no .

Từ ngy c internet v nhất l những qun Caf internet người dn Việt thường lui tới để trt bầu tm sự .Giải tỏa những ứ động tch lũy bấy nhiu nay .

Chnh nhờ những thứ phn ny m người hải ngoại kh khờ mới ngửi được ci mi thi tha của bọn sn lải cộng sản .

Do đ VC rất sợ mấy ci cầu tiu internet .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 04, 2004.


Moderation questions? read the FAQ