Bao giờ người dn Việt nam được sống kiếp người ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Em xin cho cc Bc trong Forum .

Bao giờ độc ti bị lật đổ tại Việt nam th khi ấy người dn Việt nam mới thật sự được sống kiếp người v hạnh phc .

Ở Việt nam em bn v số dạo tuy khổ sở , nhục nh , nhưng nhn xung quanh vẫn cn c phc hơn nhiều triệu dn đen khc .

-- NguyễnLậtĐổĐộcTi , đang bn v số ở Việt nam , Hehehe. (độcticộngsảnsẻchết@vnn.vn.com), October 03, 2004

Answers

Response to Bao giờ người dân Việt nam được sống kiếp người ?

keke ..bao giờ khng cn ci forum kiểu ny th đ l lc dn Việt Nam được sống trong tự do ....

hy tưởng tượng lc đ cc vị "cn ngố con" cũng đang phiu bạt ở Lin X cũ hay cc nước đng u v ngồi than thở ..like we are now !!..

..kaka ...khng biết mnh c chờ được ci ngy đấy khng .? i' been waiting so long .. 'till now ..

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), October 03, 2004.


Response to Bao giờ người dân Việt nam được sống kiếp người ?

keke ..bao giờ khng cn CHXHCN th đ l lc dn Việt Nam được sống trong tự do .... Hy tưởng tượng lc đ cc vị "cn ngố cha cn ngố con" cũng đang phiu bạt ở Lin X cũ hay cc nước đng u ,Trung cộng ,Bắc Hn ,Cubav ngồi than thở . . like we are now !!. . . .

..kaka ...khng biết mnh c chờ được ci ngy đấy khng .? i' been waiting so long .. 'till I die . . . . .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 03, 2004.


Response to Bao giờ người dân Việt nam được sống kiếp người ?

Đến khi thich_du_thu chết m cn ngố CS vẫn chưa đi phiu bạt th thich_du_thu nn chết sớm đi v sng' cũng c ch g ?

-- NguoiViet (NguoiViet@yahoo.com), October 03, 2004.

Response to Bao giờ người dân Việt nam được sống kiếp người ?

Đến khi Nguoiviet chết mà cán ngố CS vẫn chưa đi phiêu bạt thì nguoiviet nên chết sớm đi vì sông' cũng có ích gì ?

-- vietcongkhung (hochomanh@vnn.vn), October 03, 2004.

Response to Bao giờ người dân Việt nam được sống kiếp người ?

Cm ơn anh người Việt đ chc c cho ti ,Ti qu gi để chiến đấu nhưng qu trẻ để lẩn thẩn như Nguyễn Cao Kỳ .Nn cn đủ xức nhn bọn CHXHCN chết nhăn răng ,như bọn qun đội nhăn răng hn yếu ,bọn chnh trị bộ đ hm hại bao nhiu cấp chỉ huy của họ m họ vẫn coi như khng .

Ngy xưa Đại tướng cầm "qun" .

Ngy nay Đại tưng cầm quần "chị em"

Ngy xưa Đại tướng coi "qun" .

Ngy nay Đại tưng coi quần "chị em"

Ngy xưa Đại tướng giữ "qun" .

Ngy nay Đại tưng giữ quần "chị em"

Ngy xưa Đại tướng thương "qun" .

Ngy nay Đại tưng thương quần "chị em"

Ngy xưa Đại tướng đốt "qun" .

Ngy nay Đại tưng đốt quần "chị em"

Bọn sn lải cộng sản sẽ chết trong vng 5 năm thi .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 03, 2004.Moderation questions? read the FAQ