VIET CONG và tôn giáo

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

VIET CONG và tôn giáo

Lê Văn Ấn, 26/9/04

"Vô Tô? Quốc, vô Tôn Giáo, vô Gia Đ́nh" là 3 chính sách mà VC đeo đuổi cho đến cùng.

Ngày nào c̣n Việt Cộng, ngày đó kế hoạch tiêu diệt tôn giáo c̣n được thi hành.

Tôn giáo đă bi. Cộng Sản coi là kẻ thù cần phải tiêu diệt, Cộng Sản nói chung, VC nói riêng đă áp dụng nhiều biện pháp để đạt mục đích tiêu diệt tôn giáo. Cộng Sản cũng chủ trương tiêu diệt các nước tự do dân chủ mà chúng gọi là đế quốc tư bản.

Bao nhiêu năm, Cộng Sản đă tự đặt ḿnh sau bức màn sắt để cho tư bản không thể xâm nhập được và để chúng tự do đàn áp dân chúng, bắt họ phải làm nô lệ cho chúng, nhất là đàn áp tôn giáọ Chủ trương của VC và tôn giáo như nước với lửa, ai cũng đă biết.

Bài này chỉ xin đề cập đến một khía cạnh đặt biệt, trùng hợp giữa VC và Tôn Giáo: diễn biến ḥa b́nh.

Sau khi chiếm được miền Nam, với con mắt ếch ngồi đáy giếng, VC cho rằng chỉ cần khuân hết động sản và chiếm đoạt bất động sản miền Nam, cộng thêm việc dùng người miền Nam làm nô lệ cho chúng, chúng sẽ có một đời sống đế vương lâu dài, chẳng cần ai khác.

Nhưng VC đă lầm. Chính quan thầy của chúng cũng đă thất bại v́ một thời gian dài núp sau bức màn sắt, Nga Sô và Trung Cộng cũng cảm thấy không sống nổi nếu cứ theo chính sách kinh tế bần cùng của thánh tô? Mác Lê nín, do đó, cả 2 "thành tŕ cách mạng vô sản" này đă lần lượt mở cửa rước đế quốc tư bản vào.

Thế nhưng cũng không c̣n kịp, Nga Sô và Đông Âu đă trở mặt với thánh tô? Mác Lê và đi theo đế quốc tư bản trước khi bi. chết đói, chỉ có Trung Cộng và mấy nước con con là c̣n ôm chủ nghĩa Cộng Sản.

VC lúc đó - nói theo ngôn ngữ của Đức Vạn Thế Sư Biểu Khổng Phu Tử - giống như chó mất chủ.

Trước kia, làm tôi Nga Sô, VC đă trở mặt đối với Trung Cộng. "Bọn bành trướng Mao ít", "kẻ thù truyền kiếp" là những tiếng mà VC đă dùng mỗi khi nhắc đến Trung Cộng, nhưng như đă nói, trong trường hợp chó mất chủ th́ đành phải quay lại làm tôi Trung Cộng.

Tại sao phải làm tôi Trung Cộng? Tại sao không theo gương Nga Sô làm cuộc cách mạng xanh? - Tại v́ trong khi theo Nga Sô VC đă trở mặt một cách cạn tàu ráo máng với Trung Cộng, tại v́ ḷng tham không đáy, nhất là tại v́ kiếp nô lệ ngoại bang của VC đă ăn sâu vào óc năo của chúng, từ Hồ Chí Minh cho đến tên VC làng xă, trong khi đó th́ Hoa Kỳ ở xa mà chúng lại trót dại khoe khoang ḿnh

"đánh thắng 3 đế quốc"

trong đó có đế quốc Mỹ!

Hơn nữa, như lời Lê Đức Thọ tả oán với một vị chức sắc Công Giáo rằng "lúc đó chúng tôi khổ lắm, Mỹ th́ ở xa, Nga Sô th́ coi như đă chết, nếu làm cuộc cách mạng xanh th́ Trung Cộng có thể viện cớ trả thù, hơn nữa, kể từ Cách Mạng Mùa Thu cho đến hôm nay, Đảng đă có quá nhiều lầm lỗi, nói trắng ra là có nợ maù quá nhiều với nhân dân, không biết cuộc cách mạng có xanh hay đỏ".

Làm tôi Trung Cộng th́ chỉ giữ được cái địa vị độc tài đảng trị chứ Trung Cộng cũng

"chạy gạo từng bữa"

có đâu giúp được Việt Cộng? Có chăng là VC phải

"triều cống"

cho Trung Cộng!

Do đó,

"con cá nó sống v́ nước",

VC phải t́m đến kẻ đầu sỏ tư bản là Hoa Kỳ.

Chỉ có Hoa Kỳ mới đem lại cơm áo cho Việt Cộng. VC đă thấy rơ điều này từ lâu, đă thèm khát chuyện này "từ khi c̣n bé", nội những kẻ không sống nổi với VC phải bỏ nước ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng chi? ơ? Hoa Kỳ một thời gian là có khả năng gởi về cho thân nhân mỗi năm mấy tỉ dollars, đủ rơ sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ.

Nhưng giao tiếp với tư bản th́ sợ cái con ma

"diễn biến ḥa b́nh".

VC hiện hay cố ư nói lên ư nghĩa của mấy chữ diễn biến ḥa b́nh là kế hoạch lật đô? VC bằng những

"phương thế ḥa b́nh độc hại"

theo một tiến tŕnh tiệm tiến, vô h́nh y như con ma!

Trên thực tế, khi từ bỏ chủ nghĩa kinh tế Cộng Sản để theo kinh tế thi. trường, chính Trung Cộng cũng như VC đă cho dân chúng thấy rơ chủ nghĩa mà bao nhiêu năm chúng theo, bao nhiêu năm chúng giết hại dân lành để thực hiện chủ nghĩa đó, là một sự sai lầm lớn, là một tội lỗi ghê gớm đối với lịch sử, đối với dân chúng.

Trong khi đó, các nước tư bản hay tự do dân chủ dân được sống một cuộc đời đáng sống, tự do và b́nh đẳng, làm sao ho. không so sánh được?

Một khi đă so sánh tức có phán đoán và lựa chọn. Cộng sản khôn lỏi, khôn vặt, cứ nghĩ rằng chỉ đổi mới kinh tế và giữ nguyên chính tri. Cộng Sản th́ an toàn trên con đường độc tài đảng trị. VC đă lầm, hồng nào hồng chẳng có gai, huống ǵ đồng đô la của Mỹ.

Những tên chóp bu của VC không câm họng th́ cũng chỉ ú ớ như kẻ thụt lưỡi khi được hỏi tại sao đổi mới kinh tế mà không đổi mới chính trị? Không thể từ chối, không thể đề pḥng và cũng không thê? trốn chạy trước cái mà VC gọi là

"diễn biến ḥa b́nh"

hay là nếp sống tự do dân chủ của Tây Phương.

Không thể vừa hưởng lợi lộc của các nước Tây phương mà không bị ảnh hưởng của nó.

Muốn xuất cảng tôm sang Hoa Kỳ để lấy đô la Mỹ th́ phải chấp nhận luật lệ buôn bán của Mỹ, không thể bóc lột dân chúng sản xuất tôm để có giá thành rẻ mà phá giá thị trường Hoa Kỳ, giao tiếp với các nước văn minh mà cho những-cán bộ muốn xâm phạm t́nh dục phụ nữ nào th́ cứ "tự nhiên như người Hà Nội" được-, như tên Nguyễn Mạnh Hùng đă rờ mông một phụ nữ Hồng Kông! Phải học cái văn minh lịch sự của người.

Phải tôn trọng những sản phẩm trí óc của người khác, kể cả người dân trong nước, phải để cho dân chúng được tự do, mà tự do tín ngưỡng là tự do quan trọng, v.v và v.v

Trong khi kư các hiệp định, hiệp ước làm ăn với Tây phương, với tư bản, VC phải chấp nhận những điều kiện như vấn đề pháp trị, nhân quyền, v́ đó là những điều kiện tối thiểu đê? một xă hội ổn định, nhờ đó việc buôn bán giao thiệp mới có uy tín, thật thà và phát triển tốt đẹp.

Nhưng VC cho đó là

"diễn biến ḥa b́nh"

tức là những mưu chước lật đổ chúng. Đây là một sự mâu thuẫn không thể chấp nhận được.

Không thể chỉ vứt bỏ chủ nghĩa Cộng Sản về kinh tế mà khư khư giữ lấy cái chính tri. chuyên chính của Cộng Sản.

Ngày 15.9.2004 vừa qua, Bô. Ngoại giao Hoa Kỳ đă liệt VC vào một trong 8 nước đáng quan tâm đặc biệt, nghĩa là VC là nước đàn áp tôn giáo có chủ trương, do kẻ cầm quyền chỉ huy.

Đă đến lúc VC không thể đu dây, đă đến lúc VC không thể mượn mấy chữ

"diễn biến ḥa b́nh"

để từ chối chấp hành những điều cam kết khi giao thiệp với Tây phương.

Đă đến lúc VC phải nhận thức rơ t́nh trạng hiện tại của chúng.

Đảng đă chia làm 2, Đảng đă bị một tên không phải đảng viên lũng đoạn, đă vu cáo cho hầu hết đảng viên cao cấp là tay sai CIA. Diễn biến ḥa b́nh hay thực tế cuộc sống đang lật nhào Đảng. Đó là sự thật.

C̣n số mạng đảng viên ra sao th́ tùy theo cách hành xử của Đảng. VC cũng đă và đang áp dụng "diễn biến ḥa b́nh" với các tôn giáo.

Trước kia, VC áp dụng những thủ đoạn bắc cóc, tù đày, ám sát để đàn áp tôn giáo, tịch thu hoặc phá sập nhà thờ, chùa chiền, thánh thất để làm kho, làm chuồng nuôi súc vật, không cho cử hành nghi thức tôn giáo,v.v Thấy những thủ đoạn này chỉ làm cho tôn giáo củng cố được niềm tin, đoàn kết chặt chẻ, VC bèn chơi tṛ

"diễn biến ḥa b́nh".

Cho các chức sắc, các vi. lănh đạo tôn giáo ra hải ngoại tự do, nhưng có điều kiện, y như tư bản kư thương ước với VC có điều kiện nhân quyền, VC cũng để các ngài ra hải ngoại đê? chứng tỏ chúng cho tôn giáo tự do, các ngài được con chiên hải ngoại ưu ái, ủng hộ, VC cũng có phần.

VC cho xây chùa, xây nhà thờ, cho rước kiệu, v.v nhưng phải

"phục tùng Đảng và Nhà Nước",

ngầm hiểu là "bỏ đạo dần dần" y như diễn biến ḥa b́nh.

Không có Ḥa Thượng Phật Giáo nào như Thích Quảng Liên chỉ đi từ Saigon ra Hà Nội với tiền hô hậu ủng, xe con mới toanh chạy theo mấy chục chiếc, có các thiếu nữ xinh như mộng "dâng hoa", ở khách sạn 5 sao dành cho quốc khách miễn phí không có linh mục nào ngang nhiên có vợ mà vẫn làm "cha sở", vẫn lănh lương nhà nước như Phan Khắc Từ, không có ai vừa làm cha Tổng Đại Diện Tổng Giáo Phận lại tự xưng ḿnh là cán bô.

Đảng và Nhà Nước như Huỳnh Công Minh..

Các ngài nói trên nói riêng và các giáo hội tại VN nói chung đang bi. VC đưa vào tṛ xiệc diễn biến ḥa b́nh (hiểu theo nghĩa Việt Cộng).

V́ đổi lại những ưu đăi này, các vị chức sắc tôn giáo phải có "bộ mặt đầy cảm t́nh" với Việt Cộng, phải nhắm mắt trước các tệ nạn xă hội, những tội ác vô luân của Việt Cộng, phải trốn tránh trách vụ công dân của đất nước khi VC dâng đất, dâng biển cho ngoại bang, phải im lặng trước sự ngược đăi dă man của chúng với một bề dưới chỉ v́ binh vực công lư mà bi.

VC trừng phạt tàn tệ, phải đê? VC xen vào viẹc đào tạo nhân sự, thậm chí để tay sai VC sửa đổi tín điều, sách vở của đạo v.v...

Hoa Kỳ đă đặt VC vào danh sách các nước đáng quan tâm về tôn giáo. VC đă đặt các tôn giáo vào pháp lệnh Tôn giáo, trói buộc cả chân lẫn tay các tôn giáo. Diễn biến ḥa b́nh mà VC phải gánh chịu hậu quả đang kề cận chúng với quyết định của Hoa Kỳ.

Diễn biến Ḥa b́nh mà VC áp dụng với tôn giáo cũng đang kề cận các tôn giáo.

VC có thể ù lỳ với diễn biến ḥa b́nh Hoa Kỳ chứ các tôn giáo không thể làm như vậy, v́ VC đă chuẩn bị tất ca? biện pháp một khi cái gọi là Pháp Lệnh Tôn Giáo của chúng có hiệu lực.

Điều may mắn cho các tôn giáo trong nước là quyết định của Ḥa Kỳ là một trợ thủ quan trọng cho các tôn giáo. Nếu các vị lănh đạo tôn giáo trong nước tỉnh ngộ, sớm nhận thức t́nh thế, nhân cơ hội này mà quyết tâm giành lại tự do tôn giáo cho ḿnh th́ thật là hợp thời hợp lư và sẽ đi đến thành công, nếu không th́ sẽ bi. "lật đổ".

Nếu VC thấy t́nh thế đă đến lúc phải quyết định để không bị những đợt sóng "diễn biến ḥa b́nh" sau này mạnh hơn, vũ băo hơn và tàn bạo hơn, VC phải hoặc đuổi các nước đầu tư ra khỏi VN, hoặc thi hành những cam kết khi chấp nhận giao tiếp với Tây Phương.

Diễn biến ḥa b́nh của VC áp dụng cho các tôn giáo giống hệt như diễn biến ḥa b́nh của Tây Phương áp dụng cho Việt Cộng. Chỉ khác một điều, hoặcVC chấp thuận diễn biến ḥa b́nh của Tây Phương th́ chúng sẽ có một cuộc sống an b́nh, dân chúng sẽ hưởng tự do dân chu? như Nga Sô và Đông Âu ngày nay, hay chống lại th́ chúng sẽ lănh hậu quả ngày càng nghiêm trọng hơn cho đến khi không giữ được ǵ, kể cả tính mạng.

Trái lại, nếu các tôn giáo chống lại diễn biến ḥa b́nh của Việt Cộng, th́ sẽ có một cuộc sống tôn giáo xứng đáng với những ǵ ḿnh tin, thờ. Ngược lại, nếu chạy theo diễn biến ḥa b́nh của VC th́, nói như linh mục Chân Tín, các tôn giáo không c̣n là tôn giáo nữa.

Sự khác biệt, nghịch chiều trong cách hóa giải giữa 2 loại "diễn biến ḥa b́nh" là lư trí, là giá trị và chân lư mà con người nhận được từ Thượng đế, từ các đấng sáng lập tôn giáo.

" DONG TAM HIEP LUC GIAI TRU CONG SAN QUANG PHUC QUE HUONG " **************************************************************************

-- Ho chi Minh Dam TAC (webmaster@vnexpress.net), October 03, 2004

Answers

Response to VIET CONG vĂ  tĂ´n giĂ¡o

Xin đọc để biết thêm Hồ Chết X́nh tranh đấu để dành quyền lực chứ không phải v́ yêu nước :

http://www.country-data.com/frd/cs/vntoc.html#vn0033

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 04, 2004.


Moderation questions? read the FAQ