Người Lnh Gi Vạn Nẻo

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Người Lnh Gi Vạn Nẻo

Xin knh tặng hng triệu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ha v danh & Chiến Sĩ Qun Đội Nhn Dn Việt Nam khuyết danh đ nằm xuống v L tưởng Tự Do & Độc Lập trong bối cảnh Lịch sử Chiến tranh Lạnh v cng oan nghiệt v nghịch ng như sng thần bất cng trt đổ trn đầu Dn Tộc.... Cướp đi hng triệu Mẹ Tử Sĩ & Liệt Sĩ trn khắp hai miền Nam-Bắc hng triệu phần tm linh xương thịt mu mủ thn yu nhất ......

Old Soldiers never die They just fade away Người lnh gi khng bao giờ chết V Sao chỉ nhạt mờ dần đi ... Đại tướng Douglas Mac Arthur

Người lnh gi lưu vong Kể mi chuyện quốc phng Một thời trai chinh chiến Nợ nước chưa đền xong

* * *

Người lnh gi dn chủ Tuổi ny vẫn ngục t Cả một đời l tưởng Hải đăng sng dạ th

* * *

Người lnh gi đấu tranh Trnh đu cng sắt lạnh Đau st hơn cừu th Tnh đồng đội canh cnh

* * *

Người lnh gi nghu ngao Xin hy vui ln no Chuỗi ngy di thất ch Rượu tm qun hư hao

* * *

Người lnh gi trăn trở Khi lam chiều qu xưa Nẽo đường chiến binh khổ Bao đồng ngũ pn x

* * *

Người lnh gi thương binh Mnh bom đạn đầy mnh Vết hằn chiến tranh lạnh thức hệ yu tinh

* * *

Người lnh gi thn yu Mọi miền qu yu kiều Mọi miền trn Tri đất Bao dung lng Mẹ chiều ...

* * *

Người lnh gi thn thương Qu Khứ i đoạn trường Hiện Tại đầy trăn trở Tương Lai mở mun đường

* * *

Người lnh gi dũng cảm Yu qu hương dm lm Chiến đấu v Tự Do ... Độc Lập đuổi bạo tn Hai nghĩa vụ đồng thời Khng may cng sứ mệnh Chạm đầu nhau chnh Tương tn tnh huynh đệ Nỗi buồn lớn lnh đnh !

* * *

Nay qun niềm đau chung Xiết chặt tay xy cng Php Nhn quyền Dn chủ Vững bền nước mạnh hng

* * *

Người lnh gi kin trung Đường Việt Nam phải tới Nhập dng thời đại cng Loi người ta bước chung

Kỷ niệm 28 năm 30/04 Nguyễn Hữu Viện

-------------------------------------------------------------------------------- http://www.ykien.net

-- (Viet_Nam@Qu-Hương.govt), October 03, 2004

Answers

Response to Người Lính Già Vạn Nẻo

"Xin knh tặng hng triệu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ha v danh & Chiến Sĩ Qun Đội Nhn Dn Việt Nam khuyết danh đ nằm xuống v L tưởng Tự Do & Độc Lập trong bối cảnh Lịch sử "

Bi post ny hơi lập dị .

VNCH đnh thằng QĐND v L tưởng Tự Do & Độc Lập .

Thằng QĐND đnh VNCH v L tưởng Tự Do & Độc Lập .

Cn thằng MTGPMN chết nhăng răng cho bọn CSBV th kệ ta n khng cần "knh tặng ".

Thằng no viết bi ny thật l bố lếu .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 04, 2004.


Response to Người Lính Già Vạn Nẻo

Chiến Sĩ Qun Đội Nhn Dn Việt Nam khuyết danh đ nằm xuống v L tưởng Tự Do & Độc Lập

Thang nay vietcong Tuyen Truyen ? An Cuop Thi co''-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 04, 2004.

Moderation questions? read the FAQ