Chữa hay không chữa một xác chết

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chữa hay không chữa một xác chết

VB, 1/10/04

Vi Anh

Chủ nghĩa CS là một thất bại. Thí dụ rơ rệt là cái chết yểu và bất thần của chế đô. CS Liên xô và Đông Âu. Bốn con khủng long c̣n lại, hai con lớn nhứt Trung Cộng và Việt Công, cố chuyển sang hệ kinh tế thi. trường tự do để ráng sống trong cái chết. Đảng CS đă xanh vỏ nhưng cố giữ đỏ ḷng để bám lấy chánh quyền hầu thu vén cuối đời dù bên trong đă ung thúi v́ đảng viên hũ hóa, chia rẽ, tham nhũng và bên ngoài dân chúng xa rời, chống đối, loại trừ.

CS Hà nội đang cố t́m người "hà hơi tiếp sức" đê? cái xác đang cố sống trong cái chết của ḿnh có thê? kéo dài chừng nào hay chừng ấy. Trong những nỗ lực ấy có việc mở cửa cầu viện, cầu vốn để chuyển đổi kinh tế.

Thế giới Tự do thừa vốn, yêu hoà b́nh, thích làm ăn nhảy vào giúp đỡ với hy vọng dùng kinh tế tự do chuyển đổi cơ cấu chánh trị. Nhưng gần một chục năm thử thách, kết quả cho thấy suy đoaù`n này sai lầm. CS Hà nội không nhượng bộ chánh trị một ly, mà c̣n tăng cường đàn áp các tôn giáo, trí thức, đồng bào Thượng. Kinh tế các nước đưa vào - đúng như lời Hoà Thượng Quảng Độ nói - trở thành phương tiện giúp cho CS Hà nội kềm kẹp nhân dân. Và gần đây Nhựt nước viện trợ hào phóng cho Hà nội đặt vấn đề nhân quyền kèm theo viện trợ.

C̣n Mỹ công bố đặt CS Hà nội vào danh sách 8 nước quan ngại đặc biệt v́ lư do đă đàn áp tôn giáo, tức có thể cúp viện trợ kinh tế Suốt nửa thế kỷđộc tài đảng trị ơ? Miền Bắc và một phần ba thế kỷ ơ? Miền Nam, CS đă làm một đất nước

-- chính miệng VC nói là " tiền vàng bạc biển", làm nhân dân - cũng chính VC nói, là " khéo tay hay làm" -- thành một trong mưới mấy nước nghèo nhứt thế giới, nước tham nhũng nhứt Á châu. Cái đống bầy nhầy VC để lại nếu so với Liên xô và Đông Âu c̣n tệ hại hơn nhiều. Vật chất, như Ôn như Hầu tả, "tang thương đến cả hoa kia cỏ này", môi trường muốn cải tạo lại phải tốn vô số tiền và hàng mấy chục năm chưa chắc làn nổi. Tinh thần, như Tản Đà than "này lúc cang thựng đảo ngược ru", đến đổi trẻ gặp thời thế th́ bon chen hưởng thụ, thất thế th́ đi bán ḿnh làm nô lệ kiểu mớiâ, nô lệ t́nh dục cho các lân bang.

Trước thảm cảnh trần gian do chính CS Hà nội gây ra cho đất nước VN, giới khoa bảng VN có hai thái độ. Trong nước, một số "nằm trong chăn nên biết chăn có rận" đứng lên đấu tranh đ̣i tự do, dân chủ, nhân quyền. Ngoài nước, có một số khoa bảng, một mặt v́ sống trong chế độ tự do, dân chu? Âu Mỹ lâu đời nên coi đó là đương nhiên.

Và v́ là "chuyên" nên nặng khoa học kỹ thuật, ít t́m hiểu hiểm họa độc tài đảng trị toàn diện của CS, bị mê hoặc bởui các khẩu hiệu "trí vận" của CS Hà nội, không phân biệt Tổ quốc VN với Tô? quốc Xă hội Chủ nghĩa. Mặt khác do ảnh hưởng văn hoá nặng cá tính theo kiểu Tây Phưong, muốn tỏ ra khác biệt với thế hệ tỵ nạn CS với lập trường cấp tiến bo? quá khứ ra sau, hướng về tương lai phiá trước như một số chánh khách Mỹ. Thếâ cho nên coù` người - dù rất ít

- "đem chất xám về phục vụ quê hương", mà thực sư. là phục vụ cho nhà cầm quyền và chế đô. CS Hà nội. Dù vậy CS Hà nội cũng không tin dùng ngoài việc làm bia truyên truyền, làm cây kiểng để trang trí chế độ hơn là cho tham gia việc sử nước cứu đời .

Chưa có một trí thức Việt Kiều Mỹ Pháp nào được làm một chức ǵ trong hàng ngũ lănh đạo ty sở, chớ đừng nói, cục, vụ, viện, bộ ở trung ương. Nên những người đáng thương này lặng lẽ chào CS bằng chân, sơ. CS trả thù cũng có mà v́ tự ái không nói ra cũng có.

Không thành công, khoa bảng hải ngoại không về, CS t́m đến ở ngoại quốc. Nghi quyết 36 công tác kiều vận của CS Hà nội bộc lộ khá rơ "ư đồ" đó. CS đi vận động người Việt đổ đạt tại chỗ, Tây Âu, Bắc Mỹ kết hợp với các đại học và "ban ngành" trong nước để làm các dự án. Lợi dụng thế bang giao, các tùy viên các sứ quán CS, các cán bộ trí vận từ Hà nội âm thầm tiếp xúc với người có "học vị" cao ở hải ngoại, tạo điều kiện thuận lợi để những người này có những " số liệu" trong nước đang cần để làm dự án, hay cung cấp vé bay, nhà ngủ, di chuyển, tiếp đón long trọng khi du khảo ơ? VN. Và CS cũng lợi dụng lợi thế bang giao, vận động hành lang hay cửa sau các cơ quan ngoại quốc để giúp tiền cho dự án mà Việt Kiều là tác giả, nhưng người hưởng dụng là chế đô. CS Hà nội.

Cách ṿng vo này coi vậy mà tương đối thành công, VC được việc nhiều mà ít tốn kém. Móc nối thêm người theo ḿnh ngay trong ḷng cộng đồng tỵ nạn CS vốn chống Cộng, "Chuẩn bị đội ngũ kế thừa" từ u giới khoa bảng trẻ làm đội quân thứ 5 để "trường kỳ mai phục" nắm lấy cộng đồng và công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN từ lâu do lớp người tỵ nạn CS chu? động.

Kế hoạch này CS Hà nội đă làm và có kinh nghiệm khi chiêu dụ sinh viên du học của Miền Nam do VN Cộng Hoà cấp học bổng hay viện trơ. Mỹ đài thọ, Hà nội không tốn một đồng xu, chỉ khéo dùng miệng lưỡi mà có những người như Nguyễn thái B́nh không tặc máy bay Mỹ, Lê hồng Phong "trung với Đảng" để người yêu tre? Nguyễn thi.

Minh Khai cho Ô. Hồ "xài", để đi vào cửa tử, theo tài liệu của Đê. Tam Quốc Tế có lần Đài BBC đă nói ra. Không ai đi trách những Việt Kiều khoa bảng chưa hiểu thấu CS. Đối với CS chánh trị là "chủ đạo", Đảng là độc quyền chánh trị, không chia xẻ quyền bính cho ai, không chấp nhận đối lập.

CS coi " hồng" hơn "chuyên", "chuyên" chỉ là "phân" theo "tư tưởng Hồ chí Minh", chớ không phải giai cấp "ưu việt". Thí dụ cụ thể nhứt, Bô. Chánh trị quyền thế nhứt Đảng, Nhà nưóc là bộ có tŕnh độ học vấn thấp nhứt trong mấy chục bộ của Nhà Nước. Do vậy khi chánh trị chưa thay đổi, khi Đảng CS c̣n, là điều kiện tiên quyết cho việc sửa nước cứu đời ơ? VN chưa có.

Tiếp tay giúp nhà cầm quyền CS, giúp chế đô. CS là kéo dài đau khổ của nhân dân, giúp cho CS làm cho dân nghèo nước mạt thêm. Chỉ khi nào điều kiện tiên quyết có rồi, tức CS từ bỏ chếđộ chánh trị chu? đạo do CS hay CS không c̣n nũa, th́ việc làm cho VN mới có ư nghĩa, mới ích nước, lợi dân.

" DONG TAM HIEP LUC GIAI TRU CONG SAN QUANG PHUC QUE HUONG " ******************************************************

-- Ho chi Minh Dam TAC (webmaster@vnexpress.net), October 02, 2004


Moderation questions? read the FAQ