Đại Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ Thành Công Tốt Đẹp

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đại Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ Thành Công Tốt Đẹp

NAVSA Đưa lên lenduong.net ngày 7/07/2004

Vào lúc 9:00 sáng thứ bảy ngày 3 tháng 7 năm 2004, một Đại Hội quy tụ gần 150 bạn trẻ đă được trang trọng khai mạc tại Bill Brody Theater thuộc Emerson College, trong ḷng thành phố Boston, tiểu bang Massachusettes. Đại Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ (North American Vietnamese Student Associations Conference - gọi tắt NAVSA) lần thứ nhất này là kết quả của nhiều ngày đêm suy nghĩ và làm việc, với hai hội đoàn đồng tổ chức là Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California. Sự cộng tác vượt không gian của hai Tổng Hội Sinh Viên nêu trên đă thu hút được các thành viên của gần 50 tổ chức/hội đoàn trẻ từ khắp các vùng thuộc Hoa Kỳ và Canada, như Nam Cali, Bắc Cali, Toronto, Vancouver, Michigan, Chicago, Texas, Atlanta, Louisville, Washington D.C., v.v...

Mục đích của Đại Hội là để thành h́nh một Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ, nối kết tuổi trẻ trong tinh thần tích cực xây dựng cộng đồng, cũng như ư thức trách nhiệm và đấu tranh cho quyền lợi của những con dân Việt Nam khắp nơi. Được biết khái niệm này đă khởi sự từ nhiều năm với các thế hệ đi trước, xong đến hôm nay mới có một nhóm trẻ năng động, quyết tâm ngồi lại và hành động cách cụ thể để thực hiện giấc mơ chung.

Lễ Khai Mạc Đại Hội, với sự hiện diện của nhiều quan khách đại diện các hội đoàn cũng như cộng đồng người Việt tại Boston, được khởi sự bằng nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt và phút mặc niệm. Sau đó là lời chào mừng từ hai anh Lâm Sĩ Văn - Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, cũng là đồng Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội - và anh Vũ Hưng Mike - Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California - để chào đón các bạn trẻ từ khắp Hoa Kỳ và Canada về Boston tham dự Đại Hội. Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh Việt Nam tại Úc Châu cũng gởi một đoạn video chúc Đại Hội thành công. Bài diễn văn khai mạc do anh Nguyễn Trọng Phú - Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội - diễn đọc đă nêu lên những diễn tích lịch sử hùng hồn và những anh hùng trẻ Việt Nam tuổi trong từng biến cố; để rồi kết luận rằng, đă đến lúc tuổi trẻ Việt Nam hôm nay trở thành những bà Trưng, bà Triệu, những Trần Quốc Toản, những Nguyễn Thái Học hiện đại - để can đảm nhận lấy trách nhiệm thiêng liêng là đoàn kết người dân Việt đang tản mác bốn phương và xây dựng tương lai tươi đẹp cho dân tộc.

Tiếp theo bài diễn văn khai mạc, các tham dự viên được thưởng thức một màn dương ảnh quy mô, tŕnh chiếu nhiều h́nh ảnh Việt Nam qua những thời ḥa b́nh cũng như chinh chiến, dẫn đến cảnh vượt biên, tỵ nạn, cảnh những người trẻ tự hào nói lên câu “Tôi là người Việt Nam,” và danh sách phái đoàn tham dự Đại Hội.

Sau nghi thức khai mạc sáng thứ bảy là ba buổi hội thảo để các bạn trẻ cùng nhau phác lên những cấu trúc và mục đích căn bản của Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ. Vào buổi sáng Chủ Nhật ngày 4 tháng 7, các bạn trẻ tụ họp trong buổi hội thảo thứ tư để đề cử và bầu ra một Ban Chấp Hành và một Hội Đồng Quản Trị Liên Hội (gồm những đại diện của từng vùng). Xen kẽ trong những buổi hội thảo là nhiều sinh hoạt khác, như tṛ chơi sinh hoạt nhóm, Cuộc Thi Hoa Hậu Nhân Ái với sự hiện diện của ca sĩ Như Loan để gây quỹ giúp các phụ nữ/trẻ em Việt Nam đang bị buôn bán sang các nước lân cận, và buổi tâm t́nh với nhà văn/nhà thơ Trần Trung Đạo.

Vào buổi chiều ngày Chủ Nhật, toàn thể Đại Hội đă di chuyển sang Trung Tâm Cộng Đồng Người Việt Boston để tiến hành nghi lễ bế mạc. Sau khi các đại diện nói đôi lời chúc mừng, kết quả cuộc bầu cử đă được thông báo như sau:

Hội Đồng Quản Trị:

Nguyễn Trọng Phú (Đại Diện miền Tây Nam Hoa Kỳ), Trần Huy Khanh (Tây Canada), Nguyễn Lê Tuấn Anh (Đông Canada), Hoàng Quốc An (Tây Bắc HK), Nguyễn Hiệp (Đông Bắc HK), Trần Huy (Tây HK), Lê Thanh Vân (Trung HK), Khưu Thành (Trung Tây HK), Phạm Alan (Nam HK), Lê Thảo Trang (Đông Nam HK), và Huỳnh Nhẫn (Đông HK).

Tân Ban Chấp Hành Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ. Ban Chấp Hành:

Chủ Tịch - Anh Phan Đ́nh Quốc (San Diego, California) Phó Chủ Tịch Nội Vụ - Chị Nguyễn Thị Cúc Nhật (Orange County, CA) Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ - Chị Lê Nguyên Thủy (Washington, D.C.) Thư Kư - Anh Quách Huy (Toronto, Canada) Thủ Quỹ - Chị Đoàn Diệp (Houston, Texas)

Bài Tuyên Bố Chung của Đại Hội đă được diễn đọc bằng song ngữ bởi anh Phan Đ́nh Quốc (Tân Chủ Tịch Liên Hội) và chị Nguyễn Thị Cúc Nhật (Tân Phó Chủ Tịch Nội Vụ), với những điểm chính như sau:

Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ được thành lập để:

1. Tạo một mạng lưới giữa các đoàn thể Việt Nam trẻ và các Hội Sinh Viên tại Bắc Mỹ.

2. Hỗ trợ và cung cấp cho các nhu cầu sinh hoạt của những đoàn thể nêu trên.

3. Tranh đấu cho quyền lợi của giới true, cộng đồng và quê hương Việt Nam.

4. Khuyến khích giới trẻ Việt Nam trở thành những nhà lănh đạo năng động.

5. Bảo tồn và phát huy văn hóa và tinh thần Việt tộc.

Đại Hội được kết thúc trong không khí tươi vui và tràn đầy hy vọng qua h́nh ảnh các bạn trẻ cùng nhau hát vang hai bài hát “Bài Ca Tuổi Trẻ” (Phan Văn Hưng) và “Việt Nam Việt Nam” (Phạm Duy) trong tinh thần hăng say, phấn khởi, và đầy nhiệt huyết. Với tinh thần nhân bản hướng về tương lai, và với những hoài băo thật trong sáng và rất Việt Nam nêu trên, chúng tôi tin chắc Liên Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam được thành h́nh ngày hôm nay chắc chắn sẽ ngày càng vững mạnh. Nguyện chúc các bạn trẻ sẽ măi măi noi gương những anh hùng dân tộc để mạnh mẽ dấn bước, đấu tranh và xây dựng một tương lai rực rỡ cho đất mẹ Việt Nam của chúng ta.



-- (SVVNBAM@MBM.com), October 02, 2004


Moderation questions? read the FAQ